Main Content

MỞ THÊM TRUNG TÂM PHỤC HỒI SAU THIÊN TAI TẠI GIÁO KHU ASSUMPTION VÀ ST HELENA

Release date: 
09/13/2012
Release Number: 
DR-4080-039

BATON ROUGE, La. —  Các Trung Tâm Khôi Phục Sau Thiên Tai (Disaster Recovery Centers, DRC) của Tiểu Bang/FEMA đã mở cửa hoạt động tại các giáo khu Assumption và St. Helena để trợ giúp gia chủ, cư nhân và chủ doanh nghiệp có nhà cửa hoặc tài sản cá nhân bị hư hại trong Bão Isaac.

Chuyên gia của tiểu bang Louisiana, Cơ Quan Quản Trị Tình Trạng Khẩn Cấp Liên Bang (FEMA) và Cơ Quan Quản Trị Doanh Nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ (SBA) đã sẵn sàng để giải đáp thắc mắc và cung cấp thông tin về các loại trợ cấp hiện có dành cho nạn nhân cơn bão.

Các DRC mới tọa lạc ở:

GIÁO KHU ASSUMPTION

Napoleonville Community Center

4770 Hwy. 1

Napoleonville, LA 70390

Giờ Làm Việc: 8 giờ sáng – 6 giờ chiều, chờ thông báo sau

GIÁO KHU ST HELENA

Charlie Overton Park

226 Park Loop

Greensburg, LA 70441

Giờ Làm Việc: 8 giờ sáng – 6 giờ chiều, chờ thông báo sau

Cho đến nay đã có tổng cộng 16 trung tâm đã đi vào hoạt động. Sẽ có thêm nhiều trung tâm khôi phục được mở khi địa điểm được xác định và phê duyệt. Để xem danh sách các trung tâm đã mở ở Louisiana, vui lòng truy cập www.fema.gov/disaster/4080.

Nộp đơn xin hưởng trợ cấp thiên tai hiện tại rất đơn giản và nhanh chóng. Cư dân có thể ghi danh trực tuyến tại www.disasterassistance.gov hoặc qua điện thoại internet tại m.fema.gov. Đương đơn cũng có thể gọi điện đến 1-800-621-3362 hoặc Người khiếm thính gọi 1-800-462-7585. Nếu quý vị sử dụng các Dịch Vụ Chuyển Tiếp 711-Relay hay Video Relay (VRS), hãy gọi 1-800-621-3362. Các số điện thoại miễn phí sẽ hoạt động từ 7 giờ sáng đến 10 giờ tối, 7 ngày trong tuần.

SBA cung cấp các khoản vay lãi suất thấp của liên bang cho cư dân và doanh nghiệp. Sau khi ghi danh với FEMA, hãy đến bất kỳ Trung Tâm Khôi Phục Sau Thiên Tai (Disaster Recovery Center) nào nơi các đại diện của SBA sẽ giải đáp thắc mắc, giải thích quy trình nộp đơn và trợ giúp từng cư dân hay chủ doanh nghiệp nộp đơn cho SBA. Để biết thông tin về SBA hay nộp đơn trực tuyến, truy cấp www.sba.gov hoặc gọi số 1-800-659-2955. Đương đơn khiếm thính hoặc lãng tai có thể gọi số 1-800-877-8339.

Theo tuyên bố tình trạng thiên tai lớn đối với Bão Isaac, hiện tại có 18 giáo khu sau đây hội đủ điều kiện nhận trợ cấp liên bang: Ascension, Assumption, Iberville, Jefferson, Lafourche, Livingston, Orleans, Plaquemines, St. Bernard, St. Charles, St. Helena, St. James, St. John, St. Mary, St. Tammany, Tangipahoa, Terrebonne và Washington.

Để biết thêm thông tin về chương trình khôi phục sau thiên tai của Louisiana, hãy truy cập trực tuyến tại www.fema.gov/disaster/4080 hoặc www.gohsep.la.gov. Quý vị có thể theo dõi thông tin cập nhật của chúng tôi trên Twitter tại www.twitter.com/femaregion6 hoặc trên Facebook tại www.facebook.com/FEMA. Quý vị cũng có thể truy cập vào blog của chúng tôi tại www.fema.gov/blog.

Last Updated: 
09/22/2012 - 11:36
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: