Federal Emergency Management Agency

News Releases

Main Content
07/05/2013
New York – Inaprubahan ng Federal Emergency Management Agency, sa kahilingan ng Estado ng New York, ang karagdagang 30 araw para sa programang Transitional Sheltering Assistance (TSA), na...
New York
04/26/2013
NEW YORK – Apat na mga Disaster Recovery Center sa county ng Nassau at Suffolk ang magiging mga Disaster Loan Outreach Center simula alas-9 ng umaga, Miyerkules, Mayo 1.Ang mga center na pinapatakbo...
New York
04/26/2013
NEW YORK – Ang mga nakaligtas sa Bagong Sandy ay mayroong hanggang Abril 30 upang bisitahin ang apat na Disaster Recovery Center sa New York City.Ang mga espesyalista mula sa Federal Emergency...
New York
04/24/2013
NEW YORK – Ang Federal Emergency Management Agency (Pederal na Ahensiya sa Pangangasiwa ng Emerhensya o FEMA), sa kahilingan ng Estado ng New York, ay inaprubahan ang 28-araw na palugit sa...
New York
04/19/2013
 NEW YORK — Tulong pangsakuna sa mga nakaligtas mula sa Hurricane Sandy sa New York:  Mahigit sa $3.3 bilyon na kabayaram mula sa National Flood Insurance Program ang ibinigay sa mga policy holder...
New York
04/15/2013
  NEW YORK – Ang disaster recovery center sa Freeport, Nassau County, na kasalukuyang mayroong mga espesyalistang tauhan ng estado at pederal, ay magiging disaster loan outreach center na...
New York
03/15/2013
NEW YORK – Ang mga nakaligtas mula sa Bagyong Sandy ay mayroon pang dalawang linggo upang magrehistro sa posibleng tulong sa sakuna at ibalik ang mga aplikasyon tungkol sa mababang interest na utang...
New York
03/12/2013
NEW YORK – Ang mga nakaligtas sa Hurricane Sandy na nakapagrehistro sa Federal Emergency Management Agency para sa tulong pangsakuna ay maaaring makinabang sa maraming serbisyong makukuha sa...
New York
03/07/2013
New York – Inaprubahan ng Federal Emergency Management Agency, sa kahilingan ng Estado ng New York, ang karagdagang 14 na araw para sa programang Transitional Sheltering Assistance (TSA), na...
New York
03/07/2013
New York – Inaprubahan ng Federal Emergency Management Agency, sa kahilingan ng Estado ng New York, ang karagdagang 14 na araw para sa programang Transitional Sheltering Assistance (TSA), na...
New York

Pages

Back to Top