Federal Emergency Management Agency

News Releases

Main Content
02/01/2013
NEW YORK – Inanunsiyo ng Estado ng New York at ng Federal Emergency Management Agency ang pag-apruba sa mahigit $80 milyon ng mga kaloob na Pampublikong Tulong para matulungan ang mga komunidad sa...
New York
02/01/2013
NEW YORK – Ang mga pagsusumikap sa pag-aalis ng mga labi pagkatapos ng Bagyong Sandy sa New York ay malapit nang matapos. Mahigit sa 95 porsiyento ng mga labi ang naalis sa loob ng 95 araw ng pagtama...
New York
01/30/2013
NEW YORK – Lahat ng Disaster Recovery Center sa New York ay hihinto sa pagbibigay ng serbisyo nang Linggo simula sa Peb. 3, 2013. Ang mga nakaligtas sa Hurricane Sandy sa New York ay patuloy pa rin...
New York
01/30/2013
NEW YORK – Ang proteksyon mula sa hinaharap na malalang pagkawasak dahil sa klima ay maaaring mag-umpisa sa mababang interest sa utang dahil sa sakuna ng U.S. Small Business Administration  para sa...
New York
01/29/2013
NEW YORK – Ang mga nakaligtas sa Hurricane Sandy na nagkukumpuni ng kanilang mga bahay na pinagtutuunan ang pag-iwas sa pinsala mula sa mga bagyo sa hinaharap ay maaaring gumawa ng ilang hakbang...
New York
01/25/2013
NOVA YORK – A Agência Federal de Gerenciamento de Emergências, a pedido do Estado de Nova York, aprovou uma prorrogação de 30 dias para os sobreviventes se registrarem para assistência federal de...
New York
01/25/2013
NEW YORK – Ang mga nakaligtas sa Bagyong Sandy sa New York ay mayroong hanggang alas-6 ng gabi sa Sabado, Pebrero 2, 2013, upang makatanggap ng tulong sa tatlong Disaster Recovery Center sa Queens at...
New York
01/24/2013
NEW YORK – Simula nang maapektuhan ng Bagyong Sandy ang Estado ng New York, mahigpit na nakikipagtulungan ang mga boluntaryong ahensiya at mga grupong may ugnayan sa komunidad at pananampalataya sa...
New York
01/24/2013
NEW YORK – Ang mga nakaligtas sa Bagyong Sandy sa New York ay mayroong hanggang alas-3 ng hapon sa Linggo, Enero 27, 2013, upang bisitahin ang Disaster Recovery Center sa Holy Family Roman Catholic...
New York
01/23/2013
NEW YORK – Sa mahigit sa 161,000 mga aplikasyon para sa pautang sa sakuna ng U. S. Small Business Administration (Pangasiwaan ng Estados Unidos sa Maliit na Negosyo) na may mababang interes na...
New York

Pages

Back to Top