Federal Emergency Management Agency

FEMA THÊM BA QUẬN NHẬN PHÚC LỢI HỖ TRỢ CÁ NHÂN

Main Content
Release date: 
09/14/2012
Release Number: 
DR-4080-047

BATON ROUGE, La. – Người dân Louisiana tại ba quận khác – Đông Baton Rouge, Đông Feliciana và Đông Feliciana – giờ đây có thể nộp đơn đăng ký nhận hỗ trợ sau thảm họa của liên bang và tiểu bang vì vào Thứ 6, ba quận này đã được thêm vào tuyên bố quan trọng về thảm họa cho Trận Cuồng Phong Isaac.

Các chủ sở hữu nhà, người thuê nhà và chủ doanh nghiệp tại ba quận này bây giờ có thể đăng ký với Cơ Quan Quản Lý Trường Hợp Khẩn Cấp Liên Bang (FEMA) để nhận hỗ trợ và báo cáo thiệt hại hoặc hư hỏng về tài sản không được bảo hiểm và dưới mức được bảo hiểm từ cơn bão.

“Cư dân tại ba quận này cần đăng ký với FEMA càng sớm càng tốt,” theo lời ông Mike Hall, Viên Chức Điều Phối của Liên Bang. “Chúng tôi đã phê duyệt hơn $100 triệu cho những người sống sót tại Louisiana và chúng tôi cũng muốn bắt đầu nhận trợ giúp cho những người sống sót đủ điều kiện tại ba quận này.”

Hỗ trợ sau thảm họa cho cá nhân có thể bao gồm:

  • Các khoản trợ cấp để giúp thanh toán cho gia cư tạm thời và tiền sửa chữa nhà khẩn cấp để có thể cư trú;
  • Các khoản trợ cấp cho các chi phí quan trọng liên quan đến thảm họa mà bảo hiểm không bao trả;
  • Các khoản vay lãi suất thấp hỗ trợ thảm họa từ Cơ Quan Quản Lý Doanh Nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ.

Những người sống sót sau trận cuồng phong có thể đăng ký trực tuyến tại www.disasterassistance.gov hoặc thông qua điện thoại thông minh tại m.fema.gov. Người nộp đơn cũng có thể gọi số 1-800-621-3362 hoặc (TTY) 1-800-462-7585. Nếu quý vị sử dụng Dịch Vụ Chuyển Tiếp Cuộc Gọi 711 hoặc Dịch Vụ Chuyển Tiếp Cuộc Gọi qua Video, hãy gọi số 1-800-621-3362. Các số điện thoại miễn phí hoạt động từ 7 giờ sáng đến 10 giờ tối bảy ngày một tuần.

Cư dân tại các quận chịu ảnh hưởng của trận cuồng phong cần đăng ký với FEMA ngay cả khi họ có bảo hiểm. FEMA không thể nhân đôi các khoản thanh toán bảo hiểm nhưng những người nộp đơn dưới mức bảo hiểm có thể nhận được trợ giúp sau khi các yêu cầu bảo hiểm của họ đã được giải quyết.

Cần đăng ký với FEMA để nhận được trợ giúp của liên bang, ngay cả khi cá nhân đã đăng ký với tổ chức cứu trợ thảm họa hoặc cộng đồng địa phương hay tổ chức nhà thờ khác. Người đăng ký FEMA phải sử dụng tên xuất hiện trên thẻ An Sinh Xã Hội của họ. Người nộp đơn sẽ được yêu cầu cung cấp:

  • Số An Sinh Xã Hội
  • Địa chỉ nhà hoặc căn hộ bị thiệt hại
  • Mô tả về thiệt hại
  • Thông tin về khoản bao trả bảo hiểm
  • Số điện thoại liên hệ hiện tại
  • Địa chỉ nơi họ có thể nhận thư qua đường bưu điện
  • Số tài khoản ngân hàng và số định tuyến nếu họ muốn nhận tiền gửi trực tiếp từ bất kỳ hỗ trợ tài chính nào.

Trong vòng 16 ngày kể từ khi có tuyên bố quan trọng về thảm họa cho tiểu bang Louisiana, Hỗ Trợ Cá Nhân đã sẵn có tại 21 quận: Ascension, Assumption, Iberville, Jefferson, Lafourche, Livingston, Orleans, Plaquemines, St. Bernard, St. Charles, St. Helena, St. James, St. John, St. Mary, St. Tammany, Tangipahoa, Terrebonne và Washington, và hiện sẵn có tại Đông Baton Rouge, Đông Feliciana và Tây Feliciana.

Để biết thêm thông tin về phục hồi sau thảm họa của Louisiana, hãy nhấp vào www.fema.gov/disaster/4080 hoặc www.gohsep.la.gov. Quý vị có thể theo dõi FEMA trên Twitter tại www.twitter.com/femaregion6 hoặc trên Facebook tại www.facebook.com/FEMA. Ngoài ra hãy truy cập vào blog của chúng tôi tại www.fema.gov/blog.

Last Updated: 
09/22/2012 - 11:32
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: 
Back to Top