Federal Emergency Management Agency

FEMA Cung Cấp Hội Hội Thảo Tái Thiết tại các Cửa Hàng Cải Tiến Nhà Cửa Địa Phương

Main Content
Release date: 
12/09/2012
Release Number: 
NR-086

NEW YORK – Các cư dân New York bắt đầu quá trình tái thiết sẽ có cơ hội khác để được tư vấn bởi các chuyên gia của Cơ Quan Quản Lý Tình Trạng Khẩn Cấp (FEMA). Bắt đầu vào thứ Ba, ngày 11 tháng 12, các chuyên gia về giảm thiểu thiệt hại của FEMA sẽ có mặt tại năm địa điểm mới để cung cấp chỉ dẫn về các phương thức để chủ nhà xây dựng vững chắc và an toàn hơn trong hoàn cảnh sau Bão Sandy.

Các cư dân có thể được tư vấn về vệ sinh, sửa chữa và kỹ thuật xây dựng được thiết kế để bảo vệ nhà cửa khỏi các cơn bão trong tương lai. Thông tin này được cung cấp cho công chúng miễn phí. 

Các cố vấn của FEMA sẽ có mặt ở các cửa hàng Home Depot và Lowe’s tại các địa điểm sau:

Hạt Bronx - Home Depot

Hạt Kings - Home Depot

2560 Bruckner Blvd, Bronx 10465

2970 Cropsey Ave, Brooklyn 11214

 

 

Hạt Nassau - Lowe’s

Hạt Queens - Home Depot

920 South Broadway, Hicksville 11801

50-10 Northern Blvd, Long Island City 11101

 

 

Hạt Suffolk - Home Depot

 

255 Pond Path, South Setauket 11720

 

Giờ hoạt động của thứ Ba là từ 12 giờ trưa đến 8 giờ tối; thứ Tư đến thứ Bảy là 8 giờ sáng đến 8 giờ tối và Chủ Nhật là 8 giờ sáng đến 6 giờ tối.

Mỗi đồng dollar cho cho việc giảm thiểu thiệt hại hôm nay sẽ tiết kiệm được bốn lần so với chi phí sửa chữa trong thảm họa tiếp theo.

Để biết thêm thông tin về phương thức bảo vệ nhà cửa quý vị khỏi các thảm họa sắp tới, hãy truy cập: www.fema.gov. Nhấp vào “Plan, Prepare and Mitigate.” (Lên kế hoạch, Sẵn sàng và Giảm thiểu thiệt hại)

(BỔ SUNG)

 

FEMA Cung Cấp Hội Hội Thảo Tái Thiết tại các Cửa Hàng Cải Tiến Nhà Cửa Địa Phương – Trang 2

Để biết thêm thông tin về công tác khôi phục sau thảm họa của New York, truy cập www.fema.gov/disaster/4085, www.facebook.com/FEMASandywww.fema.gov/blog.

###

Nhiệm vụ của FEMA là hỗ trợ người dân và những nhân viên ứng phó đầu tiên đảm bảo rằng với tư cách một quốc gia, chúng ta cùng nhau xây dựng, duy trì và cải thiện khả năng chuẩn bị ứng phó, phòng chống, ứng phó, khôi phục và giảm thiểu mọi mối nguy.

Chương trình hỗ trợ khắc phục thảm họa được cung cấp không phân biệt chủng tộc, màu da, quốc tịch, giới tính, tuổi tác, khuyết tật, trình độ tiếng Anh hoặc tình trạng tài chính. Nếu quý vị hoặc một người quý vị biết đã bị phân biệt đối xử, hãy gọi số miễn phí của FEMA 800-621-FEMA (3362). Đối với TTY, hãy gọi số 800-462-7585.

Last Updated: 
12/10/2012 - 21:10
Back to Top