Federal Emergency Management Agency

News Releases

Main Content
11/17/2012
NEW YORK  — Dahil tinamaan ng Bagyong Sandy ang New York, inaprubahan ng Federal Emergency Management Agency (FEMA)  ang higit sa $480 milyon para tulungan ang mga indibiduwal at pamilya na...
New York
11/15/2012
NEW YORK – Ang Federal Emergency Management Agency (Ahensiya sa Pederal na Pangangasiwa sa Emerhensya) ay mayroong 31 Disaster Recovery Center sa New York upang tulungan ang mga nakaligtas mula sa...
New York

Pages

Back to Top