Federal Emergency Management Agency

News Releases for Louisiana Hurricane Isaac (DR-4080)

Main Content
Thursday, September 6, 2012 - 19:33
BATON ROUGE, La. – Những chủ nhà, người thuê nhà, và chủ doanh nghiệp sống ở các giáo xứ Ascension, Lafourche, Livingston và Orleans có tài sản bị hư hại hoặc phá hủy do Bão Isaac giờ có thể ghi danh...
Thursday, September 6, 2012 - 19:31
BATON ROUGE, La. — Ba Trung tâm Phục hồi Thiên tai (Disaster Recovery Centers) đã được mở cho những chủ nhà, người thuê nhà và chủ doanh nghiệp chịu thiệt hại bởi Bão Isaac.Các chuyên gia từ Tiểu...
Thursday, September 6, 2012 - 19:13
BATON ROUGE, La. – Các chủ nhà, người thuê nhà, và các chủ doanh nghiệp tại năm giáo xứ Louisiana chịu thiệt hại về tài sản do Bão Isaac được khuyến khích ghi danh với Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn...

Pages

Back to Top