Federal Emergency Management Agency

Có hơn vài chục trung tâm phục hồi giúp đỡ ngững người sống sót

Main Content
Release date: 
09/18/2012
Release Number: 
DR-4080-060

BATON ROUGE, La. – Những người sống sót qua cơn bảo tố Isaac ở Louisiana có hơn vài chục lựa chọn khi đến nói chuyện với các chuyên viên tại Trung tâm Phục hồi Thiên tai.

Các đương đơn có thể đi đến bất cứ 27 trung tâm phục hồi nào tọa lạc tại nơi thuận tiện hoạt động trong 18 giáo phận. Tất cả những trung tâm phục hồi mở cửa cho đến khi có thông báo mới từ 8 a.m. đến 6 p.m., ngoại trừ 4 trung tâm phục hồi tọa lạc tại các thư viện ở New Orleans. Giờ mở cửa của những trung tâm này được liệt kê như dưới đây.

Các chuyên viên trực thuộc Cơ Quan Điều hành Khẩn cấp Liên bang (FEMA) và Quản Lý Kinh doanh Nhỏ Hoa kỳ (SBA) sẵn sàng trả lời những câu hỏi và cung cấp thông tin phục hồi.

Để có một danh sách đầy đủ của các trung tâm phục hồi đã mở cửa và những trung tâm mới có thể mở cửa, hãy thăm mạng www.fema.gov/disaster/4080. Hơn nữa,  nên kiểm tra trang mạng để xem có những trung tâm ngoài trời có thể bị đóng cửa vì thời tiết khắc nghiệt.

Giáo Xứ Ascension

Lamar Dixon Expo Center

9039 St. Landry Rd.

Gonzales, LA 70737

Giáo Xứ Assumption

Trung Tâm Cộng Đồng Napoleonville

4770 Hwy. 1

Napoleonville, LA 70390

Giáo Xứ Iberville

Trung Tâm Cộng Đồng St. Gabriel

1400 Gordon Simon Leblanc Dr.

St. Gabriel, LA 70776

Giáo Xứ Jefferson  (2 DRCs)

Grand Isle Multiplex

3101 LA Hwy. 1

Grand Isle, LA 70358

                                                                       

2654 Jean Lafitte Blvd.

Lafitte, LA 70067

Giáo Xứ Lafourche

4876 Hwy. 1

Mathews, LA 70394

Giáo Xứ Livingston

Satsuma Village Mall

28975 S. Satsuma Rd., Ste. D

Livingston, LA 70754

Giáo Xứ Orleans  (4 DRCs)

Thư Viện Chi Nhánh Vùng Algiers

3014 Holiday Dr.

New Orleans, LA 70131

Giờ mở cửa:    Thứ Hai – Thứ Năm:  10 a.m.–7 p.m.

                        Thứ Sáu:                   Đóng cửa

                        Thứ bảy:                    10 a.m.–5 p.m.

                        Chủ Nhật:                  Đóng cửa       

 

Thư Viện Chi Nhánh Đông NOLA

5641 Read Blvd.

New Orleans, LA 70127

Giờ mở cửa:    Thứ Hai – Thứ Năm: 10 a.m.–7 p.m.

            Thứ Sáu:                  Đóng cửa

                        Thứ bảy:                  10 a.m.–5 p.m.

                        Chủ Nhật:                 Đóng cửa

Thư Viện Chính

219 Loyola Ave.

New Orleans, LA 70112        

Giờ mở cửa:    Thứ Hai – Thứ Sáu: 10 a.m.–6 p.m.

                        Thứ bảy:                  10 a.m.–5 p.m.

                        Chủ Nhật:                 Đóng cửa

 

Thư viện Robert E. Smith

6301 Canal Blvd.

New Orleans, LA 70124

Giờ mở cửa:    Thứ Hai – Thứ Năm: 10 a.m.–7 p.m.

            Thứ Sáu:                   Đóng cửa

                        Thứ bảy:                   10 a.m.–5 p.m.

