Federal Emergency Management Agency

CÁC TRUNG TÂM PHỤC HỒI ĐƯỢC MỞ THÊM TRONG QUẬN JEFFERSON VÀ TAMMANY

Main Content
Release date: 
09/05/2012
Release Number: 
DR-4080-013

BATON ROUGE, La. —  Vào ngày Thứ Tư các Trung Tâm Phục Hồi thuộc Tiểu Bang/FEMA đã được mở thêm tại quận Jefferson và St. Tammany để trợ giúp các chủ nhà, người thuê nhà, và chủ thương nghiệp nào có nhà cửa hoặc tài sản cá nhân bị hư hại vì Bão Isaac.

Các chuyên gia từ tiểu bang Louisiana, Cơ Quan Quản Trị Tình Trạng Khẩn Cấp (FEMA) và Cơ Quan Quản Trị Tiểu Thương Nghiệp Hoa Kỳ có mặt để giải đáp những thắc mắc và cung cấp thông tin về các hình thức hỗ trợ dành cho nạn nhân.

Các Trung Tâm Phục Hồi mới mở này tọa lạc tại:

QUẬN JEFFERSON

Grand Isle Multiplex

3101 Hwy. 1

Grand Isle, LA 70358

Mở cửa vào ngày: Thứ Tư, Tháng Chín Ngày 5 từ 1 giờ trưa đến 6 giờ chiều

Từ Thứ Năm trở đi: 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều cho đến khi có thông báo khác

ST. TAMMANY

1100 Mandeville High Blvd.

Mandeville, LA 70471

Mở cửa vào ngày: Thứ Tư, Tháng Chín Ngày 5 từ 1 giờ trưa đến 6 giờ chiều

Từ Thứ Năm trở đi: 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều cho đến khi có thông báo khác

Thêm một Trung Tâm Hồi Phục được mở tại một trong hai quận sau đây: một trung tâm ở Lafitte, Quận Jefferson, và một trung tâm khác ở Slidell, Quận St. Tammny. Để biết danh sách các trung tâm phục hồi mở cửa ở Louisiana hãy vào trang mạng www.fema.gov/disaster/4080.

Thủ tục nộp đơn xin trợ giúp thiên tai là nhanh chóng và đơn giản.  Những cá nhân có thể ghi danh trên mạng tại www.disasterassistance.gov hoặc liên lạc bằng điện thoại đa năng có internet đến  m.fema.gov. Những đương đơn cũng có thể gọi số 1-800-621-3362 hoặc (TTY) 1-800-462-7585.  Nếu quý vị dùng dịch vụ 711-Relay hoặc Dịch Vụ Tiếp Âm, xin gọi số 1-800-621-3362. Các số điện thoại miễn phí này làm việc từ 7 giờ sáng đến 10 giờ đêm, bảy ngày trong tuần.

SBA có chương trình cho vay với lãi thấp khi xảy ra thảm họa thiên tai dành cho cư dân và các thương nghiệp. Sau khi ghi danh với FEMA, hãy ghé thăm bất cứ Trung Tâm Phục Hồi nào, để nghe các đại diện SBA giải đáp thắc mắc và giải thích thủ tục nộp đơn cũng như đích thân giúp mỗi cư dân hoặc chủ thương nghiệp nộp đơn xin vay với SBA. Để biết thêm chi tiết về SBA hoặc để nộp đơn trên mạng, hãy vào trang mạng www.sba.gov hoặc gọi số  1-800-659-2955. Những người điếc hoặc khiếm thính có thể gọi số 1-800-877-8339.

Sự tuyên bố về tình trạng thảm họa thiên tai từ Bão Isaac dẫn đến việc thiết lập chương trình cứu trợ liên bang dành cho những nạn nhân hội đủ điều kiện thuộc 11 quận: Ascension, Jefferson, Lafourche, Livingston, Orleans, Plaquemines, St. Bernard, St. Charles, St. John, St. Tammany and Tangipahoa.

Để biết thêm chi tiết về chương trình phục hồi thiên tai của Louisiana, xin vào trang mạng www.fema.gov/disaster/4080 hoặc www.gohsep.la.gov. Quý vị có thể theo dõi sinh hoạt của FEMA trên Twitter tại trang mạng twitter.com/femaregion6  hoặc trên Facebook tại www.facebook.com/FEMA. Đồng thời hãy viếng thăm trang blog của chúng tôi tại www.fema.gov/blog.

Last Updated: 
09/22/2012 - 12:04
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: 
Back to Top