Federal Emergency Management Agency

HAI TRUNG TÂM HỒI PHỤC SAU THIÊN TAI MỞ CỬA Ở GIÁO XỨ TANGIPAHOA

Main Content
Release date: 
09/13/2012
Release Number: 
DR-4080-044

BATON ROUGE, La. — Hai Trung tâm Phục hồi Thiên tai (Disaster Recovery Centers - DRC) của FEMA/Tiểu bang đã mở cửa ở Giáo xứ Tangipahoa để hỗ trợ các chủ nhà, người thuê nhà, và chủ doanh nghiệp có nhà hay tài sản cá nhân chịu hư hại do Bão Isaac.

Các chuyên gia từ Tiểu bang Louisiana, từ Cơ quan Quản lý Trường hợp Khẩn cấp Liên bang (Federal Emergency Management Agency - FEMA) và Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ (U.S. Small Business Administration - SBA) đều có mặt để trả lời các câu hỏi và cung cấp thông tin về những loại hình trợ cấp sẵn có cho những người sống sót qua cơn bão.

Cả hai trung tâm đều đặt ở ngoài trời. Các trung tâm mở cửa vào ngày thứ Năm, 13 tháng Chín ,11 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Từ thứ Sáu trở đi, giờ mở cửa là 8 giờ sáng tới 6 giờ chiều cho tới khi có thông báo khác.


Tower Road Building

282 Tower Road

Ponchatoula, LA 70454

 

204 E. Oak St.

Amite, LA 70422

 

Sự kiện này nâng con số các trung tâm đang hoạt động trợ giúp người sống sót bị ảnh hưởng bởi Bão Isaac lên18 . Sẽ có thêm các trung tâm phục hồi nữa được mở cửa một khi các địa điểm khác được xác định và chuẩn y. Để có danh sách các trung tâm mở cửa ở Louisiana xin lên trang mạng www.fema.gov/disaster/4080.

Nộp đơn xin trợ giúp thiên tai rất nhanh và đơn giản. Những người sống sót có thể đăng ký trên mạng tại www.disasterassistance.gov hoặc qua điện thoại thông minh tại m.fema.gov. Họ cũng có thể gọi 1-800-621-3362 hoặc (TTY) 1-800-462-7585. Những người sử dụng dịch vụ 711 Chuyển tiếp hoặc Các dịch vụ Chuyển tiếp Hình có thể gọi 1-800-621-3362. Những số điện thoại miễn phí này sẽ hoạt động từ 7 giờ sáng tới 10 giờ đêm bẩy ngày trong tuần.

SBA cung cấp các khoản vay phục hồi thiên tai lời thấp của liên bang cho các cư dân và doanh nghiệp. Sau khi ghi danh với FEMA, xin hãy tới thăm một Trung tâm Phục hồi Thiên tai nơi các đại diện SBA có thể trả lời các câu hỏi, giải thích quy trình nộp đơn và giúp mỗi cư dân hay chủ doanh nghiệp nộp đơn cho SBA. Để có thêm thông tin về SBA hoặc để ghi danh qua mạng xin tới thăm www.sba.gov hoặc gọi 1-800-659-2955. Các cá nhân khiếm thính hay điếc cũng có thể gọi số 1-800-877-8339.

Tuyên bố về thiên tai lớn đối với Bão Isaac giúp dành trợ cấp liên bang cho những cư dân sống sót sau bão hội đủ điều kiện tại 18 giáo xứ:  Ascension, Assumption, Iberville, Jefferson, Lafourche, Livingston, Orleans, Plaquemines, St. Bernard, St. Charles, St. Helena, St. James, St. John, St. Mary, St. Tammany, Tangipahoa, Terrebonne và Washington.

Để có thêm thông tin về quá trình hồi phục thiên tai của Louisiana, xin tới thăm trang mạng tại www.fema.gov/disaster/4080 hoặc www.gohsep.la.gov. Quý vị cũng có thể theo dõi FEMAi qua tài khoản Twitter tại www.twitter.com/femaregion6 hoặc qua Facebook tại www.facebook.com/FEMA. Cũng xin mời tới thăm blog của chúng tôi tại www.fema.gov/blog.

Last Updated: 
09/22/2012 - 11:36
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: 
Back to Top