Federal Emergency Management Agency

News Releases for Louisiana Hurricane Isaac (DR-4080)

Main Content
Saturday, September 15, 2012 - 19:09
BATON ROUGE, La. – Người dân Louisiana tại ba quận khác – Đông Baton Rouge, Đông Feliciana và Đông Feliciana – giờ đây có thể nộp đơn đăng ký nhận hỗ trợ sau thảm họa của liên bang...
Saturday, September 15, 2012 - 19:08
BATON ROUGE, La. — Người dân Louisiana phải chịu thiệt hại từ Trận Cuồng Phong Isaac giờ đây có thể gọi tới đường dây nóng về Dịch Vụ Pháp Lý Sau Thảm Họa theo số 1-800-310-...
Saturday, September 15, 2012 - 19:07
BATON ROUGE, La. – Việc phục hồi từ thảm họa có thể là trải nghiệm khó khăn và thậm chí còn khó vượt qua hơn khi quý vị đã bị mất các hồ sơ quan trọng cần thiết cho việc...
Saturday, September 15, 2012 - 19:04
BATON ROUGE, La. — Hai Trung tâm Phục hồi Thiên tai (Disaster Recovery Centers - DRC) của FEMA/Tiểu bang đã mở cửa ở Giáo xứ Tangipahoa để hỗ trợ các chủ nhà, người thuê nhà, và chủ doanh nghiệp có...
Saturday, September 15, 2012 - 19:03
BATON ROUGE, La. — Những người sống sót cơn bão ở Giáo xứ Jefferson hiện đang tái thiết sau Bão Isaac có thể nhận được buổi tham vấn miễn phí với các chuyên gia về giảm thiểu rủi ro từ  Cơ quan Quản...
Saturday, September 15, 2012 - 19:02
BATON, ROUGE, La. — Các viên chức liên bang và tiểu bang phụ trách vấn đề khôi phục sau thiên tai đã đưa ra thông điệp quan trọng cho gia chủ, cư nhân và chủ doanh nghiệp ở 18 giáo khu của 18...
Saturday, September 15, 2012 - 19:00
BATON ROUGE, La. —  Các Trung Tâm Khôi Phục Sau Thiên Tai (Disaster Recovery Centers, DRC) của Tiểu Bang/FEMA đã mở cửa hoạt động tại các giáo khu Assumption và St. Helena để trợ giúp gia chủ, cư...
Saturday, September 15, 2012 - 18:59
BATON ROUGE, La. – Cơ Quan Quản Trị Trường Hợp Khẩn Cấp Liên Bang (FEMA) hôm nay đã mở rộng trợ cấp do thiên tai liên bang ở 14 giáo khu của Louisiana để đưa vào ngân quỹ phụ trợ cho công tác sửa...
Saturday, September 15, 2012 - 16:42
BATON ROUGE, La – Trong lúc nhiều cư dân Louisiana đang nỗ lực làm việc để khôi phục sau Bảo Isaac, Sở Phòng Chống Tai Nạn – Thiên Tai Liên Bang (FEMA) đưa ra lời cảnh báo về một mối nguy hiểm đang...
Saturday, September 15, 2012 - 16:39
BATON ROUGE, La – Các nạn nhân của cơn bão Isaac được nhận tham khảo miễn phí từ nhân viên cố vấn của Sở Phòng Chống Tai Nạn – Thiên Tai Liên Bang (FEMA) trong nổ lực hàn gắn và tái xây dựng các...
Friday, September 7, 2012 - 13:13
BATON ROUGE, La. —  Vào ngày Thứ Tư các Trung Tâm Phục Hồi thuộc Tiểu Bang/FEMA đã được mở thêm tại quận Jefferson và St. Tammany để trợ giúp các chủ nhà, người thuê nhà, và chủ thương nghiệp nào có...
Friday, September 7, 2012 - 13:10
BATON ROUGE, La. – Giờ đây thêm nhiều cư dân Louisiania có thể nộp đơn xin trợ giúp từ chính phủ liên bang và tiểu bang, ví dụ vào ngày Thứ Tư Quận Tangipahoa đã được bổ sung vào danh sách dành cho...
Friday, September 7, 2012 - 13:03
BATON ROUGE, La. – Chỉ mới một tuần lễ từ ngày 29 Tháng Tám khi tuyên bố Louisiana là khu vực thiệt hại thiên tai do Bão Isaac, thì hơn $10 triệu tiền trợ cấp từ tiểu bang và liên bang đang được...
Friday, September 7, 2012 - 12:27
BATON ROUGE, La. — Cơ Quan Quản Trị Tình Trạng Khẩn Cấp (FEMA), đã chấp thuận quỹ tài trợ bổ sung cho việc hốt dọn phế liệu từ các cơ ngơi tư nhân đặc biệt là Quận Plaquemines đã bị thiệt hại nặng....
Friday, September 7, 2012 - 12:20
BATON ROUGE, La. — Các Trung Tâm Phục Hồi thuộc Tiểu Bang/FEMA đã mở cửa vào ngày Thứ Ba tại quận Jefferson và Lafourche để trợ giúp các chủ nhà, người thuê nhà, và chủ thương nghiệp nào có nhà cửa...
Friday, September 7, 2012 - 12:17
BATON ROUGE, La. – Các chủ nhà, người thuê nhà và chủ thương nghiệp tại Quận St. Charles nào có bất động sản bị hư hại hoặc phá hủy vì Bão Isaac có thể ghi danh xin trợ giúp từ chính phủ liên bang và...
Friday, September 7, 2012 - 12:13
BATON ROUGE, La – Cơ Quan Quản Trị Tình Trạng Khẩn Cấp (FEMA), theo sự yêu cầu của tiểu bang Louisiana, đã khai hoạt chương trình Hỗ Trợ Tạm Trú, dành cho những tản cư của Bão Isaac nào hội đủ điều...
Friday, September 7, 2012 - 12:09
BATON ROUGE, La. – Các thanh tra viên nhà ở từ Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (Federal Emergency Management Agency -FEMA) đang trợ giúp kết nối những người sống sót sau Bão Isaac đủ...
Friday, September 7, 2012 - 11:52
BATON ROUGE, La – Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (Federal Emergency Management Agency -FEMA) và các thành viên khác của chính phủ liên bang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tiểu bang...
Thursday, September 6, 2012 - 19:37
BATON ROUGE, La. — Các Trung tâm Phục hồi Thiên tai (Disaster Recovery Centers - DRC) của FEMA/Tiểu bang đã mở cửa hôm Thứ Hai ở các giáo xứ St. Bernard và Orleans để hỗ trợ các chủ nhà, người thuê...

Pages

Back to Top