Federal Emergency Management Agency

CƯ DÂN LOUISIANA ĐƯỢC KHUYẾN KHÍCH GHI DANH NHẬN TRỢ CẤP THIÊN TAI CỦA CHÍNH PHỦ LIÊN BANG

Main Content
Release date: 
08/31/2012
Release Number: 
DR-4080-001

BATON ROUGE, La. – Các chủ nhà, người thuê nhà, và các chủ doanh nghiệp tại năm giáo xứ Louisiana chịu thiệt hại về tài sản do Bão Isaac được khuyến khích ghi danh với Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (Federal Emergency Management Agency - FEMA) càng sớm càng tốt.

Tuyên bố về khu vực thiên tai của Tổng thống cho Bão Isaac giúp dành trợ cấp liên bang cho những cư dân sống sót sau bão hội đủ điều kiện tại các giáo xứ Jefferson, Plaquemines, St. Bernard, St. John và St. Tammany. 

“Chúng tôi khuyến khích các quý vị liên hệ với FEMA nếu như quý vị bị ảnh hưởng bởi cơn bão này," Điều phối viên Liên bang Gerard M. Stolar nói. “Với vai trò là đối tác liên bang của Tiểu bang Louisiana, các nhân viên FEMA có mặt ở đây để trợ giúp.”

Những người sống sót ở năm giáo xứ chịu thiệt hại liên quan tới Bão Isaac mà không được bảo hiểm hoặc bảo hiểm không đủ đối với nhà, xe, tài sản cá nhân, doanh nghiệp hay hàng tồn kho bắt đầu từ ngày 26 tháng Tám năm 2012, có thể ghi danh nhận trợ giúp kể từ ngày Thứ Sáu.

Những người sống sót có thể đăng ký trên mạng tại www.disasterassistance.gov hoặc qua điện thoại thông minh tại m.fema.gov. Đương đơn cũng có thể gọi tới số 1-800-621-3362 hoặc (TTY) 1-800-462-7585. Nếu như quý vị sử dụng dịch vụ 711-Relay hoặc Chuyển tiếp Gọi Hình xin gọi cho số 1-800-621-3362. Những số điện thoại miễn phí này sẽ hoạt động từ 7 giờ sáng tới 10 giờ đêm bẩy ngày trong tuần cho tới khi có thông báo khác.

Trợ cấp thiên tai Liên bang giúp những nạn nhân hội đủ điều kiện sửa chữa nhà ở khẩn cấp, những mất mát tài sản cá nhân không được bảo hiểm và các chi phí tang lễ, nha y, và y khoa gây ra bởi thiên tai. Trợ cấp cũng giúp trang trải cho những chi phí liên quan và nhu cầu khác liên quan tới thiên tai.

Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ (U.S. Small Business Administration - SBA) cung cấp những khoản vay thiên tai lãi suất thấp cho các chủ nhà, người thuê, các doanh nghiệp không phải nông trại, các hợp tác xã nông nghiệp, các doanh nghiệp nhỏ hoạt động trong lĩnh vực thủy sản và phần lớn các tổ chức phi lợi nhuận tư nhân bất kỳ kích cỡ.  Những khoản cho vay sau thảm họa thiên tai này chi trả cho những tổn thất không được bảo hiểm và không được bồi thường và không trùng lặp với những trợ giúp cung cấp bởi những cơ quan hoặc tổ chức khác.

Các cư dân của năm giáo xứ nên ghi danh với FEMA ngay cả nếu như họ không cần bảo hiểm. FEMA không thể cung cấp trùng lặp các khoản tiền trả bảo hiểm nhưng những đương đơn nào không có đủ bảo hiểm có thể nhận được sự trợ giúp sau khi đơn đòi bảo hiểm của họ đã được chi trả.

Việc đăng ký với FEMA là việc bắt buộc để nhận được trợ cấp liên bang, kể cả nếu như cá nhân đã đăng ký với một tổ chức cứu trợ thiên tai khác như Hồng Thập tự Hoa Kỳ, hay một tổ chức nhà thờ hoặc cộng đồng địa phương. Đương đơn đăng ký với FEMA phải sử dụng tên trùng với tên ghi trên thẻ An sinh Xã hội của họ. Đương đơn cũng sẽ được yêu cầu cung cấp:

  • Số An sinh Xã hội;
  • Địa chỉ của nhà hoặc căn hộ bị hư hại;
  • Mô tả sự hư hại;
  • Thông tin về phạm vi bảo hiểm;
  • Một số điện thoại liên lạc hiện tại
  • Một địa chỉ nơi họ có thể nhận thư
  • Số tài khoản và mã số chuyển khoản ngân hàng nếu họ muốn tiền trợ cấp được chuyển trực tiếp vào tài khoản.

Dành cho các biên tập viên: Để có thêm thông tin về quá trình hồi phục thiên tai của Louisiana, xin tới thăm trang mạng tại www.fema.gov/disaster/4080 hoặc www.gohsep.la.gov. Quý vị cũng có thể theo dõi chúng tôi qua tài khoản Twitter tại www.twitter.com/femaregion6 hoặc qua Facebook tại www.facebook.com/FEMA. Cũng xin mời tới thăm blog của chúng tôi tại www.fema.gov/blog.

Last Updated: 
09/22/2012 - 12:10
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: 
Back to Top