Main Content

FEMA CAM KẾT HƠN 23 TRIỆU ĐÔ LA CHO TIỂU BANG NEW ORLEANS

Main Content
Release date: 
09/13/2012
Release Number: 
DR-4080-042

BATON ROUGE, La. — Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (Federal Emergency Management Agency - FEMA) đã chuẩn y $23.2 triệu đô la ngân quỹ Trợ giúp Công cộng tăng thêm cho Tiểu bang New Orleans để giúp thanh toán cho việc dọn dẹp xà bần và chi phí của các biện pháp tình trạng khẩn cấp được thực hiện để bảo vệ các công dân trước, trong và sau Bão Isaac.

“Dọn dẹp đi hàng tấn xà bần rác rưởi là một trong những bước đầu tiên mà một cộng đồng có thể thực hiện để cuộc sống trở lại nếp cũ và để cho tâm trí được thanh thản,” ông Mike Hall, Điều phối viên Liên bang của FEMA, đã nói. “Loại bỏ những rủi ro về sức khỏe và an toàn liên quan tới rác bẩn là điều hệ trọng để đảm bảo sức khỏe và an ninh cho các gia đình và doanh nghiệp ở New Orleans.”

Bốn dự án được chuẩn chi là:

  • $5,966,250  để thông tắc các hồ chứa nước thải, thay thế những biển báo bị mất, sửa các đèn giao thông, dựng lại và bảo đảm an toàn các đèn đường bị đổ và khôi phục những đèn đường bị hư hại.
  • $5,947,050 để dọn sạch rác rưởi xà bần từ các công viên và khu cây xanh sử dụng các biện pháp dọn rác ít gây ảnh hưởng tới môi trường, và loại bỏ bùn, phù sa, và cát từ luồng lạch các hồ chứa nước thải và đường đi.
  • $9,268,012 cho công lao động và thiết bị cho các biện pháp phòng ngừa trường hợp khẩn cấp hội đủ điều kiện bao gồm tuần phòng và an ninh của cảnh sát, chặn đường, kiểm soát giao thông, tìm kiếm và cứu hộ, và nơi cư trú.
  • $2,081,515 cho việc quản lý và giám sát các hoạt động dọn dẹp rác rưởi xà bần.

Các ngân khoản Trợ giúp Công cộng của FEMA đến với các cộng đồng Louisiana thông qua một quan hệ đối tác chia sẻ chi phí giữa tiểu bang, đương đơn và chính phủ liên bang. FEMA hoàn lại cho các đương đơn 75 phần trăm các chi phí hội đủ điều kiện và các đương đơn chi trả cho phần 25 phần trăm còn lại.

Để có thêm thông tin về quá trình hồi phục thiên tai của Louisiana, xin tới thăm trang mạng tại www.fema.gov/disaster/4080 hoặc www.gohsep.la.gov. Quý vị cũng có thể theo dõi FEMAi qua tài khoản Twitter tại www.twitter.com/femaregion6 hoặc qua Facebook tại www.facebook.com/FEMA. Cũng xin mời tới thăm blog của chúng tôi tại www.fema.gov/blog.

Last Updated: 
09/22/2012 - 11:36
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: 
Back to Top