Federal Emergency Management Agency

News Releases for Louisiana Hurricane Isaac (DR-4080)

Main Content
Monday, October 1, 2012 - 15:11
BATON ROUGE, La. — Trợ giúp thiên tai của liên bang có sẵn thông qua Ngân Khoản của Chương Trình Trợ Giúp Công Cộng của FEMA (PA) nhằm giúp đỡ các cộng đồng trong 55 giáo phận ở Louisiana phục hồi từ...
Monday, October 1, 2012 - 14:11
BATON ROUGE, La. — Hai Trung Tâm Phục Hồi thuộc Tiểu Bang/FEMA mở cửa ở quận Jefferson cho đến Tháng Mười để trợ giúp các chủ nhà, người thuê nhà, và thương gia nào có nhà cửa hoặc tài sản cá nhân bị...
Monday, October 1, 2012 - 14:02
BATON ROUGE, La. – Những nạn nhân Bão Isaac nào đã nhận thư thông báo về tình trạng thiếu điều kiện nhận cứu trợ thiên tai từ Cơ Quan Quản Trị Tình Trạng Khẩn Cấp nên nhớ lá thư đó là sự khởi đầu,...
Monday, October 1, 2012 - 12:30
BATON ROUGE, La. – Cơ Quan Quản Trị Tình Trạng Khẩn Cấp (FEMA) tập trung vào các nạn nhân Bão Isaac thuộc những cộng đồng đa dạng ở  Louisiana trong nỗ lực kết nối những nạn nhân có khả năng bỏ sót...
Monday, October 1, 2012 - 12:26
BATON ROUGE, La. —  Một Trung tâm Phục hồi Thiên tai FEMA/Tiểu bang mở cửa suôt ngày Thứ Sáu tại Giáo phận West Feliciana Parish để giúp đỡ những chủ nhà, người thuê nhà và chủ cơ sở kinh doanh không...
Monday, October 1, 2012 - 12:18
BATON ROUGE, La. — Sau khi nhận giúp đỡ của liên bang về thiên tai lần cuối – những cơn mưa dông và bão tố được công bố, hàng ngàn người dân ở Lousiana đã được yêu cầu mua chính sách bảo hiểm lụt lội...
Tuesday, September 25, 2012 - 11:57
BATON ROUGE, La. – Cơ Quan Quản Trị Tình Trạng Khẩn Cấp (FEMA) tập trung vào các nạn nhân Bão Isaac thuộc những cộng đồng đa dạng ở  Louisiana trong nỗ lực kết nối những nạn nhân có khả năng bỏ sót...
Saturday, September 22, 2012 - 11:26
BATON ROUGE, La. – Các Trung tâm Trợ giúp Khôi phục của Tiểu bang/FEMA hiện đang hoạt động trong 18 giáo khu tại Louisiana sẽ đóng cửa vào ngày Chủ Nhật, bắt đầu vào ngày 23 tháng 9 này.Có 27 trung...
Saturday, September 22, 2012 - 11:22
BATON ROUGE, La. – Các nạn nhân Bão Isaac ở Louisiana có thắc mắc về chương trình cứu trợ thiên tai của tiểu bang và liên bang nên trực tiếp tìm đến nguồn gốc để có giải đáp, và liên lạc Cơ Quan Quản...
Saturday, September 22, 2012 - 11:18
BATON ROUGE, La. — Trung Tâm Khôi Phục Sau Thảm Họa Tiểu Bang/FEMA tọa lạc ở Houma, Giáo Khu Terrebonne sẽ đóng cửa vào ngày 20 tháng 9 lúc 6 giờ tối và sẽ mở cửa lại ở một địa điểm mới sẽ được sớm...
Saturday, September 22, 2012 - 11:14
BATON ROUGE, La. —Các Trung Tâm Phục Hồi ở trong Tiểu Bang Louisiana đang cung cấp những dịch vụ hầu bảo đảm nạn nhân khuyết tật của Bão Isaac có phương tiện để sẵn sàng tiếp cận các chương trình cứu...
Saturday, September 22, 2012 - 11:06
BATON ROUGE, La. – Các nhóm từ Cơ Quan Quản Trị Tình Trạng Khẩn Cấp Liên Bang (FEMA) đang đến trực tiếp từng nhà trong những cộng đồng bị ảnh hưởng của Bão Isaac để liên lạc với người sống sót nhằm...
Saturday, September 22, 2012 - 10:59
BATON ROUGE, La. – Những người sống sót qua cơn bảo tố Isaac ở Louisiana có hơn vài chục lựa chọn khi đến nói chuyện với các chuyên viên tại Trung tâm Phục hồi Thiên tai.Các đương đơn có thể đi đến...
Wednesday, September 19, 2012 - 13:00
BATON ROUGE, La. – Các nhóm chuyên giảm thiểu ảnh hưởng nguy hại cùng với Cơ Quan Quản Trị Tình Trạng Khẩn Cấp Liên Bang (FEMA) hiện sẵn sàng phục vụ tại các trung tâm nâng cấp nhà cửa ở nhiều giáo...
Wednesday, September 19, 2012 - 12:47
BATON ROUGE, La. – Các thương nghiệp nhỏ ở Louisiana bị ảnh hưởng bởi Bão Isaac hiện có hình thức trợ giúp khác đối với những nỗ lực phục hồi.Chương Trình Tương Tác Quản Trị Khấn Cấp Giữa Các Thương...
Tuesday, September 18, 2012 - 10:51
BATON ROUGE, La. —  Các Trung Tâm Phục Hồi Sau Thảm Họa của Tiểu Bang/FEMA đã mở cửa tại các quận St. Mary và Iberville để hỗ trợ các chủ sở hữu nhà, người thuê nhà và chủ...
Tuesday, September 18, 2012 - 10:39
BATON ROUGE, La. – Những người thuê nhà tại Louisiana bị mất nhà cửa hoặc tài sản cá nhân của họ do Trận Cuồng Phong Isaac có thể đủ điều kiện nhận hỗ trợ liên quan đến thảm họa từ Cơ quan Quản...
Saturday, September 15, 2012 - 19:46
BATON ROUGE, La. – Những nạn nhân Bão Isaac không phải là công dân nhưng ở Hoa Kỳ hợp pháp có thể hội đủ điều kiện nhận cứu trợ thiên tai từ Cơ Quan Quản Trị Tình Trạng Khẩn Cấp (FEMA).“Chúng tôi...
Saturday, September 15, 2012 - 19:13
BATON ROUGE, La. – Cơ Quan Quản Trị Tình Trạng Khẩn Cấp (FEMA) cùng với các đối tác tiểu bang và địa phương đánh dấu ba sự kiện quan trọng trong quá trình phục hồi của Louisiana từ cơn bão Isaac:$100...
Saturday, September 15, 2012 - 19:10
BATON ROUGE, La. — Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (Federal Emergency Management Agency - FEMA) đã chuẩn y $23.2 triệu đô la ngân quỹ Trợ giúp Công cộng tăng thêm cho Tiểu bang New...

Pages

Back to Top