Federal Emergency Management Agency

Một trung tâm phục hồi thiên tai mới mở cửa tại Quận Kings vào thứ Năm

Main Content
Release date: 
01/02/2013
Release Number: 
NR-122

NEW YORK – Tiểu bang New York Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (Federal Emergency Management Agency, FEMA) sẽ mở cửa một Trung tâm Phục hồi Thiên tai (Disaster Recovery Center, DRC) mới tại Brooklyn vào 8h sáng thứ Năm, ngày 3 tháng Giêng để cung cấp sự trợ giúp trực tiếp từng người một cho các nạn nhân Bão Sandy. 

Trung tâm sẽ được tọa lạc tại Sheepshead Bay Yacht Club, 3076 Emmons Ave., Brooklyn,

NY 11235.

Giờ hoạt động bình thường của Trung tâm Phục hồi Thiên tai là:  8h sáng đến 6h tối, bảy ngày một tuần cho đến khi có thông báo thêm. 

Các cá nhân có thể đến thăm trung tâm ở Brooklyn để có được những thông tin hữu dụng về FEMA và nộp đơn xin vay nợ thiên tai với lãi suất thấp từ Cơ quan Quản lý Thương mại nhỏ (U.S. Small Business Administration). 

Hai tháng sau khi Bão Sandy đánh vào, có 22 Trung tâm Phục hồi Thiên tai hiện đang mở cửa trong suốt tiểu bang New York. Các trung tâm đã cho hơn 114,000 nạn nhân ở trọ do thời tiết khắc nghiệt.

Để tìm một trung tâm gần nhất, quý vị có các lựa chọn sau: Gửi một thư nhắn (text) đến DRC và số mã vùng bưu điện (zip code) đến số 43362 (4FEMA), và một tin nhắn sẽ được gửi trả với địa chỉ. Ngoài ra, quý vị cũng có thể thử dụng cụ định vị trí của Trung tâm Phục hồi Thiên trên trang mạng www.FEMA.gov/disaster-recovery-centers.

Qúy vị có thể nhận được trợ giúp cho nhiều ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh hoặc tiếng Tây Ban Nha bằng cách gọi Đường dây Trợ giúp Ngôn ngữ miễn phí của FEMA ở số 866-333-1796. Các đường dây này được mở trong 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần cho đến khi có thông báo thêm. Hỗ trợ được cung cấp cho đa số các ngôn ngữ để giúp đỡ quý vị trong vấn đề thông dịch,

đăng ký và những câu hỏi về trợ giúp thiên tai của quý vị.. Để có thêm thông tin về Bão Sandy tại New York, hãy đến trang Ả rập: www.fema.gov/sandy-tiengviet                                            

Các cá nhân có thể tìm một trung tâm phục hồi – và đăng ký xin trợ giúp của FEMA – trực tuyến tại trang mạng www.DisasterAssistance.gov hoặc qua điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng bằng cách đến trang m.fema.gov hoặc tải về ứng dụng (app) của FEMA. Người dân cũng có thể gọi số 800-621-3362 hoặc (TTY) 800-462-7585. Những ai sử dụng 711-Relay hoặc dịch vụ chuyển viđêô ngôn ngữ ký hiệu thành âm thanh (Video Relay Service, VRS) có thể gọi số 800-621-3362. Những số điện thoại miễn phí này có người làm việc trong 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần cho đến khi có thông báo thêm.

Các nạn nhân Bão Sandy sống tại New York có đến ngày 28 tháng Giêng, năm 2013 để đăng ký xin trợ giúp thiên tai của liên bang, nó có thể gồm có tiền thuê mướn nhà, các sửa chữa cần thiết cho nhà cửa, những tổn thất về tài sản cá nhân và các nhu cầu hệ trọng khác liên quan đến thiên tai mà không được bao trả bởi bảo hiểm.

Để có thêm thông tin về công việc phục hồi thiên tai của bang New York, hãy đến trang mạng www.fema.gov/SandyNY, www.twitter.com/FEMASandy, www.facebook.com/FEMASandy và  www.fema.gov/blog.

Last Updated: 
01/07/2013 - 08:55
State/Tribal Government or Region: 
Back to Top