Federal Emergency Management Agency

News Releases

Main Content
12/08/2012
New York – Ang mga nakaligtas sa Bagyong Sandy, na nakatanggap ng tulong sa pansamantalang pabahay mula sa Federal Emergency Management Agency (Ahensiya sa Pederal na Pangangasiwa sa Emerhensya o...
New York
12/04/2012
NEW YORK – Ang Estado ng New York at ang Federal Emergency Management Agency ay mayroong mga bagong Disaster Recovery Center sa mga county ng Nassau at Ulster upang tulungan ang mga nakaligtas kay...
New York
12/03/2012
NEW YORK – Labintatlong Center ng Pagbangon Mula sa Sakuna ang nagbago ng kanilang mga oras habang patuloy na tinutulungan ng mga ito ang mga nakaligtas kay Hurricane Sandy sa New York. Ang mga...
New York
11/17/2012
NEW YORK  — Dahil tinamaan ng Bagyong Sandy ang New York, inaprubahan ng Federal Emergency Management Agency (FEMA)  ang higit sa $480 milyon para tulungan ang mga indibiduwal at pamilya na...
New York
11/17/2012
NEW YORK - Ang Federal Emergency Management Agency (FEMA), sa kahilingan ng estado ng New York, ay nag-apruba sa 30-araw na palugit sa Transitional Sheltering Assistance (TSA) na programa.  Ang...
New York
11/15/2012
NEW YORK – Ang Federal Emergency Management Agency (Ahensiya sa Pederal na Pangangasiwa sa Emerhensya) ay mayroong 31 Disaster Recovery Center sa New York upang tulungan ang mga nakaligtas mula sa...
New York
11/03/2012
WASHINGTON, D.C. –  Ayon sa kahilingan ng New Jersey at New York, pina-aktibo ng Federal Emergency Management Agency (FEMA) ang programa ngTransitional Sheltering Assistance (TSA). Pinapahintulutan...

Pages

Back to Top