Main Content

CÁC TRUNG TÂM PHỤC HỒI THIÊN TAI ĐƯỢC MỞ Ở BA GIÁO XỨ

Release date: 
09/01/2012
Release Number: 
DR-4080-002

BATON ROUGE, La. — Ba Trung tâm Phục hồi Thiên tai (Disaster Recovery Centers) đã được mở cho những chủ nhà, người thuê nhà và chủ doanh nghiệp chịu thiệt hại bởi Bão Isaac.

Các chuyên gia từ Tiểu bang Louisiana, từ Cơ quan Quản lý Trường hợp Khẩn cấp Liên bang (Federal Emergency Management Agency - FEMA) và Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ (U.S. Small Business Administration - SBA) đều có mặt để trả lời các câu hỏi và cung cấp thông tin về những loại hình trợ cấp sẵn có cho những người sống sót qua cơn bão. Các trung tâm này, mở cửa hôm thứ Bẩy, cũng sẽ hoạt động trong cả ngày Chúa Nhật và ngày Lễ Lao Động.  Chúng sẽ hoạt động cho tới khi có thông báo tiếp theo.

“Các trung tâm phục hồi đóng vai trò điểm dừng một cửa cho những quý vị cần sự trợ giúp mặt đối mặt," Điều phối viên Liên bang Gerard M. Stolar nói. “Các chuyên gia của liên bang và tiểu bang có mặt ở đó để trợ giúp những người sống sót để họ nhận được trợ giúp càng sớm càng tốt.”

Các địa điểm và giờ làm việc:

Giáo xứ Plaquemines

Belle Chasse Auditorium

8398 Hwy. 23

Belle Chasse, La. 70037

Giờ làm việc: 8 giờ sáng tới 5 giờ chiều bắt đầu từ ngày 2 tháng Chín tới khi có thông báo khác

Giáo xứ St. John

1931 W. Airline Hwy.

LaPlace, La. 70068

Giờ làm việc: 8 giờ sáng tới 5 giờ chiều bắt đầu từ ngày 2 tháng Chín tới khi có thông báo khác

Giáo xứ St. Tammany

Towers Building

520 Old Spanish Trail

Slidell, La. 70458

Thứ Bẩy 1 tháng Chín, 11 giờ sáng tới 5 giờ chiều

Giờ làm việc: 8 giờ sáng tới 5 giờ chiều bắt đầu từ ngày 2 tháng Chín tới khi có thông báo khác

Các quan chức chuyên về phục hồi sau thiên tai làm việc chặt chẽ với các lãnh đạo địa phương để tìm ra những địa điểm có thể cung cấp sự tiếp cận dễ dàng và an toàn cho tất cả những người sống sót sau thảm họa. Sẽ có thêm các trung tâm phục hồi nữa được mở cửa một khi các địa điểm khác được xác định và chuẩn y.

Việc tới thăm một chuyên gia về phục hồi sau thiên tai không phải là điều kiện bắt buộc để những người sống sót có thể nhận được trợ giúp thiên tai, nhưng các trung tâm là cách tuyệt vời để mọi người nhận được câu trả lời về những câu hỏi họ có về trợ giúp sau thiên tai và cách đăng ký để nhận trợ giúp.

Tuyên bố về khu vực thiên tai của Tổng thống cho Bão Isaac giúp dành trợ cấp liên bang cho những cư dân sống sót sau bão hội đủ điều kiện tại các giáo xứ Ascension, Jefferson, Lafourche, Livingston, Orleans, Plaquemines, St. Bernard, St. John và St. Tammany.

Các cá nhân có thể ghi danh trên mạng tại www.disasterassistance.gov hoặc với điện thoại có internet tại m.fema.gov. Đương đơn cũng có thể gọi tới số 1-800-621-3362 hoặc (TTY) 1-800-462-7585. Nếu như quý vị sử dụng dịch vụ 711-Relay hoặc Chuyển tiếp Gọi Hình (VRS) xin gọi cho số 1-800-621-3362. Những số điện thoại miễn phí này sẽ hoạt động từ 7 giờ sáng tới 10 giờ đêm bẩy ngày trong tuần cho tới khi có thông báo khác.

Last Updated: 
09/22/2012 - 12:10
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: