Main Content

Thông báo về những thay đổi thuộc hai Trung Tâm Phục Hồi Thiên Tai tại New York

Release date: 
12/11/2012
Release Number: 
NR-089

NEW YORK – Nạn nhân Bão Sandy có đến 6 giờ chiều ngày Thứ Sáu, 14 tháng 12, để viếng thăm Trung Tâm Phục Hồi Thiên Tai tại Meadowmere Park ở Quận Nassau.  

Trung tâm tọa lạc tại địa chỉ 14 Meyer Ave., Lawrence, NY 11559.  Giờ mở cửa là từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều Thứ Hai đến Thứ Sáu.
 
Tiểu Bang cùng Cơ Quan Quản Trị Tình Trạng Khẩn Cấp Liên Bang theo dõi chặt chẽ số lượng người viếng thăm tất cả Trung Tâm Phục Hồi Thiên Tai tại New York.  Số lượng người đến địa điểm Meadowmere Park cho thấy nhu cầu tìm hiểu thông tin của các nạn nhân bão trong vùng phần nhiều đã được đáp ứng.     

Thêm bảy Trung Tâm Phục Hồi Thiên Tai đang mở cửa ở Quận Nassau để trực tiếp trợ giúp riêng từng người bị ảnh hưởng bởi Bão Sandy.

Đối với một thay đổi vừa được thông báo, một trong sáu Trung Tâm Phục Hồi Thiên Tai ở Brooklyn đã dời địa điểm để phục vụ quần chúng tốt hơn.   Địa điểm mới là Knights of Columbus Hall, 2882 Gerritsen Ave., Brooklyn, NY 11229. Giờ mở cửa là từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều Thứ Hai đến Chủ Nhật. Địa điểm cũ trước đó là đối diện bên kia đường.

Các trung tâm phục hồi khác ở Brooklyn tọa lạc tại:

Holy Family R.C. Church
9719 Flatlands Ave.
Brooklyn, NY 11236
Giờ mở cửa: 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều Thứ Hai đến Chủ Nhật

Coffey Park
85 Richards St.
Brooklyn, NY 11231
Giờ mở cửa: 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều Thứ Hai đến Chủ Nhật

Social Security Building
Gravesend
10 Bouck Court
Brooklyn, NY 11223
Giờ mở cửa: 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều Thứ Hai đến Chủ Nhật

Jewish Community Center
YM-YWHA
3300 Coney Island Ave.
Brooklyn, NY 11235
Giờ mở cửa: 8 giờ sáng đến 8 giờ tối Thứ Hai đến Chủ Nhật

MCU parking lot
1904 Surf Ave.
Brooklyn, NY 11224
Giờ mở cửa: 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều Thứ Hai đến Chủ Nhật

Đ ịa điểm và giờ mở cửa của các trung tâm phục hồi khác trong Quận Nassau:

Recreation and Ice Arena
700 Magnolia Blvd.
Long Beach, NY 11561
Giờ mở cửa: 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều Thứ Hai đến Chủ Nhật

Sacred Heart Parish
RR station parking lot
127 Long Beach Rd.
Island Park, NY 11558
Giờ mở cửa: 9 giờ sáng đến 7 giờ tối Thứ Hai đến Chủ Nhật

Mitchell Field Athletic Center
1 Charles Lindbergh Blvd.
Uniondale, NY 11553
Giờ mở cửa: 9 giờ sáng đến 7 giờ tối Thứ Hai đến Chủ Nhật

Cedar Creek Park
Merrick Rd. East
Seaford, NY 11783
Giờ mở cửa: 9 giờ sáng đến 7 giờ tối Thứ Hai đến Chủ Nhật

Young Israel
Gymnasium
859 Peninsula Blvd.
Woodmere, NY 11598
Giờ mở cửa: 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều Chủ  Nhật đến Thứ  Năm
            8 giờ sáng đến 2 giờ trưa Thứ Sáu
            Đóng cửa Thứ Bảy

Freeport Recreation Center
130 E. Merrick Rd.
Freeport, NY 11520
Giờ mở cửa: 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều Thứ Hai đến Chủ Nhật

Tổng cộng, hiện đang có 26 Trung Tâm Phục Hồi Thiên Tai đang hoạt động trong khắp New York, hầu phục vụ như tụ điểm bao quát để những nạn nhân bão được trợ giúp càng sớm càng tốt. 

Để tìm trung tâm phục hồi gần nhất, quý vị có thể làm những điều sau đây: gởi tin nhắn (Text) DRC cùng số vùng Bưu chính đến số 43362 (4FEMA), và sau đó quý vị sẽ nhận lại tin nhắn cho biết địa chỉ.  Đồng thời, hãy tra tìm địa chỉ với mục Tìm Trung Tâm Phục Hồi Thiên Tai tại trang mạng www.FEMA.gov/disaster-recovery-centers.

Quý vị có thể dùng dịch vụ trợ giúp đa ngôn ngữ dành cho các ngôn ngữ khác ngoài Tiếng Anh và Tây Ban Nha bằng cách gọi đến Đường dây Trợ giúp Ngôn ngữ miễn phí của FEMA ở số 866-333-1796.  Đường dây điện thoại làm việc 24/24, bảy ngày một tuần, cho đến khi có thông báo khác.   Có sự giúp đỡ đối với đa số các ngôn ngữ để giúp quý vị  trong việc thông dịch, ghi danh và trả lời những thắc mắc liên quan đến hình thức trợ giúp thiên tai. 

Những cá nhân có thể ghi danh yêu cầu trợ giúp trên mạng tại www.disasterassistance.gov hoặc qua điện thoại đa năng hoặc máy tính bảng đến m.fema.gov.  Số điện văn TTY là 800-462-7585. Những ai dùng dịch vụ 711-Chuyển Tiếp hoặc Dịch Vụ Tiếp Âm (VRS) can call 800-621-3362.

Hình thức trợ giúp thiên tai của Liên Bang dành cho cá nhân và gia đình có thể bao gồm trợ cấp để giúp trả tiền thuê nhà, dùng cho việc sửa nhà cần thiết, tổn thất tài sản cá nhân và các nhu cầu nghiêm trọng khác liên quan đến thiên tai mà bảo hiểm không bao trả.   

Để biết thêm thông tin về quá trình phục hồi thiên tai ở New York, xin hãy vào trang mạng www.fema.gov/SandyNY, www.twitter.com/FEMASandy, www.facebook.com/FEMASandywww.fema.gov/blog.

Last Updated: 
12/14/2012 - 16:54
State/Tribal Government or Region: