Main Content

News Releases

Main Content
01/16/2013
NEW YORK – Habang papalapit ang Ene. 28, 2012 na deadline upang magparehistro para sa tulong ng FEMA sa New York, gusto ng mga opisyal sa pagbangon na matiyak na nasa mga nakaligtas ang lahat ng...
New York
01/16/2013
NEW YORK – Habang papalapit ang Enero 28, 2013 na huling araw upang magparehistro para sa tulong ng FEMA sa New York, nais tiyakin ng mga opisiyal para sa panunumbalik na alam ng mga nakaligtas sa...
New York
01/16/2013
New York – Inaprubahan ng Federal Emergency Management Agency, sa kahilingan ng Estado ng New York, ang karagdagang 14 na araw para sa programang Transitional Sheltering Assistance (Tulong sa...
New York
01/16/2013
NEW YORK – Sususpindihin ang Serbisyo sa mga Disaster Recovery Center sa New York sa Lunes, Enero 21, 2013 bilang paggunita sa holiday na Martin Luther King Jr. Ang mga center ay magsisimula muli na...
New York
01/16/2013
NEW YORK – Habang papalapit ang Enero 28, 2013 na huling araw upang magparehistro para sa tulong ng FEMA sa New York, nais tiyakin ng mga opisiyal para sa panunumbalik na alam ng mga nakaligtas sa...
New York
01/11/2013
NEW YORK – Ang mga nakaligtas sa Bagyong Sandy sa New York ay mayroong limitadong oras para bisitahin ang apat na mga Disaster Recovery Center.Ang Estado ng New York at ang Federal Emergency...
New York
01/08/2013
Ang aplikasyon ng pautang ng SBA ay mahalagang bahagi ng proseso NEW YORK – Sa humigit-kumulang na kalahating oras, ang mga nakaligtas sa New York mula sa Bagyong Sandy ay maaaring gumawa ng malaking...
New York
01/07/2013
NEW YORK – Ang estado ng New York at ang Federal Emergency Management Agency (Pederal na Ahensiya sa Pangangasiwa ng Emerhensiya) ay magbubukas ng bagong Disaster Recovery Center sa Brooklyn ng alas-...
New York
01/05/2013
Pagsasa-aktibo sa Emergency Operations Plan nagpahintulot sa mga ospital at hospisyo na manatiling nakabukas, manggamot ng mga pasyente sa kasagsagan ng Hurricane Sandy New York – Inanunsiyo ng...
New York
01/02/2013
NEW <?xml:namespace prefix = st1 />YORK – Magbubukas ang estado ng New York at Federal Emergency Management Agency ng bagong Disaster Recovery Center sa Brooklyn sa ganap na 8 a.m. Huwebes,...
New York