Federal Emergency Management Agency

News Releases

Main Content
07/05/2013
New York – Inaprubahan ng Federal Emergency Management Agency, sa kahilingan ng Estado ng New York, ang karagdagang 30 araw para sa programang Transitional Sheltering Assistance (TSA), na...
New York
05/24/2013
Programang Transitional Sheltering Assistance Pinahaba ng FEMA sa New York   New York – Inaprubahan ng Federal Emergency Management Agency, sa kahilingan ng Estado ng New York, ang karagdagang 39 na...
04/26/2013
NEW YORK – Ang mga nakaligtas sa Bagong Sandy ay mayroong hanggang Abril 30 upang bisitahin ang apat na Disaster Recovery Center sa New York City.Ang mga espesyalista mula sa Federal Emergency...
New York
04/26/2013
NEW YORK – Apat na mga Disaster Recovery Center sa county ng Nassau at Suffolk ang magiging mga Disaster Loan Outreach Center simula alas-9 ng umaga, Miyerkules, Mayo 1.Ang mga center na pinapatakbo...
New York
04/24/2013
NEW YORK – Ang Federal Emergency Management Agency (Pederal na Ahensiya sa Pangangasiwa ng Emerhensya o FEMA), sa kahilingan ng Estado ng New York, ay inaprubahan ang 28-araw na palugit sa...
New York
04/19/2013
 NEW YORK — Tulong pangsakuna sa mga nakaligtas mula sa Hurricane Sandy sa New York:  Mahigit sa $3.3 bilyon na kabayaram mula sa National Flood Insurance Program ang ibinigay sa mga policy holder...
New York
04/16/2013
FEMA, MGA PEDERAL NA KATUWANG AT MGA BOLUNTARYO AY NASA NEW YORK PA RIN Bagaman ang Abril 13 na huling araw sa pagpaparehistro ay lumipas na, ang FEMA at mga katuwang nito, kasama ang U.S. Small...
04/15/2013
  NEW YORK – Ang disaster recovery center sa Freeport, Nassau County, na kasalukuyang mayroong mga espesyalistang tauhan ng estado at pederal, ay magiging disaster loan outreach center na...
New York
04/02/2013
$3.1 na bilyon ng pederal na tulong sa sakuna ang inaprubahan para sa mga nakaligtas kay Sandy sa NY   NEW YORK  –  Ang Abril 13 ay ang huling araw para magparehistro para sa posibleng pederal na...

Pages

Back to Top