Main Content

CÁC TRUNG TÂM PHỤC HỒI SAU THẢM HỌA MỞ CỬA TẠI CÁC QUẬN ST MARY VÀ IBERVILLE

Release date: 
09/17/2012
Release Number: 
DR-4080-057

BATON ROUGE, La. —  Các Trung Tâm Phục Hồi Sau Thảm Họa của Tiểu Bang/FEMA đã mở cửa tại các quận St. Mary và Iberville để hỗ trợ các chủ sở hữu nhà, người thuê nhà và chủ doanh nghiệp chịu thiệt hại về nhà hay tài sản cá nhân do Bão Isaac.

Các chuyên gia của tiểu bang Louisiana, Cơ Quan Quản Lý Trường Hợp Khẩn Cấp Liên Bang (FEMA) và Cơ Quan Quản Lý Doanh Nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ (SBA) đã sẵn sàng để trả lời các thắc mắc và cung cấp thông tin về các loại hỗ trợ dành cho người sống sót.

Ở Quận Iberville, trung tâm phục hồi sau thảm họa có địa điểm tại:

            St. Gabriel Community Center

Manchac Room

1400 Gordon Simon Leblanc St.

St. Gabriel, LA 70706

Ở Quận St. Mary:

            Morgan City Municipal Auditorium

  728 Myrtle St.

Morgan City, LA  70380

Giờ làm việc cho cả hai trung tâm này là từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều trừ khi khi có thông báo thêm.

Sự kiện này đã nâng tổng số trung tâm hoạt động tại 18 quận lên con số 27 trung tâm. Sẽ có thêm trung tâm phục hồi khi các địa điểm được xác định và chấp thuận. Để biết danh sách các trung tâm hoạt động tại Louisiana, hãy truy cập trang web www.fema.gov/disaster/4080.

Việc nộp đơn xin hỗ trợ sau thảm họa diễn ra nhanh chóng và đơn giản. Các cá nhân có thể đăng ký trực tuyến tại www.disasterassistance.gov hoặc qua điện thoại trên web tại m.fema.gov. Người nộp đơn cũng có thể gọi số 1-800-621-3362 hoặc (TTY) 1-800-462-7585. Nếu quý vị sử dụng Dịch Vụ Chuyển Tiếp Cuộc Gọi 711 hoặc Dịch Vụ Chuyển Tiếp Cuộc Gọi qua Video (VRS), hãy gọi 1-800-621-3362. Các số điện thoại miễn phí hoạt động từ 7 giờ sáng tới 10 giờ tối, bảy ngày một tuần.

SBA cung cấp các khoản vay phục hồi sau thảm họa của liên bang với lãi suất thấp cho cư dân và doanh nghiệp. Sau khi đăng ký với FEMA, hãy tới bất kỳ Trung Tâm Phục Hồi Sau Thảm Họa nào, tại đây đại diện SBA sẽ giải đáp các thắc mắc, giải thích quy trình nộp đơn và giúp mỗi cư dân hay chủ doanh nghiệp nộp đơn cho SBA. Để biết thông tin về SBA hay nộp đơn trực tuyến, hãy truy cập vào www.sba.gov hoặc gọi 1-800-659-2955. Các cá nhân bị điếc hay khiếm thính có thể gọi số 1-800-877-8339.

Tuyên bố thảm họa lớn cho Bão Isaac hiện giúp cung cấp hỗ trợ liên bang cho những người còn sống đủ điều kiện tại 21 quận: Ascension, Assumption, Đông Baton Rouge, Đông Feliciana, Iberville, Jefferson, Lafourche, Livingston, Orleans, Plaquemines, St. Bernard, St. Charles, St. Helena, St. James, St. John, St. Mary, St. Tammany, Tangipahoa, Terrebonne, Washington và Tây Feliciana.

Để biết thêm thông tin về phục hồi sau thảm họa của Louisiana, hãy truy cập trực tuyến tại www.fema.gov/disaster/4080 hoặc www.gohsep.la.gov. Quý vị có thể theo dõi chúng tôi trên Twitter tại www.twitter.com/femaregion6 hoặc trên Facebook tại www.facebook.com/FEMA. Ngoài ra hãy truy cập vào blog của chúng tôi tại www.fema.gov/blog.

Hỗ trợ phục hồi sau thảm họa sẵn có mà không phân biệt chủng tộc, màu da, tôn giáo, quốc tịch, giới tính, độ tuổi, mức độ thành thạo tiếng Anh hay tình trạng kinh tế.  Nếu quý vị hoặc ai đó quý vị biết đã bị phân biệt, hãy gọi cho FEMA theo số miễn phí 800-621-FEMA (3362). Đối với đường dây TTY, hãy gọi số 800-462-7585.

Sứ mệnh của FEMA đó là hỗ trợ các cư dân của chúng tôi và những người ứng phó đầu tiên nhằm đảm bảo rằng là một quốc gia, chúng ta cùng nhau làm việc để xây dựng, giữ gìn và cải thiện khả năng chuẩn bị cho, bảo vệ khỏi, ứng phó với, phục hồi từ và giảm nhẹ tất cả các mối nguy hiểm.

SBA là nguồn tài trợ chính của chính quyền liên bang cho việc tái xây dựng dài hạn tài sản tư nhân đã bị thiệt hại do thảm họa. SBA trợ giúp các chủ sở hữu nhà, người thuê nhà, tất cả cácloại hình doanh nghiệp và tổ chức tư nhân phi lợi nhuận tài trợ việc sửa chữa hoặc các nỗ lực tái xây dựng và bao trả chi phí thay thế tài sản tư nhân đã mất hoặc thiệt hại do thảm họa. Các khoản vay hỗ trợ thảm họa này bao trả các thiệt hại dưới mức bảo hiểm, không được đền bù và không nhân đôi phúc lợi của các cơ quan hay tổ chức khác. Để biết thông tin về các chương trình của SBA, người nộp đơn có thể gọi số 800-659-2955 (TTY 800-877-8339).

Last Updated: 
09/22/2012 - 11:31
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: