Federal Emergency Management Agency

New York Hurricane Sandy (DR-4085)

Incident period: 10/27/2012 to 11/09/2012
Major Disaster Declaration declared on 10/30/2012

Updates and Articles, Blogs, and News Releases

January 20, 2013
News Release
NEW YORK – Các Trung Tâm Phục Qua Điện Thoại của Cơ Quan Quản Trị Tình Trạng Khẩn Cấp sẽ trở lại làm việc theo giờ bình thường từ 7 giờ sáng đến 1 giờ sáng. theo múi giờ miền đông, EST, bảy ngày trong tuần bắt đầu từ ngày Chúa Nhật, 20 tháng 1, 2013Số điện thoại của đường dây trợ giúp là 800-621-FEMA (3362)  hoặc TTY 800-462-7585. Đối với dịch vụ 711-Chuyển Tiếp hoặc Dịch Vụ Tiếp Âm (VRS) xin gọi số 800-621-3362.
January 16, 2013
News Release
NEW YORK – Vì đã sắp đến thời hạn đăng ký nhận hỗ trợ FEMA vào ngày 28 tháng 1 năm 2012  tại New York, các viên chức phục hồi muốn đảm bảo rằng những người sống sót đã có tất cả thông tin mà họ cần về hỗ trợ sau thảm họa.
January 16, 2013
News Release
NEW YORK – Các Trung tâm Phục hồi Thiên tai ở New York sẽ ngưng làm việc vào ngày Thứ Hai, 21 tháng 1, 2013 để kỷ niệm ngày lễ mang tên Martin Luther King Jr.. Các trung tâm sẽ cung cấp sự trợ giúp trở lại cho các nạn nhân Bão Sandy vào Thứ Ba ngày 22 tháng 1, 2013
January 16, 2013
News Release
New York – Cơ quan Quản lý Trường hợp Khẩn cấp Liên bang (Federal Emergency Management Agency, FEMA), dưới sự yêu cẩu của tiểu bang New York, đã chấp thuận để kéo dài thêm 14 ngày cho chương trình Trợ giúp Nơi nương tựa Chuyển tiếp (Transitional Sheltering Assistance, TSA), chương trình này cho phép những nạn nhân Bão Sandy đủ điều kiện và không thể quay trợ về nhà của họ để ở lại tại những khách sạn hay nhà trọ đang tham gia vào chương trình.
January 14, 2013
News Release
NEW YORK – Nạn nhân Bão Sandy ở New York có thời gian giới hạn để thăm viếng bốn Trung Tâm Phục Hồi Thiên Tai.Tiểu bang New York cùng Cơ Quan Quản Trị Tình Trạng Khẩn Cấp giám sát chặt chẽ số lượng khách đến thăm tất cả Trung Tâm Phục Hồi Thiên Tai tại New York. Lượng khách tại bốn trung tâm này đã giảm, cho thấy là nhu cầu tìm hiểu thông tin của nạn nhân trong các vùng này phần nhiều đã được đáp ứng. Đến nay, gần 5,500 nạn nhân đã thăm viếng tổng hợp bốn trung tâm.

Pages

Main Content
State/Tribal Government: 
Back to Top