Federal Emergency Management Agency

Bir SBA afet yardımı almak işleriniz için akıllıca bir karar olabilir

Main Content
Release date: 
02/05/2013
Release Number: 
160

 

NEW YORK – Afetzedelerin, ABD Küçük Ölçekli İşletmeler Yönetimi (SBA) tarafından sunulan afet yardımından haberi olmayabilir; bu yardım sayesinde işletmeler, ev sahipleri ile kar amacı gütmeyen kurumlar daha akıllıca ve hızlı bir şekilde felaketi atlatabilirler. Sandy Kasırgası nedeniyle faaliyetleri kesintiye uğramış işletmelerin başvurabileceği bir kredi mevcuttur. Ayrıca ortak bir alanın onarılması için ev sahibi örgütlerinin yararlanabileceği bir kredi mevcuttur. Tüm afet kredilerinin ilk geri ödemesi de oldukça uygun bir tarihte yapılabilmektedir. 

 

Ekonomik Hasar Afet Kredisi

SBA, afetin yol açtığı ekonomik hasarın etkilerini gidermek için bir döner sermaye kredisi sunmaktadır.

Söz konusu mülk Sandy Kasırgası tarafından zarar görmüş olmasa bile, desteğe hak kazanan işletmeler ve kar amacı gütmeyen kurumlar afet kredisinden yararlanabilirler.

 

Küçük işletmeler, tarım kooperatifleri ve kar amacı gütmeyen belirli kurumlar, afet nedeniyle ödenmeyen faturaların ve kaybedilen işlerin karşılanması amacıyla bu kredilerden yararlanabilirler. Ayrıca 2 milyon dolar tutarına kadar ekonomik hasar kredileri verilebilmektedir, ancak hem fiziksel hasar hem de ekonomik hasar kredilerinin toplamı 2 milyon doları geçemez.

 

New York'da Ekonomik Hasar Afet Kredilerinden yararlanabilecek 17 ilçe mevcuttur. İlk 13 ilçe, FEMA Bireysel Destek imkanları için başkanlık afet deklarasyonu tarafından belirlenenlerdir. Bu ilçeler şunlardır: Bronx, Kings, Nassau, New York, Orange, Putnam, Queens, Richmond, Rockland, Suffolk, Sullivan, Ulster ve Westchester.

 

Dört diğer ilçe daha, afet kapsamına alınan 13 ilçeden biriyle sınırı olması nedeniyle, bu destekten yararlanabilmektedir. Ekonomik Hasar Afet Kredisi kapsamında desteğe hak kazanan bu ilave ilçeler şunlardır: Columbia, Delaware, Duchess ve Greene.

 

İşletmeler için Ortak Alan Afet Kredileri

 

 

Bir SBA afet yardımı almak işleriniz için akıllıca bir karar olabilir – sayfa 2

 

Ayrıca, Ev Sahibi Örgütleri, Planlı Yerleşim Alanı Geliştirme (PUD) girişimleri ve benzeri ortak çıkarlara sahip geliştirme girişimleri 2 milyon dolara kadar SBA kredilerinden yararlanabilir. Söz konusu örgütün sorumluluk alanına giren ortak alanların onarılması için bireyler kredi alamaz.

 

Ertelenmiş Afet Kredisi Ödemeleri

Bir afet kredisi için ilk ödemenin yapılması, SBA mektubunun tarihinden beş ay sonradır.

 

SBA afet kredileri için son başvuru tarihleri, fiziksel hasar kredileri için 27 Şubat 2013, Ekonomik Hasar Afet kredileri içinse 31 Temmuz 2013'tür.

 

Başvuruyu çevrimiçi ortamda, SBA'nın elektronik kredi başvuru sistemini kullanarak basitçe ve kolayca tamamlayabilirsiniz. Şu adrese gidebilirsiniz: https://DisasterLoan.SBA.gov/ELA. Ayrıca başvurunuzun durumuyla ilgili son durumu öğrenmek için şu numarayı arayabilirsiniz: 800-659-2955 (TTY 800-877-8339 numarası, sağır ve işitme engeli olanların kullanması içindir).

 

Tüm New York Eyaleti/FEMA afet kurtarma merkezlerinde, SBA işletme kurtarma merkezlerinde ve Afet Kredisi Destek Merkezlerinde, SBA müşteri hizmetleri temsilcilerinden düşük faizli kredi başvuruları alabilir veya bu temsilcilere kredi başvurusu yapabilirsiniz.

 Size en yakın işletme kurtarma merkezinin yerini belirlemek için şu adresi ziyaret edebilir: www.sba.gov veya şu numarayı arayabilirsiniz: 800-659-2955 (TTY 800-877-8339).

 

Size en yakın afet kurtarma merkezinin yerini öğrenmek için şu adresteki afet kurtarma merkezi yer belirleyicisine bakabilir: www.FEMA.gov/disaster-recovery-centers ya da bir akıllı telefon veya tablet ile şu adrese gidebilirsiniz: m.fema.gov. Ayrıca “DRC” ve Posta Kodunuzu mesaj olarak şu numaraya gönderebilirsiniz: 43362 (4FEMA). Örneğin yaşadığınız yer Staten Adası ise, mesajınızda şunu yazmalısınız:  “DRC 10301.” Ya da şu numarayı arayabilirsiniz: 800-621-3362 (TTY 800-462-7585).

 

SBA Afet Müşteri Hizmetleri Merkezinin ücretsiz numarasını arayarak daha fazla bilgi edinebilirsiniz: 800-659-2955 (TTY 800-877-8339). Yardım almak için ayrıca DisasterCustomerService@sba.gov adresine bir e-posta gönderebilir veya şu web sitesini ziyaret edebilirsiniz: www.sba.gov.

                                                          

            New York içerisinde afet kurtarma çalışmaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için, şu adresleri ziyaret edebilirsiniz: www.fema.gov/SandyNY, www.twitter.com/FEMASandy, www.facebook.com/FEMASandy ve www.fema.gov/blog.

 

FEMA'nın misyonu, vatandaşlarımızı ve ilk müdahale ekiplerini destekleyerek, bir ulus olarak, her türlü tehlikeye karşı hazırlık yapma, korunma, yanıt verme, bu tehlikelerden kurtulma ve bu tehlikelerin etkilerini hafifletme kabiliyetimizi oluşturmak, sürdürmek ve geliştirmek için birlikte çalışmamızı sağlamaktır.

 

 

Bir SBA afet yardımı almak işleriniz için akıllıca bir karar olabilir – sayfa 3

 

Herkes, ırkına, deri rengine, dinine, uyruğuna, cinsiyetine, yaşına, engeline, İngilizce yetkinlik seviyesine veya ekonomik durumuna bakılmaksızın felaketi atlatma desteği alabilir. Size veya tanıdığınız birine karşı ayrımcılık yapıldıysa, FEMA'yı 800-621-FEMA (3362) numaralı ücretsiz hattan arayın. Teleprinter (TTY) için 800-462-7585 numaralı hattı arayın.

 

FEMA'nın geçici barınma desteği ile toplu taşıma masrafları, tıbbi masraflar ve dental masraflar ile cenaze ve defin masrafları için sağladığı hibeler, kişilerin bir SBA kredisi için başvuru yapmasını gerektirmez. Ancak SBA kredi başvuruları alan başvuru sahiplerinin, kişisel mal ve mülklerle araçların onarılması veya yerine konması ve taşınma ile depolama masrafları için desteğe hak kazanmaları amacıyla bu başvuruları SBA kredi yetkililerine teslim etmeleri gerekir.

Last Updated: 
02/25/2013 - 12:00
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: 
Back to Top