Federal Emergency Management Agency

KHỞI ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH TRỢ GIÚP CƯ TẠM THỜI CỦA FEMA CHO NHỮNG NGƯỜI SỐNG SÓT TẠI NEW JERSEY VÀ NEW YORK SAU CƠN BÃO SANDY

Main Content
Release date: 
11/03/2012
Release Number: 
HQ-12-132

WASHINGTON, D.C. – Theo yêu cầu của New Jersey và New York, Cơ Quan Quản Lý Trường Hợp Khẩn Cấp Liên Bang (FEMA) đã khởi động chương trình Trợ Giúp Cư Trú Tạm Thời (TSA). Chương trình này cho phép những người sống sót đủ điều kiện đang cư trú tại nơi trú ẩn và không thể trở về nhà do các thiệt hại từ Bão Sandy được cư trú trong khách sạn hoặc nhà nghỉ cho đến khi bố trí được chỗ ở phù hợp hơn.

Ông Fugate, Quản Trị Viên FEMA cho biết: “FEMA đang hỗ trợ Tiểu Bang New York và Tiểu Bang New Jersey trong việc đáp ứng nhu cầu nhà ở của cư dân. Chương trình Trợ Giúp Cư Trú Tạm Thời cung cấp cho những người sống sót hiện đang cư trú tại nơi trú ẩn cơ hội tìm khách sạn hoặc nhà nghỉ trong khi công việc phục hồi vẫn đang tiếp diễn. Tôi khuyến khích những người đã phải rời chỗ ở và cần nơi cư trú liên hệ với FEMA theo số 1-800-621-3362 hoặc truy cập vào www.disasterassistance.gov.”

Đăng ký với FEMA là bước đầu tiên để nhận được hỗ trợ. Các cá nhân chịu thiệt hại tại các hạt được chỉ định ở New York và New Jersey phải nộp đơn xin hỗ trợ bằng cách gọi 1-800-621-FEMA (3362) hoặc đăng ký qua thiết bị di động có thể truy cập web tại m.fema.gov, hoặc trực tuyến tại www.disasterassistance.gov cho những người có thể truy cập internet.  Người nộp đơn xin hỗ trợ phục hồi thảm họa bị khiếm ngôn hay khiếm thính và dùng TTY cần gọi trực tiếp số 1-800-462-7585; đối với những người sử dụng dịch vụ 711 hoặc Dịch Vụ Chuyển Tiếp Cuộc Gọi qua Video (VRS), hãy gọi 1-800-621-3362.  FEMA yêu cầu những người có khả năng đăng ký trực tuyến hãy đăng ký trực tuyến để các đường dây điện thoại luôn dành cho những người không có kết nối internet và để chia sẻ thông tin này với bạn bè và hàng xóm. 

  • Các cá nhân và hộ gia đình có thể đủ điều kiện tham gia TSA, nếu:
  • Họ đăng ký với FEMA để nhận hỗ trợ
  • Họ vượt qua phần xác minh danh tính
  • Nơi cư trú chính của họ trước thảm họa nằm trong khu vực địa lý được chỉ định cho TSA và xác minh được việc họ cư ngụ ở đó
  • Họ phải rời khỏi nơi cư trú trước thảm họa của mình do hậu quả của thảm họa và hiện đang cư trú tại nơi trú ẩn

Hỗ trợ này của liên bang nhằm mục đích cung cấp nơi cư trú trong khoảng thời gian cụ thể cho những người sống sót đủ điều kiện, đã phải rời khỏi nơi cư trú trước thảm họa của mình và hiện đang cư trú tại nơi trú ẩn. Chương trình này của liên bang sẽ không bồi hoàn cho người nộp đơn chi phí khách sạn phải trả trước đó và người nộp đơn phải tự trả chi chí ăn uống của mình và bất kỳ chi phí tạm trú nào vượt quá mức trợ cấp được cho phép.

Ngoài ra, FEMA cũng cung cấp hỗ trợ chẳng hạn như trợ cấp nhà ở tạm thời và trợ cấp sửa chữa nhà, các khoản vay chi phí thấp để trang trải các thiệt hại về tài sản không được bảo hiểm và các chương trình khác nhằm giúp các cá nhân và chủ sở hữu doanh nghiệp phục hồi từ các ảnh hưởng của thảm họa.  Từ 11:00 trưa, hơn 118.000 người sống sót sau thảm họa từ New York và New Jersey đã nộp đơn xin hỗ trợ phục hồi thảm họa của liên bang và hơn $106 triệu Hỗ Trợ Cá Nhân đã được phê duyệt. 

Sứ mệnh của FEMA đó là hỗ trợ người dân và những người ứng phó đầu tiên nhằm đảm bảo rằng là một quốc gia, chúng ta cùng nhau làm việc để xây dựng, giữ gìn và cải thiện khả năng chuẩn bị cho, bảo vệ khỏi, ứng phó với, phục hồi từ và giảm nhẹ tất cả các mối nguy hiểm.

Theo dõi FEMA trực tuyến tại www.fema.gov/blog, www.twitter.com/fema, www.facebook.com/fema và www.youtube.com/fema.  Ngoài ra, theo dõi các hoạt động của Quản Trị Viên Craig Fugate tại www.twitter.com/craigatfema.Các liên kết truyền thông xã hội chỉ dành để tham khảo. FEMA không xác nhận bất kỳ trang web, công ty hoặc ứng dụng phi chính phủ nào.

Last Updated: 
11/06/2012 - 17:14
Back to Top