Main Content

Ngày hạn cuối để đăng ký với cơ quan FEMA được gia hạn thêm cho các nạn nhân Bão Sandy tại N.Y.

Main Content
Release date: 
02/26/2013
Release Number: 
178

 

 

NEW YORK – – Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (Federal Emergency Management Agency, FEMA), dưới sự khẩn cầu của tiểu bang New York, đã chấp thuận gia hạn thêm 30 ngày để các nạn nhân bão đăng ký cho trợ giúp thiên tai từ liên bang.

 

Là một trong những khu vực đông dân cư nhất trên toàn quốc, New York đưa ra nhiều thách thức đặc biệt cho cơ quan FEMA. Cơ quan này – cùng với các cơ quan đối tác của tiểu bang và liên bang và các tổ chức thiện nguyện – đang kéo dài khoảng thời gian đăng ký thêm 30 ngày nhằm phục vụ các nạn nhân bão Sandy tại New York một cách tốt nhất.

 

Ngày hạn cuối mới để đăng ký tại New York là ngày 29 tháng Ba, năm 2013, cũng là ngày hạn cuối để hoàn tất và gửi trả các lá đơn vay mượn nợ với lãi suất thấp từ Cơ quan Quản lý  Doanh nghiệp nhỏ Hoa Kỳ (U.S. Small Business Administration).

 

Sự gia hạn cho phép các nạn nhân bão tại 13 quận của New York mà đã được chỉ định nhận trợ giúp cá nhân từ liên bang để có thêm thời gian đăng ký với cơ quan FEMA. Những quận đã được chỉ định bao gồm: Bronx, Kings, Nassau, New York, Orange, Putnam, Queens, Richmond, Rockland, Suffolk, Sullivan, Ulster và Westchester.

 

Những cư dân sinh sống trong các quận này mà đã gánh chịu tổn thất do cơn bão Sandy nên đăng ký với FEMA cho dù đang có bảo hiểm. Nộp đơn trước ngày hạn cuối có thể giúp các nạn nhân tránh khỏi tình trạng thiểu hụt tiền viện trợ nếu sau này phát hiện ra các nạn nhân không có đủ bảo hiểm hoặc có thêm các thiệt hại phụ.

 

Các nạn nhân bão đăng ký có thể hội đủ điều kiện để được tiền viện trợ từ liên bang để giúp trang trải nhiều loại phí tổn liên quan đến thiên tai bao gồm tiền thuê nhà, các sửa chữa nhà cửa cần thiết, các tổn thất tài sản cá nhân và các nhu cầu quan trọng liên quan đến thiên tai khác mà không được bao trả bởi hãng bảo hiểm.

 

Bằng cách gửi trả lá đơn vay nợ thiên tai từ SBA, các chủ nhà có thể hội đủ điều kiện để nhận đến 200.000 đôla để sửa chữa hoặc thay thế cho nơi cư ngụ chính của mình bị thiệt hại bởi cơn bão. Các chủ nhà và người thuê nhà có thể đủ điều kiện để nhận đến 40.000 đôla để thay thể tài

Ngày hạn cuối để đăng ký với cơ quan FEMA được gia hạn thêm cho các nạn nhân Bão Sandy tại N.Y. – trang 2 

 

sản cá nhân.  Các thương mại và tổ chức bất vụ lợi tư nhân có thể đủ điều kiện để mượn đến 2 triệu đôla để tu sửa hoặc thay thế các tài sản bị hư hại do cơn bão.

 

Làm cách nào để đăng ký với FEMA

 

Các cá nhân có thể đăng ký với FEMA trực tuyến tại www.DisasterAssistance.gov hoặc dùng điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng để đến trang m.fema.gov hoặc tải về ứng dụng (app) của FEMA.

 

Các nạn nhân bão cũng có thể đăng ký bằng cách gọi  Đường dây Trợ giúp  của FEMA ở số 800-621-3362 ((Voice, 7-1-1/Relay) hoặc (TTY) 800-462-7585. Các đường dây miễn phí được mở từ 7h sáng đến 1h sáng theo múi giờ Đông Mỹ (EST), bảy ngày một tuần cho đến khi có thông báo thêm.

