Federal Emergency Management Agency

Các Trung Tâm Phục Vụ Qua Điện Thoại của FEMA Làm Việc Trở Lại Theo Giờ Bình Thường

Main Content
Release date: 
01/18/2013
Release Number: 
NR-142

NEW YORK – Các Trung Tâm Phục Qua Điện Thoại của Cơ Quan Quản Trị Tình Trạng Khẩn Cấp sẽ trở lại làm việc theo giờ bình thường từ 7 giờ sáng đến 1 giờ sáng. theo múi giờ miền đông, EST, bảy ngày trong tuần bắt đầu từ ngày Chúa Nhật, 20 tháng 1, 2013

Số điện thoại của đường dây trợ giúp là 800-621-FEMA (3362)  hoặc TTY 800-462-7585. Đối với dịch vụ 711-Chuyển Tiếp hoặc Dịch Vụ Tiếp Âm (VRS) xin gọi số 800-621-3362.

Các tổng đài FEMA sẵn sàng trả lời những thắc mắc và cung cấp thông tin về các hình thức trợ giúp dành cho nạn nhân Bão Sandy.

Quý vị có thể dùng dịch vụ trợ giúp đa ngôn ngữ dành cho các ngôn ngữ khác ngoài Tiếng Anh và Tây Ban Nha bằng cách gọi đến Đường dây Trợ giúp Ngôn ngữ miễn phí của FEMA ở số 866-333-1796.

Nạn nhân có thể kiểm tình trạng hồ sơ ghi danh của mình hoặc ghi danh trên mạng vào mọi lúc dù ngày hay đêm tại www.DisasterAssistance.gov, hoặc dùng điện thoại đa năng hoặc máy tính bảng để truy cập m.fema.gov. Ngoài ra, các nạn nhân có thể kiếm tình trạng đơn xin của mình qua hệ thống Tự Động Tiếp Xúc Theo Giọng Nói bằng cách gọi số 800-621-FEMA (3362).

Để biết thêm thông tin về quá trình phục hồi từ Bão Sandy ở New York bằng tiếng Việt, xin hãy vào trang mạng: www.fema.gov/sandy-tiengviet, www.twitter.com/FEMASandy, www.facebook.com/FEMASandywww.fema.gov/blog.

Last Updated: 
01/20/2013 - 09:54
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: 
Back to Top