                        Chủ Nhật:                  Đóng cửa

Giáo Xứ Plaquemines (3 DRCs)

Thính Đường Belle Chasse

8398 Hwy. 23

Belle Chasse, LA 70037

 

111 Bethlehem Lane

Braithwaite, LA 70040

 

28028 Hwy. 23

Port Sulphur, LA 70083

Giáo Xứ St. Bernard

3220 Jean Lafitte Blvd.

Chalmette, LA 70043

Giáo Xứ St. Charles

Trung tâm Thương mại Village Square

737 Paul Maillard Rd., Ste. A

Luling, LA 70070

Giáo Xứ St. Helena

Charlie Overton Park

Daisy Loop

Greensburg, LA 70441

 

Giáo Xứ St. James

Trung Tâm Cơ Đốc New Zion

216 W. Main St.

Gramercy, LA 70052

 

Giáo Xứ St. John

1931 W. Airline Hwy.

La Place, LA 70068

Giáo Xứ St. Mary

728 Myrtle St.

Morgan City, LA 70380

Giáo Xứ St. Tammany (2 DRCs)

Mandeville DPW

1100 Mandeville High Blvd, Mandeville, LA 70471

 

Towers Building

520 Old Spanish Trail, Slidell, LA 70458

Giáo Xứ Tangipahoa (2 DRCs)

208 E. Oak St.

Amite, LA 70422

 

282 Tower Rd.

Ponchatoula, LA 70454

Giáo Xứ Terrebonne

346 Civic Center Blvd.

Houma, LA 70360

Giáo Xứ Washington

Elizabeth Sullivan Memorial

Methodist Church

510 Ave. B

Bogalusa, LA 70427  

 

Sweet Home of Christ Church

2200 Greenlaw Ave.

Franklinton, LA 70438

Những người sống sót có thể đăng ký trên mạng tại www.disasterassistance.gov hoặc qua điện thoại thông minh (smartphone) tại m.fema.gov. Họ còn có thể gọi số 1-800-621-3362 or (TTY) 1-800-462-7585. Những ai dùng các Dịch vụ 711 Relay hoặc Video Relay có thể gọi 1-800-621-3362. Điện thoại miễn phí hoạt động bảy ngày một tuần từ 7 a.m. đến 10 p.m.  

Để biết thêm thông tin về phục hồi thiên tai tại Louisiana, hãy ấn vào www.fema.gov/disaster/4080 hoặc www.gohsep.la.gov. Bạn có thể theo dõi FEMA trên Twitter tại www.twitter.com/femaregion6 hoặc trên Facebook tại www.facebook.com/FEMA. Hơn nữa, có thể viếng trang mạng xã hội (blog) của chúng tôi tại www.fema.gov/blog.

Trợ giúp phục hồi thiên tai có sẵn không phân biệt chủng tộc, màu da, tôn giáo, quốc tịch, phái tính, tuổi tác, tật nguyền, thông thạo Anh ngữ hoặc điều kiện kinh tế.  Nếu bạn hoặc người nào mà bạn biết bị kỳ thị, hãy gọi FEMA điện thoại miễn phí số 800-621-FEMA (3362). Gọi TTY hoặc điện số 800-462-7585.

Nhiệm vụ của FEMA là trợ giúp những công dân của chúng ta và là những người đáp ứng đầu tiên để bảo đảm rằng chúng ta cùng nhau làm việc với tư cách là một quốc gia để xây dựng, duy trì bền vững, và cải tiến khả năng của chúng ta để chuẩn bị, chống lại, đối phó, hồi phục, và làm giảm đi những rủi ro.  Hãy theo dõi trên Twitter tại http://twitter.com/#!/femaregion6, trang mạng Chuẩn bị bảo tố ( R6 Hurricane Preparedness) tại www.fema.gov/about/regions/regionvi/updates.shtm và FEMA Blog tại http://blog.fema.gov.

SBA là một nguồn tài trợ đầu tiên của chính phủ liên bang dùng để tái thiết lâu dài cơ sở riêng tư bị thiên tai tàn phá. SBA giúp đỡ những người chủ nhà, những người thuê mướn, doanh nghiệp đủ mọi cở, và những tổ chức tư phi lợi nhuận tiền bạc sữa chữa hoặc các cố gắng tái thiết, và đài thọ phí khoản thay thế tài sản riêng bị mất hoặc hũy hoại vì thiên tai. Những khoản vay thiên tai này đài thọ những mất mát không được bảo hiểm và đền bù, và không trùng dụng với những phúc lợi của những cơ quan hoặc tổ chức khác. Để biết thêm các chương trình của SBA, những người đứng đơn xin có thể gọi 800-659-2955 (TTY 800-877-8339).

Last Updated: 
09/22/2012 - 11:31
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: 
Back to Top