Federal Emergency Management Agency

Một Trung Tâm Khôi Phục Sau Thảm Họa ở NY dời địa điểm và một trung tâm khác ngưng hoạt động

Main Content
Release date: 
02/19/2013
Release Number: 
171

NEW YORK – Một Trung Tâm Khôi Phục Sau Thảm Họa sẽ dời đến địa điểm mới. Một trung tâm khác sẽ ngưng hoạt động.

 

Trung tâm tại Lindenhurst Memorial Library, 1 Lee Avenue in Lindenhurst, NY, 11757, sẽ ngưng hoạt động tại địa điểm này vào 3 giờ chiều, thứ Bảy, 23 tháng 2, và sẽ hoạt động trở lại vào 9 giờ sáng, thứ Ba, 26 tháng 2, 2013 tại Copiague Memorial Public Library, 50 Deauville Blvd., Copiague, NY, 11726.

 

Giờ hoạt động của trung tâm là từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, thứ Hai đến thứ Sáu và từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều vào thứ Bảy.

 

Trung tâm khôi phục sau thảm họa tại mặt tiền cửa hàng ở 1001 Beach 20th St., Far Rockaway, Queens, NY, 11691, sẽ ngưng hoạt động vào 3 giờ chiều, thứ Bảy, 23 tháng 2, 2013.

 

Tiểu Bang New York và Cơ Quan Quản Lý Tình Trạng Khẩn Cấp Liên Bang (Federal Emergency Management Agency) giám sát chặt chẽ lượng người đến các trung tâm khôi phục sau thảm họa ở New York. Số lượng người đến hai trung tâm này đã giảm đi, cho thấy nhu cầu thông tin của người sống sót ở những khu vực đó đã được đáp ứng gần như đầy đủ. Cho đến nay, có hơn 14.000 lượt ghé thăm hai trung tâm.

 

Người sống sót có nhu cầu cần trợ giúp vẫn có thể đến bất kỳ trung tâm nào hiện còn mở cửa hoạt động ở khắp New York, từ 9 giờ sáng đến 6 giờ tối, thứ Hai đến thứ Sáu và từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều vào ngày thứ Bảy.

 

Để tìm trung tâm khôi phục sau thảm họa gần nhất, hiện có các tùy chọn sau đây:

 

  • Soạn tin nhắn văn bản DRC và Mã Zip gửi số 43362 (4FEMA), và một tin nhắn văn bản sẽ được gửi lại kèm địa chỉ.

 

 

Các cá nhân cũng có thể tìm một trung tâm khôi phục sau thảm họa - đăng ký để được FEMA trợ giúp - trực tuyến tại www.DisasterAssistance.gov hoặc qua điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng bằng cách truy cập m.fema.gov hoặc tải về ứng dụng của FEMA.

 

 

Một Trung Tâm Khôi Phục Sau Thảm Họa dời địa điểm và một trung tâm khác ngưng hoạt động – trang 2

 

 

Những người sống sót sau bão có thắc mắc hoặc muốn đăng ký với FEMA cũng có thể gọi 800-621-3362 (Thoại, 7-1-/Chuyển tiếp) hoặc (TTY) 800-462-7585. Các số điện thoại miễn phí này hoạt động từ 7 giờ sáng đến 1 giờ sáng EST, 7 ngày trong tuần cho đến khi có thông báo khác.

 

Những người sống sót sau Bão Sandy ở New York còn thời gian cho tới ngày 27 tháng 2, 2013, để đăng ký xin trợ cấp do thảm họa của liên bang, có thể bao gồm tiền thuê nhà, sửa chữa nhà cửa thiết yếu, mất mát tài sản cá nhân và các nhu cầu khẩn thiết liên quan đến thảm họa khác không được bảo hiểm bao trả.

 

Để biết thêm thông tin về công tác khôi phục sau thảm họa của New York, truy cập www.fema.gov/SandyNY, www.twitter.com/FEMASandy, www.facebook.com/FEMASandywww.fema.gov/blog.

 

###

 

Nhiệm vụ của FEMA là hỗ trợ người dân và những nhân viên ứng phó đầu tiên đảm bảo rằng với tư cách một quốc gia, chúng ta cùng nhau xây dựng, duy trì và cải thiện khả năng chuẩn bị ứng phó, phòng chống, ứng phó, khôi phục và giảm thiểu mọi mối nguy.

 

Chương trình hỗ trợ khắc phục thảm họa được cung cấp không phân biệt chủng tộc, màu da, quốc tịch, giới tính, tuổi tác, khuyết tật, trình độ tiếng Anh hoặc tình trạng tài chính. Nếu quý vị hoặc một người quý vị biết đã bị phân biệt đối xử, hãy gọi số miễn phí của FEMA 800-621-FEMA (3362). Đối với TTY, hãy gọi số 800-462-7585.

Last Updated: 
03/19/2013 - 11:47
Back to Top