Federal Emergency Management Agency

TRỢ GIÚP NHỮNG NGƯỜI SỐNG SÓT SAU TRẬN CUỒNG PHONG ISAAC TÌM KIẾM CÁC BẢN SAO HỒ SƠ ĐÃ MẤT CHO VIỆC PHỤC HỒI SAU THẢM HỌA

Main Content
Release date: 
09/14/2012
Release Number: 
DR-4080-045

BATON ROUGE, La. – Việc phục hồi từ thảm họa có thể là trải nghiệm khó khăn và thậm chí còn khó vượt qua hơn khi quý vị đã bị mất các hồ sơ quan trọng cần thiết cho việc phục hồi sau thảm họa.

Cơ Quan Quản Lý Trường Hợp Khẩn Cấp Liên Bang (FEMA) cung cấp các thông tin liên hệ sau đây cho những người dân Louisiana phải thay thế các tài liệu quan trọng có thể cần thiết cho các mục đích nhận dạng hoặc để chỉ rõ bằng chứng về việc cư ngụ, chẳng hạn như giấy khai sinh, thẻ an sinh xã hội, bằng lái xe, thẻ nhận dạng do tiểu bang cấp, hóa đơn thuế, chứng thư, biên lai thanh toán  văn tự cầm cố, hợp đồng bảo hiểm hoặc các hóa đơn dịch vụ tiện ích:

  • Các Hồ Sơ Quan Trọng của Tiểu Bang Louisiana: Đối với các hồ sơ về khai sinh, chứng tử, kết hôn hay hồ sơ quan trọng khác, hãy gọi cho Văn Phòng Hộ Tịch theo số 1-504-593-5100, Thứ 2 đến Thứ 6, từ 8 giờ sáng đến 4:30 chiều hoặc truy cập vào http://www.vitalrec.com/la.html để biết thêm thông tin.
  • Giấy phép lái xe và/hoặc thẻ nhận dạng do tiểu bang cấp: Hãy gọi cho Bộ Đặc Trách Xe Có Động Cơ tiểu bang Louisiana theo số 1-225-925-6146, Thứ 2 đến Thứ 6, từ 7:30 sáng đến 4 giờ chiều hoặc truy cập vào http://www.expresslane.org/.
  • Thẻ An Sinh Xã Hội: Hãy gọi cho văn phòng An Sinh Xã Hội Hoa Kỳ theo số 1-800-772-1213, Thứ 2 đến Thứ 6, 7 giờ sáng đến 7 giờ tối hoặc truy cập vào http://www.ssa.gov/ssnumber để biết thêm thông tin.
  • Hồ sơ thuế liên bang: Hãy gọi cho Sở Thuế Vụ theo số 1-800-829-1040, Thứ 2 đến Thứ 6, 7 giờ sáng đến 7 giờ tối hoặc truy cập vào http://www.irs.gov để biết thêm thông tin.

Quý vị cũng có thể gọi đến công ty dịch vụ tiện ích, tổ chức tài chính hoặc nhà cung cấp bảo hiểm ở địa phương và trao đổi với bộ phận dịch vụ khách hàng để nhận được bản sao của các hồ sơ mới nhất. Công ty dịch vụ tiện ích sẽ có hóa đơn dịch vụ tiện ích gần đây nhất của quý vị; ngân hàng, hội tín dụng của quý vị hoặc các tổ chức tiết kiệm và cho vay sẽ cung cấp cho quý vị các bản sao của bản sao kê ngân hàng, đơn xin vay nợ và biên lai thanh toán  văn tự cầm cố của quý vị; và công ty bảo hiểm sẽ có các hợp đồng bảo hiểm của quý vị, các thông báo thanh toán và các thông báo về giá trị tiền mặt gần đây.

Những người sống sót sau trận cuồng phong có thể đăng ký trực tuyến tại www.disasterassistance.gov hoặc thông qua điện thoại thông minh tại m.fema.gov. Họ cũng có thể gọi số 1-800-621-3362 hoặc (TTY) 1-800-462-7585. Những người sử dụng Dịch Vụ Chuyển Tiếp Cuộc Gọi 711 hoặc Dịch Vụ Chuyển Tiếp Cuộc Gọi qua Video có thể gọi số 1-800-621-3362. Các số điện thoại miễn phí hoạt động hàng ngày từ 7 giờ sáng đến 10 giờ tối.

Để biết thêm thông tin về phục hồi sau thảm họa của Louisiana, hãy nhấp vào www.fema.gov/disaster/4080 hoặc www.gohsep.la.gov. Quý vị có thể theo dõi FEMA trên Twitter tại www.twitter.com/femaregion6 hoặc trên Facebook tại www.facebook.com/FEMA. Ngoài ra hãy truy cập vào blog của chúng tôi tại www.fema.gov/blog.

Last Updated: 
09/22/2012 - 11:36
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: 
Back to Top