Federal Emergency Management Agency

News Releases

Main Content
01/22/2013
NEW YORK – Para magkwalipika sa tulong mula sa Federal Emergency Management Agency, kinakailangang masapatan ng nakaligtas sa Hurricane Sandy ang ilang partikular na kondisyon.Una, ang mga kawalan ng...
01/18/2013
NEW YORK – Ang mga call center ng Federal Emergency Management Agency (Pederal na Ahensiya sa Pangangasiwa ng Emerhensya) ay babalik sa kanilang normal na mga oras ng pagtatrabaho na alas-7:00 ng...
New York
01/17/2013
NEW YORK – Ang mga pinakadahilan na mahahanap ng mga nakaligtas sa Bagyong Sandy sa New York para sa hindi pag-apply sa pautang para sa sakuna na may mababang interes mula sa U.S. Small Business...
New York
01/17/2013
NEW YORK — Wala nang dalawang linggo ang natitira para sa mga nakaligtas sa Hurricane Sandy sa New York at New Jersey upang magparehistro para sa tulong sa sakuna at ibalik ang kanilang mga...
New York
01/16/2013
New York – Inaprubahan ng Federal Emergency Management Agency, sa kahilingan ng Estado ng New York, ang karagdagang 14 na araw para sa programang Transitional Sheltering Assistance (Tulong sa...
New York
01/16/2013
NEW YORK – Sususpindihin ang Serbisyo sa mga Disaster Recovery Center sa New York sa Lunes, Enero 21, 2013 bilang paggunita sa holiday na Martin Luther King Jr. Ang mga center ay magsisimula muli na...
New York
01/16/2013
NEW YORK – Habang papalapit ang Enero 28, 2013 na huling araw upang magparehistro para sa tulong ng FEMA sa New York, nais tiyakin ng mga opisiyal para sa panunumbalik na alam ng mga nakaligtas sa...
New York
01/16/2013
NEW YORK – Habang papalapit ang Ene. 28, 2012 na deadline upang magparehistro para sa tulong ng FEMA sa New York, gusto ng mga opisyal sa pagbangon na matiyak na nasa mga nakaligtas ang lahat ng...
New York
01/16/2013
NEW YORK – Habang papalapit ang Enero 28, 2013 na huling araw upang magparehistro para sa tulong ng FEMA sa New York, nais tiyakin ng mga opisiyal para sa panunumbalik na alam ng mga nakaligtas sa...
New York
01/11/2013
NEW YORK – Ang mga nakaligtas sa Bagyong Sandy sa New York ay mayroong limitadong oras para bisitahin ang apat na mga Disaster Recovery Center.Ang Estado ng New York at ang Federal Emergency...
New York

Pages

Back to Top