Federal Emergency Management Agency

News Releases

Main Content
01/08/2013
Ang aplikasyon ng pautang ng SBA ay mahalagang bahagi ng proseso NEW YORK – Sa humigit-kumulang na kalahating oras, ang mga nakaligtas sa New York mula sa Bagyong Sandy ay maaaring gumawa ng malaking...
New York
01/07/2013
NEW YORK – Ang estado ng New York at ang Federal Emergency Management Agency (Pederal na Ahensiya sa Pangangasiwa ng Emerhensiya) ay magbubukas ng bagong Disaster Recovery Center sa Brooklyn ng alas-...
New York
01/05/2013
Pagsasa-aktibo sa Emergency Operations Plan nagpahintulot sa mga ospital at hospisyo na manatiling nakabukas, manggamot ng mga pasyente sa kasagsagan ng Hurricane Sandy New York – Inanunsiyo ng...
New York
01/02/2013
NEW <?xml:namespace prefix = st1 />YORK – Magbubukas ang estado ng New York at Federal Emergency Management Agency ng bagong Disaster Recovery Center sa Brooklyn sa ganap na 8 a.m. Huwebes,...
New York
12/27/2012
New York – Naiintindihan ng Federal Emergency Management Agency na ang ilang mga survivor ng Hurricane Sandy ay maaaring mangangailangan ng karagdagang pansamantalang tulong sa upa upang makatulong...
New York
12/22/2012
NEW YORK – Ang Federal Emergency Management Agency ay isa sa bahagi ng koponan ng pangrikubre sa sakuna. Maraming uri ng lokal, istado at pederal na mga resources ang makukuhang tulong sa mga taga...
New York
12/21/2012
NEW YORK – Inanunsyo ni Gobernador Andrew M. Cuomo ngayong araw na ito ang $20 milyong tulong na salapi bilang Tulong sa Publiko mula sa Federal Emergency Management Agency (Ahensiya sa Pederal na...
New York
12/21/2012
NEW YORK - Halos pitong linggo simula noong Oktubre 30 na pederal na pagdedeklara ng sakuna para sa Bagyong Sandy sa New York, mahigit sa $1 bilyon na tulong ng estado at pederal ang inaprubahan para...
New York
12/19/2012
NEW YORK – Ang mga Disaster Recovery Center sa buong New York ay magpapatuloy na magbibigay ng maagap na isa-sa-isa at harapang tulong para sa mga nakaligtas sa Bagyong Sandy sa panahon ng holiday....
New York
12/18/2012
NEW YORK – Nakikipagtulungan sa estado ang Federal Emergency Management Agency at aming mga pederal na kasosyo upang matugunan ang mga pangangailangan sa pabahay ng mga Taga-New York na nawalan ng...
New York

Pages

Back to Top