Federal Emergency Management Agency

Cố vấn của FEMA cho lời khuyên về sửa chữa nhà tại các cửa hiệu địa phương

Main Content
Release date: 
09/18/2012
Release Number: 
DR-4080-059

BATON ROUGE, La. – Các nhóm chuyên giảm thiểu ảnh hưởng nguy hại cùng với Cơ Quan Quản Trị Tình Trạng Khẩn Cấp Liên Bang (FEMA) hiện sẵn sàng phục vụ tại các trung tâm nâng cấp nhà cửa ở nhiều giáo khu để tư vấn miễn phí cho nạn nhân của bão đang xây dựng lại nhà cửa sao Bão Isaac.                                               

Các cố vấn của FEMA có thể cho lời khuyên và kỹ thuật về cách thức bảo vệ nhà cửa tránh khỏi các hư hại liên quan đến thiên tai trong tương lai và các biện pháp khác nhằm làm cho nhà cửa chắc chắn và an toàn hơn; họ cũng tư vấn về các chủ đề sau đây:

  • Sẵn sàng đối phó tình trạng khẩn cấp
  • Sửa chữa mái nhà
  • Xây dựng lại nhà cửa bị ngập lụt
  • Nâng cao nhà
  • Bảo hiểm lũ lụt
  • Dọn sạch mốc meo và nấm mốc

Hầu hết các thông tin và ấn phẩm miễn phí được cung cấp để dành cho các công việc tự làm và nhà thầuand general contractors.

Các trạm giảm thiểu thiệt hại mở cửa từ thứ Hai đến thứ Sáu, 7 giờ sáng đến 7 giờ tối và Chủ Nhật từ 8 giờ sáng đến 7 giờ tối, các trạm này đều mở cửa phục vụ đến ngày 25 tháng 9 ngoại trừ Giáo Khu Lafourche. Trạm này sẽ vẫn mở cửa hoạt động đến ngày 29 tháng 9.

 

Giáo Khu St. John

Home Depot

300 W. Airline Hwy.

LaPlace, LA, 70068

 

Giáo Khu St. Bernard

The Home Depot

8601 Judge Perez Drive

Chalmette, LA 

 

Giáo Khu Jefferson

Lowes

121 Jefferson Hwy.

Jefferson, LA

 

Giáo Khu Lafourche

Lowes

614 North Canal

Thibodaux, LA 70301


Giáo Khu Ascension

The Home Depot

2740 South Cajun Ave.

Gonzales, LA

 

Nạn nhân của bão có thể ghi danh trực tuyến tại www.disasterassistance.gov hoặc qua điện thoại thông minh tại m.fema.gov. Họ cũng có thể gọi 1-800-621-3362 hoặc (Người khiếm thính 1-800-462-7585. Người sử dụng Dịch Vụ 711 Relay hoặc Video Relay có thể gọi số 1-800-621-3362. Các số điện thoại miễn phí hoạt độn từ 7 giờ sáng đến 10 giờ tối 7 ngày trong tuần.

Để biết thêm thông tin về chương trình khôi phục sau thiên tai của Louisiana, hãy truy cập trực tuyến tại www.fema.gov/disaster/4080 hoặc www.gohsep.la.gov. Quý vị có thể theo dõi thông tin cập nhật của chúng tôi trên Twitter tại www.twitter.com/femaregion6 hoặc trên Facebook tại www.facebook.com/FEMA. Quý vị cũng có thể truy cập vào blog của chúng tôi tại www.fema.gov/blog.

Trợ giúp khôi phục sau thiên tai không thiên vị bất cứ ai dựa trên chủng tộc, màu da, tôn giáo, dân tộc, giới tính, tuổi tác, khuyến tật, trình độ Anh ngữ hoặc địa vị. Nếu quý vị hoặc người quen của quý vị bị kỳ thị, hãy gọi FEMA miễn phí tại 800-621-FEMA (3362).Người khiếm thính gọi 800-462-7585.

Sứ mạng của FEMA là giúp đỡ công dân chúng ta và là người đầu tiên ứng phó để đảm bảo rằng đất nước chúng ta có khả năng đoàn kết để xây dựng, tồn tại, và khuếch trương các năng lực sẵn có để phòng bị cho, bảo vệ chống lại, ứng phó với, khôi phục từ, và xoa dịu sự mất mát từ tai nạn – thiên tai.

Last Updated: 
09/19/2012 - 15:39
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: 
Back to Top