Federal Emergency Management Agency

News Releases

Main Content
12/16/2012
NEW YORK – Ang pagkakasosyo sa pagitan ng Istado ng New York, lunsod ng New York, mga ibang munisipalidad, Army Corps ng Engineers at ang  Federal Emergency Management Agency ay gumawa ng...
New York
12/12/2012
NEW YORK – Inanunsyo ngayon ng Federal Emergency Management Agency na magbibigay ito ng halos $4 milyon sa dalawang lokal na pamahalaan upang tumulong na bayaran ang mga gastos na nauugnay sa...
New York
12/11/2012
NEW YORK – Ang mga nakaligtas sa Bagyong Sandy ay mayroong hanggang alas-6 ng gabi, Biyernes, Disyembre 14, upang bisitahin ang Disaster Recovery Center sa Meadowmere Park sa County ng Nassau.   Ang...
New York
12/10/2012
NEW YORK – Ang Estado ng New York at ang Federal Emergency Management Agency (Ahensiya sa Pederal na Pangangasiwa sa Emerhensya o FEMA) ay mayroong mga bagong Disaster Recovery Center sa mga county...
New York
12/10/2012
NEW YORK – Ang huling araw ng pasahan ng aplikasyon upang magparehistro para sa tulong sa sakuna ng Federal Emergency Management Agency para sa mga nakaligtas sa Hurricane Sandy sa 13 nakatalagang...
New York
12/09/2012
NEW YORK – Ang mga nakatira sa New York ay mabibigyan na naman ng pagkakatong makakuha ng payo tungkol sa mga paraang pagtatayo mula sa mga dalibhasa ng Federal Emergency Management Agency (FEMA)....
New York
12/08/2012
New York – Ang mga nakaligtas sa Bagyong Sandy, na nakatanggap ng tulong sa pansamantalang pabahay mula sa Federal Emergency Management Agency (Ahensiya sa Pederal na Pangangasiwa sa Emerhensya o...
New York
12/04/2012
NEW YORK – Ang Estado ng New York at ang Federal Emergency Management Agency ay mayroong mga bagong Disaster Recovery Center sa mga county ng Nassau at Ulster upang tulungan ang mga nakaligtas kay...
New York
12/03/2012
NEW YORK – Labintatlong Center ng Pagbangon Mula sa Sakuna ang nagbago ng kanilang mga oras habang patuloy na tinutulungan ng mga ito ang mga nakaligtas kay Hurricane Sandy sa New York. Ang mga...
New York
11/17/2012
NEW YORK  — Dahil tinamaan ng Bagyong Sandy ang New York, inaprubahan ng Federal Emergency Management Agency (FEMA)  ang higit sa $480 milyon para tulungan ang mga indibiduwal at pamilya na...
New York

Pages

Back to Top