Federal Emergency Management Agency

Louisiana Hurricane Isaac (DR-4080)

Incident period: 08/26/2012 to 09/10/2012
Major Disaster Declaration declared on 08/29/2012

Updates and Articles, Blogs, and News Releases

October 1, 2012
News Release
BATON ROUGE, La. — Trợ giúp thiên tai của liên bang có sẵn thông qua Ngân Khoản của Chương Trình Trợ Giúp Công Cộng của FEMA (PA) nhằm giúp đỡ các cộng đồng trong 55 giáo phận ở Louisiana phục hồi từ Bão Isaac.Theo chương trình, FEMA đang cung cấp tài trợ bổ túc cho tiểu bang và những cơ quan trực thuộc, các chính quyền bộ tộc được địa phương và liên bang công nhận, và một số tổ chức tư bất vụ lợi để giúp họ ứng phó và thu hồi các chi phí hợp lệ.
October 1, 2012
News Release
BATON ROUGE, La. — Hai Trung Tâm Phục Hồi thuộc Tiểu Bang/FEMA mở cửa ở quận Jefferson cho đến Tháng Mười để trợ giúp các chủ nhà, người thuê nhà, và thương gia nào có nhà cửa hoặc tài sản cá nhân bị hư hại vì Bão Isaac.Các trung tâm phục hồi này tọa lạc tại:Marrero5801 Leo Kerner Pkwy.70072Jefferson6716 W Metairie Ave.Chalmette, LA 70003
October 1, 2012
News Release
BATON ROUGE, La. – Những nạn nhân Bão Isaac nào đã nhận thư thông báo về tình trạng thiếu điều kiện nhận cứu trợ thiên tai từ Cơ Quan Quản Trị Tình Trạng Khẩn Cấp nên nhớ lá thư đó là sự khởi đầu, của cuộc đàm thoại với FEMA, chứ không phải là kết thúc.FEMA khuyến khích các nạn nhân nào đã nhận thư thông báo về tình trạng thiếu điều kiện nên đặt những câu hỏi nếu có hoặc tìm hiểu cách khởi xướng quá trình kháng cáo.  Các nạn nhân nên nhớ FEMA có chuyên gia để giải thích hoặc thảo luận về các quyết định này.  
October 1, 2012
News Release
BATON ROUGE, La. – Cơ Quan Quản Trị Tình Trạng Khẩn Cấp (FEMA) tập trung vào các nạn nhân Bão Isaac thuộc những cộng đồng đa dạng ở  Louisiana trong nỗ lực kết nối những nạn nhân có khả năng bỏ sót thông tin phục hồi quan trọng.
October 1, 2012
News Release
BATON ROUGE, La. —  Một Trung tâm Phục hồi Thiên tai FEMA/Tiểu bang mở cửa suôt ngày Thứ Sáu tại Giáo phận West Feliciana Parish để giúp đỡ những chủ nhà, người thuê nhà và chủ cơ sở kinh doanh không có bảo hiểm hoặc bảo hiểm thiệt hại dưới mức về căn nhà hoặc cơ sở tư vì kết quả của trận Bão Isaac.Các chuyên viên thuộc tiểu bang Louisiana, Cơ Quan Điều Hành Khẩn Cấp Liên Bang (FEMA) và Cơ Quan Quản Lý Kinh Doanh Nhỏ Hoa Kỳ (SBA) sẵn sàng trả lời những câu hỏi và cung cầp thông tin về những loại trợ giúp hiện có dành cho những người sống sót.
October 1, 2012
News Release
BATON ROUGE, La. — Sau khi nhận giúp đỡ của liên bang về thiên tai lần cuối – những cơn mưa dông và bão tố được công bố, hàng ngàn người dân ở Lousiana đã được yêu cầu mua chính sách bảo hiểm lụt lội thông qua các chương trình của Cơ Quan Điều Hành Khẩn Cấp Liên Bang          (FEMA). Trong cơn thiên tai Bão Isaac, FEMA đang quan tâm đến những người sống sót đã để cho các chính sách đó mất hiệu lực.

Pages

Main Content
State/Tribal Government: