Federal Emergency Management Agency

NGƯỜI SỐNG SÓT SAU TRẬN CUỒNG PHONG ISAAC ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬN DỊCH VỤ PHÁP LÝ SAU THẢM HỌA

Main Content
Release date: 
09/14/2012
Release Number: 
DR-4080-046

BATON ROUGE, La. — Người dân Louisiana phải chịu thiệt hại từ Trận Cuồng Phong Isaac giờ đây có thể gọi tới đường dây nóng về Dịch Vụ Pháp Lý Sau Thảm Họa theo số 1-800-310-7029 để nhận hỗ trợ và tư vấn pháp lý miễn phí.

Thông qua đường dây nóng này, các luật sư tình nguyện có thể giúp đỡ những người sống sót sau trận cuồng phong đủ điều kiện về các vấn đề pháp lý liên quan đến trận cuồng phong này. Các luật sư tình nguyện có thể trao đổi về các yêu cầu bảo hiểm, các vấn đề giữa chủ nhà và người thuê nhà, các vấn đề về bảo vệ người tiêu dùng và việc thay thế di chúc hay các tài liệu quan trọng khác đã bị mất hoặc phá hủy trong cơn bão.

Người gọi điện cần chuẩn bị sẵn sàng để trao đổi về các vấn đề pháp lý cụ thể do thảm họa gây ra và cung cấp số điện thoại liên hệ hiện tại. Để đủ điều kiện nhận hỗ trợ pháp lý miễn phí này, họ phải cư trú tại một trong số 21 quận được chỉ định để nhận Hỗ Trợ Cá Nhân theo tuyên bố liên bang về thảm họa cho Trận Cuồng Phong Isaac. Các quận đó là Ascension, Assumption, Đông Baton Rouge, Đông Feliciana, Iberville, Jefferson, Lafourche, Livingston, Orleans, Plaquemines, St. Bernard, St. Charles, St. Helena, St. James, St. John, St. Mary, St. Tammany, Tangipahoa, Terrebonne, Washington và Tây Feliciana.

Dịch Vụ Pháp Lý Sau Thảm Họa là chương trình được liên bang tài trợ, hoạt động theo thỏa thuận giữa Ban Luật Sư Trẻ thuộc Hội Luật Gia Hoa Kỳ, Hội Luật Gia Tiểu Bang Louisiana, Trung Tâm Tư Pháp Dân Sự Louisiana và Cơ Quan Quản Lý Trường Hợp Khẩn Cấp Liên Bang (FEMA).

Tổng đài hoạt động từ 10 giờ sáng tới 5 giờ chiều Thứ 2 đến Thứ 5. Thư thoại được gửi lại từ 10 giờ sáng tới 3 giờ chiều vào Thứ 6. Hỗ trợ pháp lý cho người gọi nói tiếng Tây Ban Nha cũng sẵn có.

Những người sống sót sau trận cuồng phong có thể đăng ký trực tuyến tại www.disasterassistance.gov hoặc thông qua điện thoại thông minh tại m.fema.gov. Họ cũng có thể gọi số 1-800-621-3362 hoặc (TTY) 1-800-462-7585. Những người sử dụng Dịch Vụ Chuyển Tiếp Cuộc Gọi 711 hoặc Dịch Vụ Chuyển Tiếp Cuộc Gọi qua Video có thể gọi số 1-800-621-3362. Các số điện thoại miễn phí hoạt động từ 7 giờ sáng tới 10 giờ tối bảy ngày một tuần.

Để biết thêm thông tin về phục hồi sau thảm họa của Louisiana, hãy nhấp vào www.fema.gov/disaster/4080 hoặc www.gohsep.la.gov. Quý vị có thể theo dõi FEMA trên Twitter tại www.twitter.com/femaregion6 hoặc trên Facebook tại www.facebook.com/FEMA.  ra hãy truy cập vào blog của chúng tôi tại www.fema.gov/blog.

Last Updated: 
09/22/2012 - 11:34
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: 
Back to Top