Federal Emergency Management Agency

News Releases - 01/01/2012

Main Content
12/27/2012
New York – Cơ Quan Quản Lý Tình Trạng Khẩn Cấp Liên Bang (Federal Emergency Management Agency) hiểu rằng một số người sống sót sau Bão Sandy có thể cần thêm trợ cấp thuê nhà tạm thời để giúp họ đạt...
New York
12/26/2012
NEW YORK— Những nạn nhân Bão Sandy sống tại tiểu bang New York có những nhu cầu liên quan đến thiên tai mà vẫn không thể đáp ứng được với những trợ giúp sẵn có của tiểu bang và liên bang bây giờ sẽ...
New York
12/22/2012
NEW YORK – Cơ Quan Quản Lý Khẩn Cấp Liên Bang chỉ là một phần trong nhóm phục hồi sau thảm họa. Một loạt các nguồn lực địa phương, tiểu bang và liên bang sẵn có để trợ giúp...
New York
12/21/2012
NEW YORK -  Gần bẩy tuần kể từ khi có tuyên bố thiên tai liên bang vào ngày 30 tháng 10 cho Bão Sandy ở New York, hơn $1 tỷ USD tiền trợ cấp của tiểu bang và liên bang đã được phê duyệt cho những...
New York
12/11/2012
NEW YORK – Nạn nhân Bão Sandy có đến 6 giờ chiều ngày Thứ Sáu, 14 tháng 12, để viếng thăm Trung Tâm Phục Hồi Thiên Tai tại Meadowmere Park ở Quận Nassau.   Trung tâm tọa lạc tại địa chỉ 14 Meyer Ave...
New York
12/09/2012
NEW YORK – Các cư dân New York bắt đầu quá trình tái thiết sẽ có cơ hội khác để được tư vấn bởi các chuyên gia của Cơ Quan Quản Lý Tình Trạng Khẩn Cấp (FEMA). Bắt đầu vào thứ Ba, ngày 11 tháng 12,...
12/08/2012
NEW YORK – Năm tuần sau khi Cơn Bão Sandy đi vào lịch sử khí tượng học, TCơ Quan Quản Lý Trường Hợp Khẩn Cấp Liên Bang và iểu Bang New York tiếp tục hoạt động hết công suất để...
12/08/2012
New York – Những người sống sót sau Bão Sandy đã nhận được trợ giúp nhà ở tạm thời từ Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (Federal Emergency Management Agency - FEMA), mà vẫn có nhu cầu về...
11/20/2012
TRENTON, N.J. -- Hiện thời bất cứ những ai bị ảnh hưởng bởi cơn bão Sandy có thể đến thăm một Trung tâm Phục hồi Thiên tai (Disaster Recovery Center, DRC) mới mở cửa tại Quận Monmouth County nếu họ...
New Jersey
11/03/2012
WASHINGTON, D.C. – Theo yêu cầu của New Jersey và New York, Cơ Quan Quản Lý Trường Hợp Khẩn Cấp Liên Bang (FEMA) đã khởi động chương trình Trợ Giúp Cư Trú Tạm Thời (TSA). Chương...
09/26/2012
BATON ROUGE, La. —  Một Trung tâm Phục hồi Thiên tai FEMA/Tiểu bang mở cửa suôt ngày Thứ Sáu tại Giáo phận West Feliciana Parish để giúp đỡ những chủ nhà, người thuê nhà và chủ cơ sở kinh doanh không...
Louisiana
09/24/2012
BATON ROUGE, La. — Hai Trung Tâm Phục Hồi thuộc Tiểu Bang/FEMA mở cửa ở quận Jefferson cho đến Tháng Mười để trợ giúp các chủ nhà, người thuê nhà, và thương gia nào có nhà cửa hoặc tài sản cá nhân bị...
Louisiana
09/24/2012
BATON ROUGE, La. — Sau khi nhận giúp đỡ của liên bang về thiên tai lần cuối – những cơn mưa dông và bão tố được công bố, hàng ngàn người dân ở Lousiana đã được yêu cầu mua chính sách bảo hiểm lụt lội...
Louisiana
09/24/2012
BATON ROUGE, La. — Trợ giúp thiên tai của liên bang có sẵn thông qua Ngân Khoản của Chương Trình Trợ Giúp Công Cộng của FEMA (PA) nhằm giúp đỡ các cộng đồng trong 55 giáo phận ở Louisiana phục hồi từ...
Louisiana
09/22/2012
BATON ROUGE, La. – Những nạn nhân Bão Isaac nào đã nhận thư thông báo về tình trạng thiếu điều kiện nhận cứu trợ thiên tai từ Cơ Quan Quản Trị Tình Trạng Khẩn Cấp nên nhớ lá thư đó là sự khởi đầu,...
Louisiana
09/21/2012
BATON ROUGE, La. – Cơ Quan Quản Trị Tình Trạng Khẩn Cấp (FEMA) tập trung vào các nạn nhân Bão Isaac thuộc những cộng đồng đa dạng ở  Louisiana trong nỗ lực kết nối những nạn nhân có khả năng bỏ sót...
Louisiana
09/21/2012
BATON ROUGE, La. – Cơ Quan Quản Trị Tình Trạng Khẩn Cấp (FEMA) tập trung vào các nạn nhân Bão Isaac thuộc những cộng đồng đa dạng ở  Louisiana trong nỗ lực kết nối những nạn nhân có khả năng bỏ sót...
Louisiana
09/20/2012
BATON ROUGE, La. – Các Trung tâm Trợ giúp Khôi phục của Tiểu bang/FEMA hiện đang hoạt động trong 18 giáo khu tại Louisiana sẽ đóng cửa vào ngày Chủ Nhật, bắt đầu vào ngày 23 tháng 9 này.Có 27 trung...
Louisiana
09/19/2012
BATON ROUGE, La. – Các nạn nhân Bão Isaac ở Louisiana có thắc mắc về chương trình cứu trợ thiên tai của tiểu bang và liên bang nên trực tiếp tìm đến nguồn gốc để có giải đáp, và liên lạc Cơ Quan Quản...
Louisiana
09/19/2012
BATON ROUGE, La. —Các Trung Tâm Phục Hồi ở trong Tiểu Bang Louisiana đang cung cấp những dịch vụ hầu bảo đảm nạn nhân khuyết tật của Bão Isaac có phương tiện để sẵn sàng tiếp cận các chương trình cứu...
Louisiana

Pages

Back to Top