Federal Emergency Management Agency

FEMA nõ lực tăng cường sự kết nối với người sống sót

Main Content
Release date: 
09/18/2012
Release Number: 
DR-4080-061

BATON ROUGE, La. – Các nhóm từ Cơ Quan Quản Trị Tình Trạng Khẩn Cấp Liên Bang (FEMA) đang đến trực tiếp từng nhà trong những cộng đồng bị ảnh hưởng của Bão Isaac để liên lạc với người sống sót nhằm giúp kết nối họ với các dịch vụ khôi phục.

Chuẩn bị sẵn tờ rơi bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt và chữ nổi Braille, khoảng 250 chuyên viên Quan Hệ Cộng Đồng đang cung cấp cho người sống sót các thông tin quý giá về việc ghi danh với FEMA và nhận trợ giúp từ chính quyền địa phương, tiểu bang và liên bang.

Đây là một phần trong phương phức thúc đẩy của FEMA để tiếp xúc người sống sót tại nhà và cộng đồng của họ nhanh chóng và hiệu quả nhất sau khi ban bố tình trạng thiên tai. Chuyên viên Quan Hệ Cộng Đồng cũng gặp mặt người sống sót tại các Trung Tâm Khôi Phục Sau Thiên Tai, tại các điểm phân phối, tại nơi tạm cư và thông qua các nhóm cộng đồng và nhà thờ.

Mike Hall, Điều Phối Viên Liên Bang cho biết “Các nhóm Quan Hệ Cộng Đồng của FEMA tiếp xúc với người sống sót bất cứ khi nào có thể để cho họ biết cách thức FEMA có thể giúp họ như thế nào và lắng nghe quan ngại của họ. Điều này tạo nên một liên kết quan trọng giúp chúng tôi trợ giúp mọi người.”

Các chuyên viên cũng tìm hiểu nhu cầu cấp thiết của người sống sót và giúp giới thiệu đến các nguồn lực địa phương, tiểu bang và liên bang để giải quyết khó khăn. Một nhóm Quan Hệ Cộng Đồng được ghi nhận đã giúp ngăn chặn một thảm kịch ở Giáo Khu Lafourche. Khi các thành viên nhóm viếng thăm một bà cụ đeo mặt nạ thở dưỡng khí, họ ngửi thấy khí gas trong nhà bà. Họ bình tĩnh yêu cầu bà ra khỏi nhà cùng họ và gọi cho sở cấp cứu địa phương.

Khi lính cửu hỏa đến, mùi gas nồng nặc đến nổi họ không thể vào nhà. Vì bà cụ có dụng cụ trợ thở nên bà không phát hiện khí gas rò rỉ, nhưng các nhân viên cấp cứu nói rằng chỉ cần một tia lửa nhỏ cũng có thể gây nổ.

Các nhóm Quan Hệ Cộng Đồng cũng có thể đánh tan tin đồn trong cộng đồng và giúp FEMA vạch trần những chuyện hoang đường. Các chuyên viên giúp xac1 định người sống sót cần biên dịch ngôn ngữ và có nhu cầu về đi đứng tiếp cận và vận động cơ thể do khuyết tật hay già yếu.

Hall nói tiếp “Họ là tai mắt của chúng tôi tại thực địa. Khi phái các chuyên viên Quan Hệ Cộng Đồng đến tận nơi như vậy, FEMA và tiểu bang đang tìm hiểu cách thức hiệu quả nhất để giúp người sống sót khôi phục sau Bão Isaac.”

Để biết thêm thông tin về chương trình khôi phục sau thiên tai của Louisiana, hãy truy cập trực tuyến tại www.fema.gov/disaster/4080 hoặc www.gohsep.la.gov. Quý vị có thể theo dõi thông tin cập nhật của chúng tôi trên Twitter tại www.twitter.com/femaregion6 hoặc trên Facebook tại www.facebook.com/FEMA. Quý vị cũng có thể truy cập vào blog của chúng tôi tại www.fema.gov/blog.

Trợ giúp khôi phục sau thiên tai không thiên vị bất cứ ai dựa trên chủng tộc, màu da, tôn giáo, dân tộc, giới tính, tuổi tác, khuyến tật, trình độ Anh ngữ hoặc địa vị. Nếu quý vị hoặc người quen của quý vị bị kỳ thị, hãy gọi FEMA miễn phí tại 800-621-FEMA (3362). Người khiếm thính gọi 800-462-7585.

Sứ mạng của FEMA là giúp đỡ công dân chúng ta và là người đầu tiên ứng phó để đảm bảo rằng đất nước chúng ta có khả năng đoàn kết để xây dựng, tồn tại, và khuếch trương các năng lực sẵn có để phòng bị cho, bảo vệ chống lại, ứng phó với, khôi phục từ, và xoa dịu sự mất mát từ tai nạn – thiên tai. Theo dõi thông tin cập nhật của chúng tôi trên Twitter tại http://twitter.com/#!/femaregion6, trang web của chương trình Chuẩn Bị Ứng Phó Bão tại www.fema.gov/about/regions/regionvi/updates.shtm và blog của FEMA tại  http://blog.fema.gov.

Last Updated: 
09/22/2012 - 11:06
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: 
Back to Top