Main Content

Hoạt động cuối tuần sôi nổi đẩy các khoản vay phục hồi sau thảm họa Cơn Bão Sandy của SBA vượt quá $1 tỉ

Release date: 
02/20/2013
Release Number: 
173

NEW YORK – Chỉ trong một ngày, Cục Quản Lý Doanh Nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ đã chốt 185 khoản vay phục hồi sau thảm họa gần đây cho những người sống sót sau Cơn Bão Sandy tại New York.

 

SBA đã vượt qua mốc $1 tỉ ở các khoản vay cho tất cả các loại hình doanh nghiệp, chủ sở hữu nhà và người thuê nhà. 185 khoản vay đã được chốt lại vào Thứ Bảy, ngày 16 tháng 2, trong khoảng từ dưới $1.000 đến $240.000 ở các hạt Kings, Nassau, New York, Queens, Richmond, Rockland và Suffolk.

 

Trong số $1 tỉ, $966 triệu là các khoản vay để sửa chữa và xây lại nhà. Các khoản vay cho doanh nghiệp chiếm gần $68 triệu. Các khoản vay phục hồi tổn thất kinh tế của SBA tổng cộng hơn $7 triệu.

 

Các khoản vay phục hồi tổn thất kinh tế dành để bù đắp cho các doanh nghiệp bị tổn thất và các tổn thất khác gây ra bởi Cơn Bão Sandy đối với các doanh nghiệp đủ điều kiện cũng như các tổ chức tư nhân phi lợi nhuận, ngay cả khi tài sản không bị thiệt hại.

 

Trả Dần Khoản Vay Phục Hồi Sau Thảm Họa

Thời hạn trả lần đầu tiên cho khoản vay phục hồi sau thảm họa là năm tháng kể từ ngày nhận Phiếu Đòi Tiền của SBA.

 

Thời hạn áp dụng khoản vay phục hồi sau thảm họa của SBA là ngày 27 tháng 2 năm 2013 đối với thiệt hại tài sản vật chất và ngày 31 tháng 7 năm 2013 đối với các Khoản Vay Phục Hồi Tổn Thất Kinh Tế.

 

Một cách đơn giản và nhanh chóng để hoàn thành việc nộp đơn là nộp đơn trực tuyến, bằng cách sử dụng đơn xin vay nợ điện tử của SBA. Truy cập trang web https://DisasterLoan.SBA.gov/ELA. Ngoài ra, quý vị có thể nhận thông tin cập nhật về trạng

 

Hoạt động cuối tuần sôi nổi đẩy các khoản vay phục hồi sau thảm họa Cơn Bão Sandy của SBA vượt quá $1 tỉ – trang 2

 

thái đơn của mình bằng cách gọi theo số 800-659-2955 (TTY 800-877-8339 cho người khiếm thính và nặng tai).

 

Đại diện dịch vụ khách hàng SBA luôn sẵn sàng cấp hoặc nhận đơn xin vay nợ lãi suất thấp sau thảm họa và trả lời các thắc mắc tại tất cả các trung tâm phục hồi sau thảm họa của Tiểu Bang New York/FEMA và

trung tâm phục hồi doanh nghiệp của SBA và các Trung Tâm Tiếp Cận Khoản Vay Phục Hồi Sau Thảm Họa. Để tìm trung tâm phục hồi doanh nghiệp gần nhất, hãy truy cập www.sba.gov hoặc gọi theo số 800-659-2955 (TTY 800-877-8339).

 

Để tìm trung tâm phục hồi thảm họa gần nhất, hãy khám phá công cụ định vị trung tâm phục hồi thảm họa tại www.FEMA.gov/disaster-recovery-centers hoặc qua máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh, hãy truy cập m.fema.gov.

 

Quý vị cũng có thể soạn tin “DRC” và Mã Zip của quý vị đến số43362 (4FEMA). Ví dụ như nếu quý vị sống ở Đảo Staten, hãy soạn tin:  “DRC 10301.” Hoặc gọi theo số 800-621-3362 (TTY 800-462-7585).

 

Để có thêm thông tin, hãy gọi theo số điện thoại miễn phí của Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng Sau Thảm Họa SBA, 800-659-2955 (TTY 800-877-8339). Hỗ trợ cũng sẵn có bằng cách gửi email đến DisasterCustomerService@sba.gov hoặc bằng cách truy cập www.sba.gov.

                                                          

Để biết thêm thông tin về phục hồi thảm họa của New York, hãy truy cập www.fema.gov/SandyNY, www.twitter.com/FEMASandy, www.facebook.com/FEMASandy và www.fema.gov/blog.

 

Sứ mệnh của FEMA là hỗ trợ các cư dân của chúng tôi và những người ứng phó đầu tiên nhằm đảm bảo rằng là một quốc gia, chúng ta cùng nhau làm việc để xây dựng, giữ gìn và cải thiện khả năng chuẩn bị cho, bảo vệ khỏi, ứng phó với, phục hồi từ và giảm nhẹ tất cả các mối nguy hiểm.

 

Hỗ trợ phục hồi sau thảm họa sẵn có mà không phân biệt chủng tộc, màu da, tôn giáo, quốc tịch, giới tính, độ tuổi, mức độ thành thạo tiếng Anh hay tình trạng kinh tế.  Nếu quý vị hoặc ai đó quý vị biết đã bị phân biệt, hãy gọi cho FEMA theo số miễn phí 800-621-FEMA (3362). Đối với đường dây TTY, hãy gọi số 800-462-7585.

 

Trợ giúp nhà ở tạm thời và trợ cấp chi phí vận chuyển công cộng, chi phí y tế và nha khoa và chi phí mai táng và chôn cất của FEMA không đòi hỏi các cá nhân nộp đơn xin vay SBA. Tuy nhiên, những người nộp đơn nhận được đơn xin vay SBA phải nộp đơn cho viên chức cho vay SBA để đủ điều kiện nhận trợ giúp trang trải cho các chi phí về tài sản cá nhân, sửa chữa hoặc thay thế xe cộ cũng như chi phí di chuyển và bảo quản.

 

Last Updated: 
03/19/2013 - 11:45