Federal Emergency Management Agency

Các trung tâm phục hồi cung cấp sự cứu trợ cho người khuyết tật

Main Content
Release date: 
09/19/2012
Release Number: 
DR-4080-064

BATON ROUGE, La. —Các Trung Tâm Phục Hồi ở trong Tiểu Bang Louisiana đang cung cấp những dịch vụ hầu bảo đảm nạn nhân khuyết tật của Bão Isaac có phương tiện để sẵn sàng tiếp cận các chương trình cứu trợ.

Các trung tâm cung cấp những thông dịch viên chuyên về Ngôn Ngữ Ký Hiệu Hoa Kỳ, Anh Ngữ Ký Hiệu, hoặc Ngôn Ngữ Ký Hiệu Xúc Giác dành cho những người nào yêu cầu các dịch vụ này.  Ngoài ra, tại những địa điểm này có gắn điện thoại viđêo cũng như điện thoại hiển thị phụ đề cho những nạn nhân bị điếc hoặc khiếm thính. 

“Những thảm họa thiên tai ảnh hưởng đến tất cả mọi người trong cộng đồng,” Viên Chức Điều Phối Liên Bang Mike Hall cho biết. “Chúng tôi muốn bảo đảm tất cả mọi người đều tiếp cận thông tin, chính xác, hợp thời về các chương trình cứu trợ thiên tai.”

Hiện đang có 27 trung tâm phục hồi của Tiểu Bang/FEMA đang hoạt động trong 18 quận. Các trung tâm này mở cửa từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều cho tới khi có thông báo khác. Để lấy danh sách các trung tâm mở cửa ở Louisiana hãy truy cập trang mạng www.fema.gov/disaster/4080. Các chuyên gia từ tiểu bang Louisiana, FEMA và Cơ Quan Quản Trị Tiểu Doanh Nghiệp Hoa Kỳ có mặt để giải đáp những thắc mắc và cung cấp thông tin về các loại trợ giúp dành cho nạn nhân.

Các cá nhân có thể ghi danh trên mạng tại www.disasterassistance.gov hoặc với điện thoại có internet tại m.fema.gov. Các đương đơn cũng có thể gọi tới số 1-800-621-3362 hoặc (TTY) 1-800-462-7585. Nếu quý vị dùng dịch vụ 711-Relay hoặc Dịch Vụ Tiếp Âm, xin gọi số 1-800-621-3362. Các số điện thoại miễn phí này làm việc từ 7 giờ sáng đến 10 giờ đêm, bảy ngày trong tuần.

Sự tuyên bố về tình trạng thảm họa thiên tai từ Bão Isaac dẫn đến việc thiết lập chương trình cứu trợ liên bang dành cho những nạn nhân hội đủ điều kiện thuộc 21 quận: Ascension, Assumption, East Baton Rouge, East Feliciana, Iberville, Jefferson, Lafourche, Livingston, Orleans, Plaquemines, St. Bernard, St. Charles, St. Helena, St. James, St. John, St. Mary, St. Tammany, Tangipahoa, Terrebonne, Washington and West Feliciana.

Để có thêm thông tin về quá trình phục hồi thiên tai của Louisiana, xin vào thăm trang mạng tại www.fema.gov/disaster/4080 hoặc www.gohsep.la.gov. Quý vị cũng có thể theo dõi sinh hoạt chúng tôi qua Twitter tại twitter.com/femaregion6 hoặc qua Facebook tại www.facebook.com/FEMA. Cũng xin mời quý vị viếng thăm blog của chúng tôi tại www.fema.gov/blog.

Chương trình hỗ trợ phục hồi sau thảm họa thiên tai được cung cấp cho mọi cư dân không phân biệt chủng tộc, màu da, tôn giáo, xuất xứ quốc tịch, giới tính, tuổi tác, tình trạng tàn tật, khả năng Anh ngữ hay tình trạng kinh tế.  Nếu quý vị hoặc người nào mà quý vị biết đã bị kỳ thị, quý vị có thể gọi cho FEMA theo số miễn phí 800-621-FEMA (3362). Số điện văn TTY là 800-462-7585.

Sứ mệnh của FEMA là hỗ trợ các cư dân và những người phản ứng đầu tiên để bảo đảm rằng với tư cách là một quốc gia chúng ta cùng nhau xây dựng, gìn giữ và nâng cao năng lực chuẩn bị ứng phó, bảo vệ, phản hồi, phục hồi và giảm nhẹ những mối nguy hiểm.

SBA là nguồn tài chính chủ yếu của chính phủ liên bang để trợ giúp người dân xây dựng lại nhà ở lâu dài và thay mới những tài sản cá nhân bị thảm họa thiên tai phá hủy. SBA giúp đỡ những chủ nhà, người thuê nhà, các hãng sở mọi quy mô, các tổ chức phi vụ lợi tư nhân trang trải cho những nỗ lực sửa chữa hoặc xây dựng lại nhà cửa, và chi trả chi phí thay mới những bất động sản tư nhân bị mất hoặc bị thảm họa thiên tai phá hủy. Những khoản cho vay sau thảm họa thiên tai này chi trả cho những tổn thất không được bảo hiểm và không được bồi thường và không trùng lặp với những trợ giúp cung cấp bởi những cơ quan hoặc tổ chức khác. Để biết thêm thông tin về các chương trình của SBA, những đương đơn xin trợ cấp có thể gọi tới số 800-659-2955 (TTY 800-877-8339).

Last Updated: 
09/22/2012 - 11:14
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: