Federal Emergency Management Agency

News Releases for New York Hurricane Sandy (DR-4085)

Main Content
Wednesday, July 10, 2013 - 16:00
NEW YORK – Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (Federal Emergency Management Agency, FEMA) dưới sự yêu cẩu của tiểu bang New York, đã chấp thuận kéo dài thêm 30 ngày cho chương trình Trợ...
Tuesday, April 30, 2013 - 08:59
NEW YORK – Bốn Trung Tâm Phục Hồi Thiên Tai ở quận Nassau và Suffolk sẽ chuyển thành các Trung Tâm Quảng Bá Chương Trình Vay Sau Thiên Tai bắt đầu vào ngày Thứ Tư, 1 tháng 5, 9 giờ sángCác trung tâm...
Monday, April 29, 2013 - 09:59
NEW YORK – Các nạn nhân Bão Sandy có tới ngày 30 tháng 4 để viếng thăm bốn Trung tâm Phục hồi Thiên tai tại Thành phố New York. Các chuyên gia từ Cơ Quan Quản Trị Tình Trạng Khẩn Cấp và  Cơ Quan Quản...
Friday, April 26, 2013 - 15:17
NEW YORK – Trong sáu tháng sau khi Bão Sandy đổ bộ vào ngày 29 tháng Mười, năm 2012, đã có nhiều tiến triển to lớn xảy ra trong công việc phục hồi của New York.Gần như tất cả các mảnh đất đá vụn đã...
Friday, April 26, 2013 - 11:08
NEW YORK – Cơ Quan Quản Trị Tình Trạng Khẩn Cấp, theo lời yêu cầu của Tiểu Bang New York, đã chấp thuận gia hạn chương trình Trợ giúp Tạm trú (TSA) thêm 28 ngày, để những nạn nhân Bão Sandy nào không...
Wednesday, April 24, 2013 - 12:05
 NEW YORK — Sự trợ giúp thiên tai cho các nạn nhân bão Sandy tại New York: Hơn 3,3 tỉ mỹ kim được trả bởi Chương trình Bảo hiểm Lũ lụt Toàn quốc đến những ai có hợp đồng Hơn 958 triệu mỹ kim tiền tài...
Thursday, March 7, 2013 - 11:20
  NEW YORK – Những người sống sót có nhu cầu tiếp cận nhà cửa do Bão Sandy, đặc biệt là người lớn tuổi và người bị khuyết tật, được khuyến khích giữ liên lạc với Cơ Quan Quản Lý Tình Trạng Khẩn Cấp...
Friday, March 1, 2013 - 10:34
  ATLANTA – Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ (Small Business Administration, SBA) đã nới ngày hạn cuối đến ngày 29 tháng Ba, năm 2013 cho các nạn nhân bão Sandy tại New York để gửi trả lá đơn...
Wednesday, February 27, 2013 - 11:47
    NEW YORK – – Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (Federal Emergency Management Agency, FEMA), dưới sự khẩn cầu của tiểu bang New York, đã chấp thuận gia hạn thêm 30 ngày để các nạn nhân...
Monday, February 25, 2013 - 10:25
  NEW YORK – Các nạn nhân bão có thể không biết về trợ giúp thiên tai từ Cơ quan Quản lý Thương mại cỡ nhỏ Hoa Kỳ (Small Business Administration, SBA) mà có thể dẫn đến sự hồi phục khôn ngoan và...
Wednesday, January 23, 2013 - 16:50
NEW YORK – Để hội đủ điều kiện được trợ giúp từ Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp (Federal Emergency Management Agency, FEMA), nạn nhân Bão Sandy cần phải đáp ứng một số điều kiện.Thứ nhất, những...
Wednesday, January 23, 2013 - 11:09
NEW YORK – Những lý do nạn nhân Bão Sandy ở New York viện lẽ để không nộp đơn xin vay với lãi thấp vì thiên tai từ Cơ Quan Quản Trị Tiểu Doanh Nghiệp Hoa Kỳ cũng chính là những lý do khiến họ nên nộp...
Sunday, January 20, 2013 - 09:51
NEW YORK – Các Trung Tâm Phục Qua Điện Thoại của Cơ Quan Quản Trị Tình Trạng Khẩn Cấp sẽ trở lại làm việc theo giờ bình thường từ 7 giờ sáng đến 1 giờ sáng. theo múi giờ miền đông, EST, bảy ngày...
Wednesday, January 16, 2013 - 19:01
NEW YORK – Vì đã sắp đến thời hạn đăng ký nhận hỗ trợ FEMA vào ngày 28 tháng 1 năm 2012  tại New York, các viên chức phục hồi muốn đảm bảo rằng những người sống sót đã có...
Wednesday, January 16, 2013 - 18:49
NEW YORK – Các Trung tâm Phục hồi Thiên tai ở New York sẽ ngưng làm việc vào ngày Thứ Hai, 21 tháng 1, 2013 để kỷ niệm ngày lễ mang tên Martin Luther King Jr.. Các trung tâm sẽ cung cấp sự trợ giúp...
Wednesday, January 16, 2013 - 18:18
New York – Cơ quan Quản lý Trường hợp Khẩn cấp Liên bang (Federal Emergency Management Agency, FEMA), dưới sự yêu cẩu của tiểu bang New York, đã chấp thuận để kéo dài thêm 14 ngày cho chương trình...
Monday, January 14, 2013 - 14:06
NEW YORK – Nạn nhân Bão Sandy ở New York có thời gian giới hạn để thăm viếng bốn Trung Tâm Phục Hồi Thiên Tai.Tiểu bang New York cùng Cơ Quan Quản Trị Tình Trạng Khẩn Cấp giám sát chặt chẽ số lượng...
Back to Top