Federal Emergency Management Agency

FEMA nói nhiều ngôn ngữ

Main Content
Release date: 
09/21/2012
Release Number: 
DR-4080-068

BATON ROUGE, La. – Cơ Quan Quản Trị Tình Trạng Khẩn Cấp (FEMA) tập trung vào các nạn nhân Bão Isaac thuộc những cộng đồng đa dạng ở  Louisiana trong nỗ lực kết nối những nạn nhân có khả năng bỏ sót thông tin phục hồi quan trọng.

Các chuyên gia đa ngôn ngữ thuộc đơn vị Liên Hệ Cộng Đồng của FEMA đang thăm viếng những lối xóm Louisiana để cung cấp thông tin cho các cộng đồng sắc tộc bị trúng bão.  Được trang bị với tài liệu thông tin bằng các ngôn ngữ Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Thổ ngữ Creole, Tiếng Việt, Tiếng Hy Lạp, Tiếng Đại Hàn và Tiếng Căm Bốt, các đội ngũ FEMA đang cung cấp thông tin giá trị về cách thức ghi danh với FEMA cho những nạn nhân và, nếu hội đủ điều kiện, cách xin cứu trợ từ chính quyền địa phương, tiểu bang, và liên bang.  Thông tin bằng chữ nổi Braille cũng được cung cấp cho người mù và khiếm thị.

“Mục tiêu của chúng tôi trong nỗ lực phục hồi thiên tai với cường độ này là quảng bá thông điệp về nhiều hình thức trợ giúp của FEMA dành cho các chủ nhà, người thuê nhà và thương nghiệp đã bị ảnh hưởng,” Viên Chức Điều Phối Liên Bang Mike Hall cho biết. “Điều đó có nghĩa là liên lạc hữu hiệu với tất cả mọi người cần sự giúp đỡ, bất kể ngôn ngữ của họ hoặc các nhu cầu khác.”  

Các chuyên gia nói nhiều thứ tiếng cũng duy trì sự liên lạc với các cơ quan truyền thông có đa số  khán giả không phải là thành phần nói, đọc, nghe tiếng Anh hoặc là khán giả người Mỹ.  

FEMA đã phiên dịch cẩm nang Tiếng Anh “Your Guide to Disaster Assistance Programs,” sang vài ngôn ngữ khác.  Cẩm nang này cung cấp thông tin chi tiết hơn để giúp nạn nhân xin cứu trợ  thiên tai hiểu về các quy định hội đủ điều kiện thuộc các chương trình trợ cấp liên bang.  Các chuyên gia FEMA đang phát những cẩm nang này trong phạm vi hoạt động và cho gần 30 Trung Tâm Phục Hồi trong các quận Louisiana được chỉ định. 

Các tổng đài nói nhiều thứ tiếng sẵn sàng giúp đỡ những nạn nhân không nói Tiếng Anh ghi danh xin cứu trợ thiên tai và giải đáp thắc mắc của họ.  Sau khi gọi vào đường dây ghi danh/trợ giúp của FEMA, ở số 1-800-621-3362 hoặc TTY 1-800-462-7585, người gọi nên chọn mục Lựa Chọn Số 3. FEMA có thể cung cấp dịch vụ  phiên dịch/thông dịch trong 250 ngôn ngữ.  Những người dùng dịch vụ 711-Relay hoặc Dịch Vụ Tiếp Âm, xin gọi số 1-800-621-3362.   Các đoàn thể, hiệp hội và thương nghiệp nào có thành viên không nói Tiếng Anh đã gánh chịu thiệt hại do Bão Isaac và muốn biết thêm về các chương trình cứu trợ thiên tai của liên bang và tiểu bang có thể liên lạc Cục Phát Ngôn của FEMA tại Baton Rouge ở số 1-225-388-4797.  Cục Phát Ngôn có  thể nói chuyện với các đoàn thể đủ loại và tầm cỡ, và có thể cung cấp các buổi thuyết trình bằng Tiếng Tây Ban Nha, Thổ Ngữ Creole và Tiếng Việt.  Luôn thể cũng có các thông dịch viên sử dụng ngôn ngữ ký hiệu.

Các nạn nhân có những hư hại mà không có bảo hiểm hoặc không đủ mức bảo hiểm có thể ghi danh trực tuyến tại  www.disasterassistance.gov hoặc bằng điện thoại có internet tại m.fema.gov. Các đương đơn cũng có thể gọi tới số 1-800-621-3362 hoặc (TTY) 1-800-462-7585.   Những người dùng dịch vụ 711-Relay hoặc Dịch Vụ Tiếp Âm, xin gọi số 1-800-621-3362. Các số điện thoại miễn phí này làm việc từ 7 giờ sáng đến 10 giờ đêm, bảy ngày trong tuần.

Để có thêm thông tin về quá trình phục hồi thiên tai của Louisiana, xin truy cập trang mạng www.fema.gov/disaster/4080 hoặc www.gohsep.la.gov. Quý vị cũng có thể theo dõi sinh hoạt của FEMA qua Twitter tại www.twitter.com/femaregion6 hoặc qua Facebook tại www.facebook.com/FEMA. Cũng xin mời quý vị viếng thăm blog của chúng tôi tại www.fema.gov/blog.

Chương trình hỗ trợ phục hồi sau thảm họa thiên tai được cung cấp cho mọi cư dân không phân biệt chủng tộc, màu da, tôn giáo, xuất xứ quốc tịch, giới tính, tuổi tác, tình trạng tàn tật, khả năng Anh ngữ hay tình trạng kinh tếNếu quý vị hoặc người nào mà quý vị biết đã bị kỳ thị, xin gọi cho FEMA theo số miễn phí 800-621-3362.  Số điện văn TTY là 800-462-7585.

Sứ mệnh của FEMA là hỗ trợ các cư dân và những người phản ứng đầu tiên để bảo đảm rằng với tư cách là một quốc gia chúng ta cùng nhau xây dựng, gìn giữ và nâng cao năng lực chuẩn bị ứng phó, bảo vệ, phản hồi, phục hồi và giảm nhẹ những mối nguy hiểm.  Xin theo dõi sinh hoạt của chúng tôi qua Twitter tại http://twitter.com/#!/femaregion6, trang mạng R6 Chuẩn Bị Cho Cơn Bão tại www.fema.gov/about/regions/regionvi/updates.shtm và Blog của FEMA tại http://blog.fema.gov.

Last Updated: 
10/01/2012 - 12:30
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: 
Back to Top