Federal Emergency Management Agency

BỎ KHOẢN VAY SBA CỦA QUÝ VỊ GIỐNG NHƯ NÉM TIỀN VÀO SỌT RÁC!

Main Content
Release date: 
09/13/2012
Release Number: 
DR-4080-041

BATON, ROUGE, La. — Các viên chức liên bang và tiểu bang phụ trách vấn đề khôi phục sau thiên tai đã đưa ra thông điệp quan trọng cho gia chủ, cư nhân và chủ doanh nghiệp ở 18 giáo khu của 18 Louisiana được chấp thuận hưởng trợ cấp do Bão Isaac: Hãy hoàn tất đơn xin trợ cấp do thiên tai của Cơ Quan Quản Trị Doanh Nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ (U.S. Small Business Administration, SBA) Bỏ khoản vay này giống như ném tiền vào sọt rác!

Sau khi đương đơn ghi danh với Cơ Quan Quản Trị Tình Trạng Khẩn Cấp Liên Bang (FEMA), họ sẽ nhận được mẫu đơn xin khoản vay lãi suất thấp do thiên tai từ SBA. Nhầm lẫn phổ biến nhất là mọi người nghĩ rằng các khoản vay này chỉ dành cho doanh nghiệp hay bỏ qua không quan tâm nộp đơn xin vì họ không muốn vay mượn.

Đương đơn nên biết:

  • Điền đơn xin trợ cấp SBA là một bước cần thiết để gia chủ và cư nhân được xem xét hưởng một số hình thức trợ cấp do thiên tai.
  • Nếu SBA không thể chấp thuận khoản trợ cấp, đương đơn có thể được giới thiệu trở lại FEMA để nhận một số loại trợ cấp do thiên tai. Đương đơn cũng có thể được chấp thuận hưởng trợ cấp sửa chữa hay thay thế vật dụng cá nhân bị hư hại, như quần áo và xe.
  • Gia chủ có thể mượn tối đa $200,000, với lãi suất thấp là 1.688%, dành cho các gia chủ sửa chữa/thay thế phương tiện ăn ở cơ bản nếu không được đền bù bởi bảo hiểm hay các nguồn khác.
  • Gia chủ và cư nhân có thể mượn tối đa $40,000 để sửa chữa/thay thế tài sản cá nhân.
  • Doanh nghiệp có thể mượn tối đa $2 triệu với mức lãi suất thấp là 4.0% cho thiệt hại kinh tế hay hư hại tài sản.
  • Kỳ hạn của khoản vay lãi suất thấp do thiên tai có thể lên đến mức tối đa là 30 năm.

Viên Chức Điều Phối Liên Bang Mike Hall cho biết “Hoàn tất và gửi lại mẫu đơn SBA là một bước quan trọng. Những ai bỏ qua đơn xin này có thể bỏ lỡ các khoản trợ cấp của FEMA mà có thể họ đủ điều kiện nhận.” 

Các nạn nhân của bão có thắc mắc về việc nộp đơn nên gọi cho Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng của SBA (SBA Customer Service Center) tại số 1-800-659-2955. Đương đơn bị khiếm thính hoặc lãng tai có thể gọi số dành cho người khiếm thính là 1-800-877-8339. Đương đơn cũng có thể nộp đơn trực tuyến bằng cách sử dụng đơn xin vay điện tử tại trang web https://disasterloan.sba.gov/ela.

BỎ KHOẢN VAY SBA CỦA QUÝ VỊ GIỐNG NHƯ NÉM TIỀN VÀO SỌT RÁC!

Các chuyên gia SBA cũng đang phối hợp với các Trung Tâm Khôi Phục Sau Thiên Tai đang hoạt động trên khắp các khu vực bị ảnh hưởng. Họ có thể giải đáp thắc mắc liên quan đến quy trình xin vay do thiên tai, trợ giúp cư dân điền đơn xin vay và tiếp nhận đơn hoàn tất.

Gia chủ, cư nhân và chủ doanh nghiệp ở Louisiana có thể ghi danh trực tuyến tại www.disasterassistance.gov, hoặc qua điện thoại internet tại m.fema.gov, hoặc bằng điện thoại qua số miễn phí của FEMA: 1-800-621-3362 hoặc số dành cho Người khiếm thinh 1-800-462-7585. Đương đơn nào sử dụng các Dịch Vụ Chuyển Tiếp 711-Relay hay Video Relay (VRS), có thể gọi 1-800-621-3362. Các chuyên gia phụ trách chương trình khôi phục sau thiên tai trực điện thoại từ 7 giờ sáng đến 10 giờ tối.

Trợ cấp do thiên tai dành cho cá nhân hiện được cung cấp cho các cư dân Louisiania hội đủ điều kiện bị ảnh hưởng của Bão Isaac tại các giáo khu Ascension, Assumption, Iberville, Jefferson, Lafourche, Livingston, Orleans, Plaquemines, St. Bernard, St. Charles, St. Helena, St. James, St. John, St. Mary St. Tammany, Tangipahoa, Terrebonne và Washington.

Để biết thêm thông tin về chương trình khôi phục sau thiên tai của Louisiana, hãy truy cập trực tuyến tại www.fema.gov/disaster/4080 hoặc www.gohsep.la.gov. Quý vị có thể theo dõi thông tin cập nhật của chúng tôi trên Twitter tại www.twitter.com/femaregion6 hoặc trên Facebook tại www.facebook.com/FEMA. Quý vị cũng có thể truy cập vào blog của chúng tôi tại www.fema.gov/blog.

Last Updated: 
09/22/2012 - 11:37
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: 
Back to Top