 

Những nạn nhân bão có câu hỏi về quá trình đăng ký, tình trạng của đơn nộp và các chương trình trợ giúp thiên tai sẵn có được khuyến khích đến thăm một Trung tâm Phục hồi Thiên tai (Disaster Recovery Center) hoặc liên lạc FEMA.

 

Để tìm một trung tâm gần nhất, quý vị có các lựa chọn sau: Gửi một thư nhắn (text) đến DRC và số mã vùng bưu điện (zip code) đến số 43362 (4FEMA), và một tin nhắn sẽ được gửi trả với địa chỉ. Ngoài ra, dụng cụ định vị trí các Trung tâm Phục hồi Thiên có trên trang mạng www.FEMA.gov/disaster-recovery-centers.

 

Đơn vay nợ thiên tai từ SBA

 

Một cách đơn giản và nhanh chóng để hoàn tất đơn vay nợ thiên tai là qua trực tuyến, sử dụng ứng dụng nộp đơn điện tử của SBA. Hãy đến trang https://DisasterLoan.SBA.gov/ELA.

 

Các nhân viên phục vụ khách hàng của SBA có mặt để sẵn sàng cấp hoặc nhận các lá đơn đăng ký vay nợ thiên tai với lãi suất thấp và trả lời câu hỏi tại tất cả các Trung tâm Phục hồi Thiên tai của tiểu bang New York State hoặc FEMA và các trung tâm khôi phục thương mại của SBA và các Trung tâm Tiếp cận về Vay nợ Thiên tai. Để tìm một trung tâm gần nhất,  hãy vào trang www.sba.gov hoặc gọi số 800-659-2955 (TTY 800-877-8339).

 

Các thông tin thêm được cung cấp tại Trung tâm Phục vụ Khách hàng Thiên tai của SBA với số điện thoại miễn phí là 800-659-2955 (TTY 800-877-8339). Trợ giúp cũng sẵn có nếu quý vị gửi một email đến địa chỉ DisasterCustomerService@sba.gov hoặc đến trang www.sba.gov.

 

Để có thêm thông tin về Bão Sandy tại New York, hãy đến trang www.fema.gov/SandyNY, www.twitter.com/FEMASandy, www.facebook.com/FEMASandywww.fema.gov/blog.

 

 

 

Ngày hạn cuối để đăng ký với cơ quan FEMA được gia hạn thêm cho các nạn nhân Bão Sandy tại N.Y. – trang 3

 

Sứ mệnh của FEMA là nhằm để hỗ trợ công dân và những người đáp ứng đầu tiên để bảo đảm quốc gia chúng ta cùng làm việc để xây dụng, gìn giữ và cải thiện khả năng chuẩn bị, bảo vệ, đáp ứng, phục hồi và giảm nhẹ tất cả các mối hiểm nguy.

 

Trợ giúp phục hồi sau thảm họa thiên tai được cung cấp không phân biệt chủng tộc, màu da, tôn giáo, dân tộc, giới tính, tuổi tác, khuyết tật, trình độ thông thạo Anh ngữ hoặc tình trạng tài chánh.  Nếu quý vị hoặc người nào mà quý vị biết đã bị kỳ thị, quý vị hãy gọi cho FEMA vào số miễn phí 800-621-FEMA (3362). Hoặc gọi số điện văn TTY ở số 800-462-7585.

 

Những trợ giúp nhà ở tạm thời và tiền tài trợ của FEMA dành cho các chi phí dùng phương tiện di chuyển công cộng, chi phí y tế và răng, và chi phí làm đám tang và chôn cất không đòi hỏi cá nhân phải nộp đơn mượn nợ của SBA. Tuy nhiên, những ai nộp đơn mà có nhận một đơn mượn nợ của SBA phải nộp đơn cho các nhân viên vay nợ của SBA để được đủ điều kiện cho những hỗ trợ bao trả tài sản cá nhân, sửa xe hoặc thay xe, và chi phí dời nhà và trữ đồ trong kho.

Last Updated: 
02/27/2013 - 11:47
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: