Federal Emergency Management Agency

Ang FEMA ay Magbibigay ng Rebuilding Workshops sa Lokal na Tindahan na may Home Improvement

Main Content
Release date: 
12/09/2012
Release Number: 
NR-086

NEW YORK – Ang mga nakatira sa New York ay mabibigyan na naman ng pagkakatong makakuha ng payo tungkol sa mga paraang pagtatayo mula sa mga dalibhasa ng Federal Emergency Management Agency (FEMA). Simula sa Martes, Disyembre 11, ang mga pagpagaang espesyalista ng FEMA ay nasa limang bagong lugar upang magbigay ng katuruan kung papaano magtayo ng matatag at walang panganib, para sa mga may-ari ng tahanan dahil sa bagyong Sandy.

Ang mga may tahanan ay maaaring makatanggap ng payo tungkol sa walang panganib na paglilinis, pati din ang pag-ayos at pagtayo upang mapagtanggol ang tahanan para sa hinaharap na bagyo. Ang impormasyon na ito ay makukuhang libre para sa publiko.

Ang mga FEMA advisors ay nasa Home Depot at Lowe’s sa mga sumusunod na lugar:

Bronx County - Home Depot Kings County - Home Depot
2560 Bruckner Blvd, Bronx 10465 2970 Cropsey Ave, Brooklyn 11214
 
Nassau County - Lowe’s Queens County - Home Depot
920 South Broadway, Hicksville 11801 50-10 Northern Blvd, Long Island City 11101
 
Suffolk County - Home Depot 
255 Pond Path, South Setauket 11720 

Ang oras ng pamamalakad ay Martes, 12:00 p.m. hanggang 8 p.m.; Miyerkules hanggang Sabado, 8 a.m. hanggang 8 p.m. at Linggo, 8 a.m. hanggang 6 p.m.

Ang bawat dolyar na nagastos sa pagpapagaan ngayon ay nakatipid ng apat na beses ng bale sa pag-ayos sa hinaharap na bagyo.

Para sa dagdag na impormasyon tungkol sa mga paraan sa proteksyon ng inyong mga ari-arian mula sa  hinarap na bagyo, pumunta sa: www.fema.gov.   I-klik ang  “Plan, Prepare and Mitigate.”

Para sa dagdag na impormasyon tungkol sa  New York’s disaster recovery, bumisita sa www.fema.gov/disaster/4085, http://twitter.com/FEMASandy, www.facebook.com/FEMASandy  at  www.fema.gov/blog.

Last Updated: 
12/12/2012 - 18:39
State/Tribal Government or Region: 
Back to Top