Main Content

News Releases

Main Content
03/26/2013
NEW <?xml:namespace prefix = st1 />YORK – Inaprubahan ng Federal Emergency Management Agency, sa kahilingan ng estado ng New York, ang 15-araw na palugit para sa mga nakaligtas sa Hurricane...
03/22/2013
NEW YORK — Tulong sa sakuna para sa mga nakaligtas mula sa Bagyong Sandy: Higit sa $3 bilyon ng National Flood Insurance Program ang nabayaran sa mga may hawak na polisiya Higit sa $935 milyon na...
03/21/2013
New York – Inaprubahan ng Federal Emergency Management Agency, sa kahilingan ng Estado ng New York, ang karagdagang 21 na araw para sa programang Transitional Sheltering Assistance (TSA), na...
03/18/2013
NEW YORK – Maaaring kwalipikado ang mga nangungupahan sa New York para sa mga karagdagang kaloob mula sa Federal Emergency Management Agency. Para malaman kung kwalipikado ang mga nangungupahan,...
03/15/2013
NEW YORK – Ang mga nakaligtas mula sa Bagyong Sandy ay mayroon pang dalawang linggo upang magrehistro sa posibleng tulong sa sakuna at ibalik ang mga aplikasyon tungkol sa mababang interest na utang...
New York
03/15/2013
HMGP  vs. CDBG  Hazard Mitigation Grant Program  ng FEMA– HMGP Kasunod ng isang pagdeklara sa malaking sakuna, nagbibigay ang FEMA ng mga naiaayon na kaloob (grant) para sa mga proyektong dapat na...
03/12/2013
NEW YORK – Ang mga nakaligtas sa Hurricane Sandy na nakapagrehistro sa Federal Emergency Management Agency para sa tulong pangsakuna ay maaaring makinabang sa maraming serbisyong makukuha sa...
New York
03/07/2013
New York – Inaprubahan ng Federal Emergency Management Agency, sa kahilingan ng Estado ng New York, ang karagdagang 14 na araw para sa programang Transitional Sheltering Assistance (TSA), na...
New York
03/07/2013
New York – Inaprubahan ng Federal Emergency Management Agency, sa kahilingan ng Estado ng New York, ang karagdagang 14 na araw para sa programang Transitional Sheltering Assistance (TSA), na...
New York
03/04/2013
  New York – Inilunsad ng Federal Emergency Management Agency, sa pakikipagtulungan sa National Oceanic and Atmospheric Administration, ang ikalawa nitong taunang National Severe Weather Preparedness...
New York
Back to Top