Main Content

FEMA quan tâm đến ngững người sống sớt với bảo hiểm lụt lội mắt hiệu lực

Release date: 
09/24/2012
Release Number: 
DR-4080-071

BATON ROUGE, La. — Sau khi nhận giúp đỡ của liên bang về thiên tai lần cuối – những cơn mưa dông và bão tố được công bố, hàng ngàn người dân ở Lousiana đã được yêu cầu mua chính sách bảo hiểm lụt lội thông qua các chương trình của Cơ Quan Điều Hành Khẩn Cấp Liên Bang          (FEMA). Trong cơn thiên tai Bão Isaac, FEMA đang quan tâm đến những người sống sót đã để cho các chính sách đó mất hiệu lực.

Chính sách bảo hiểm, đã ban hành dưới Nhóm Chính Sách Bảo Hiểm Lụt Lội của FEMA, là một chính sách 3 năm, không tái tục, chính sách nhóm lụt lội đã được tài trợ một phần do ngân khoản người sống sót của FEMA. Sau khi chính sách hết hạn, những người thuê nhà, những chủ nhà được yêu cầu mua và duy trì một chính sách bảo hiểm lụt lội từ Chương Trình Bảo Hiểm Lụt Lội Quốc Gia (NFIP) để tiếp tục che chở sự bảo hiểm cho họ.

Những đương đơn không duy trì chính sách bảo hiểm lụt lội đã được yêu cầu bảo trợ cho nhà cửa của họ trước đây bị phá hủy thì không hợp lệ để vay mượn hoặc trợ cấp vì thiên tai sữa chữa cùng căn nhà đó sau cơn Bão Isaac.

Tuy nhiên, những người sống sót vẫn hợp lệ để nhận trợ cấp trả tiền thuê nhà, chi phí khác liên hệ đến thiên tai nghiêm trọng và Trợ Giúp Chuyển Tiếp Nơi Nương Tựa mà trợ giúp này có thể giúp đỡ cho các gia đình ở trong khách sạn trong một thời gian hạn chế.

“FEMA và các đối tác của chúng tôi trong cộng đồng có thể có một số chương trình giúp đỡ cho dân cư ở Louisiana không thể duy trì bảo hiểm lụt lội nhằm bảo hiểm nhà cửa bị phá hủy trong những cơn bảo tố trước đây,” như phát biểu của Mike Hall, điều hợp viên liên bang của  FEMA. “Chúng tôi khuyến khích quý bạn đăng ký và tìm hiểu xem trợ giúp nào sẵn có cho quý bạn.”

Mới đây, FEMA đã mở cửa Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng Bảo Hiểm Lụt Lội Isaac  để những người sống sót sau cơn bão xử dụng khi họ có thắc mắc hoặc quan tâm về bảo hiểm lụt lội hoặc viên chức tính toán tiền bảo hiểm lụt lội. Điện thoại miễn phí là 1-866-331-1679. Trung tâm chăm sóc khách hang mở cửa hằng ngày từ 7 a.m. đến 7 p.m. bảy ngày một tuần.

Hiện nay, hơn 486,000 cư dân Louisiana có bảo hiểm lụt lội che chở, tượng trưng gần $112 tỷ bảo trợ thông qua NFIP. Cho đấn nay, chương trình này đã trả hơn $49 triệu cho các đơn xin vì Bão Isaac.

Xin trợ giúp vì thiên tai nhanh chóng và giản dị. Những người sống sót không bảo hiểm hoặc bảo hiểm thiệt hại ít có thể đăng ký trực tuyến tại www.disasterassistance.gov hoặc thông qua điện thoại thông minh (smartphone) tại m.fema.gov. Họ còn có thể gọi số 1-800-621-3362 hoặc (TTY) 1-800-462-7585. những ai dùng Dịch Vụ Tiếp vận 711 Relay hoặc Video Relay có thể gọi số 1-800-621-3362. Điện thoại miễn phí hoạt động từ 7 a.m. đến 10 p.m. bảy ngày một tuần.

Để có thêm thông tin về phục hồi thiên tai ở Louisiana, hãy ấn www.fema.gov/disaster/4080 hoặc www.gohsep.la.gov. Bạn có thể theo dõi FEMA trênTwitter tại www.twitter.com/femaregion6 hoặc trên Facebook tại www.facebook.com/FEMA. Cũng có thể thăm trang mạng xã hội (blog) của chúng tôi tại www.fema.gov/blog.

Trợ giúp phục hồi thiên tai có sẵn không phân biệt chủng tộc, màu da, tôn giáo, quốc tịch, phái tính, tuổi tác, tật nguyền, thông thạo Anh ngữ hoặc điều kiện kinh tế.  Nếu bạn hoặc người nào mà bạn biết bị kỳ thị, hãy gọi FEMA điện thoại miễn phí số 800-621-FEMA (3362). Gọi TTY hoặc điện số 800-462-7585.

Nhiệm vụ của FEMA là trợ giúp những công dân của chúng ta và là những người đáp ứng đầu tiên để bảo đảm rằng chúng ta cùng nhau làm việc với tư cách là một quốc gia để xây dựng, duy trì bền vững, và cải tiến khả năng của chúng ta để chuẩn bị, chống lại, đối phó, hồi phục, và làm giảm đi những rủi ro.

Last Updated: 
10/01/2012 - 12:18
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: