Federal Emergency Management Agency

Trung tâm khôi phục sau thiên tai HOUMA đóng cửa vào thứ năm

Main Content
Release date: 
09/19/2012
Release Number: 
DR-4080-065

BATON ROUGE, La. — Trung Tâm Khôi Phục Sau Thảm Họa Tiểu Bang/FEMA tọa lạc ở Houma, Giáo Khu Terrebonne sẽ đóng cửa vào ngày 20 tháng 9 lúc 6 giờ tối và sẽ mở cửa lại ở một địa điểm mới sẽ được sớm thông báo.

Hiện trung tâm tọa lạc tại:

Houma Civic Center

346 Civic Center Blvd.

Houma, LA 70360

Giờ làm việc: 8 giờ sáng – 6 giờ tối cho đến ngày 20 tháng 9

Các trung tâm khôi phục cung cấp hỗ trợ cá nhân và thông tin giảm thiểu thiệt hại do thiên tai cho gia chủ, cư nhân và chủ doanh nghiệp có nhà cửa hoặc tài sản cá nhân bị hư hại do Bão Isaac.

Người sống sót sau thiên tai có thể ghi danh trực tuyến tại www.disasterassistance.gov hoặc qua điện thoại internet tại m.fema.gov. Đương đơn cũng có thể gọi điện đến 1-800-621-3362 hoặc Người khiếm thính gọi 1-800-462-7585. Nếu quý vị sử dụng các Dịch Vụ Chuyển Tiếp 711-Relay hay Video Relay (VRS), hãy gọi 1-800-621-3362. Các số điện thoại miễn phí sẽ hoạt động từ 7 giờ sáng đến 10 giờ tối, 7 ngày trong tuần.

Để biết thêm thông tin về chương trình khôi phục sau thiên tai của Louisiana, hãy truy cập trực tuyến tại www.fema.gov/disaster/4080 hoặc www.gohsep.la.gov. Quý vị có thể theo dõi thông tin cập nhật của chúng tôi trên Twitter tại www.twitter.com/femaregion6 hoặc trên Facebook tại www.facebook.com/FEMA. Quý vị cũng có thể truy cập vào blog của chúng tôi tại www.fema.gov/blog.

Trợ giúp khôi phục sau thiên tai không thiên vị bất cứ ai dựa trên chủng tộc, màu da, tôn giáo, dân tộc, giới tính, tuổi tác, khuyến tật, trình độ Anh ngữ hoặc địa vị. Nếu quý vị hoặc người quen của quý vị bị kỳ thị, hãy gọi FEMA miễn phí tại 800-621-FEMA (3362).Người khiếm thính gọi 800-462-7585.

Sứ mạng của FEMA là giúp đỡ công dân chúng ta và là người đầu tiên ứng phó để đảm bảo rằng đất nước chúng ta có khả năng đoàn kết để xây dựng, tồn tại, và khuếch trương các năng lực sẵn có để phòng bị cho, bảo vệ chống lại, ứng phó với, khôi phục từ, và xoa dịu sự mất mát từ tai nạn – thiên tai.

Last Updated: 
09/22/2012 - 11:18
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: 
Back to Top