Federal Emergency Management Agency

KARAGDAGANG BUKAS NA MGA DISASTER RECOVERY CENTER

Main Content
Release date: 
11/15/2012
Release Number: 
NR-026

NEW YORK – Ang Federal Emergency Management Agency (Ahensiya sa Pederal na Pangangasiwa sa Emerhensya) ay mayroong 31 Disaster Recovery Center sa New York upang tulungan ang mga nakaligtas mula sa Bagyong Sandy.

Tandaan na ang mga kondisyon sa mga indibiduwal na lugar ay maaaring mag-iba at maapektuhan ang mga oras ng pagbubukas.

Ang mga pinakabagong lokasyon at oras ay:

Mitchell Field Athletic Center
1 Charles Lindbergh Boulevard
Uniondale, NY 11553
Oras: alas-9 ng umaga hanggang alas-7 ng gabi Lunes hanggang Linggo
 
Cedar Creek Park
Merrick Road East
Seaford, NY 11783
Oras: alas-9 ng umaga hanggang alas-7 ng gabi araw-araw hanggang Nobyembre 19

Mahigit sa 1,000 mga tauhan ng FEMA sa pakikipag-ugnayan sa komunidad ang tumatakip sa mga napinsalang lugar, nagbabahay-bahay upang maghatid ng impormasyon na mahalaga sa panunumbalik at hinihikayat ang mga residenteng mayroong napinsalang ari-arian na magparehistro para sa tulong. Maaari nilang tulungan na i-refer ang mga nakaligtas sa mga tamang mapagkukunan para sa anumang hindi natugunan na mga pangangailangan sanhi ng sakuna, ngunit hindi nila tinatasa o idinodokumento ang pinsala. Ang mga tagasiyasat ng FEMA ay makikipag-ugnayan sa mga nakaligtas pagkatapos nilang makapagparehistro.

Ang mga indibiduwal ay hindi kailangan pumunta sa isang Disaster Recovery Center upang magparehistro sa FEMA. Narito ang ilang mga alternatibo: Maaari silang mag-apply para sa tulong ng FEMA 24 oras sa isang araw, pitong araw sa isang linggo, sa pamamagitan ng pagtawag sa walang bayad na numero sa pagpaparehistro sa 1-800-621-FEMA (3362).  Kung

mayroon kayong kapansanan sa pagsasalita o kawalan ng pandinig at gumagamit ng isang TTY, direktang tumawag sa 1-800-462-7585; kung gumagamit kayo ng 711 o ng Video Relay Service (VRS), tumawag sa 1-800-621-3362.  Ang mga indibiduwal ay maaari ring magparehistro sa online sa: www.DisasterAssistance.gov o sa pamamagitan ng smartphone sa m.fema.gov.  

Upang maghanap ng pinakamalapit sa inyo na Disaster Recovery Center, ang mga sumusunod na pagpipilian ay maaaring gamitin: I-text ang DRC at isang Zip Code sa 43362 (4FEMA), at ang isang mensahe sa text ay ipapadala pabalik sa address. At saka, tingnan ang tagahanap ng disaster recovery center sa www.FEMA.gov/disaster-recovery-centers.

Ang mga recovery center ay mga shop na mayroong iba’t-ibang mga bagay para sa mga karapat-dapat na nakaligtas sa bagyo upang makakuha ng tulong nang mabilis hangga’t maaari. Marami pang mga center ang magbubukas habang nakikilala at naaaprubahan ang mga lugar. 

Bilang karagdagan sa mga bagong lokasyon, ang mga Disaster Recovery Center ay bukas na ngayon sa:

Nassau Community College
1 Education Drive 
Garden City, NY 11530
Oras: alas-8 ng umaga hanggang alas-8 ng gabi, Lunes hanggang Linggo

Miller Field
600 New Dorp Lane
Staten Island, NY 10306
Oras: alas-8 ng umaga hanggang alas-5:30 ng hapon, Lunes hanggang Linggo

Recreation Center at Ice Arena
700 Magnolia Boulevard
Long Beach, NY 11561
Oras: alas-9 ng umaga hanggang alas-5 ng hapon, Lunes hanggang Linggo

Sacred Heart Parish (tent)
127 Long Beach Road
Island Park, NY 11558
Oras: alas-8 ng umaga hanggang alas-8 ng gabi, Lunes hanggang Linggo

H. Lee Dennison Building
100 Veterans Memorial Highway
Hauppauge, NY 11788
Oras: alas-8 ng umaga hanggang alas-8 ng gabi, Lunes hanggang Linggo

Sa kanto ng Father Capodanno Boulevard at Hunter Avenue
Staten Island, NY 10305
Oras: alas-8 ng umaga hanggang alas-8 ng gabi, Lunes hanggang Linggo
Duane Reade (paradahan ng Waulbaugh Supermarket)
115-12 Beach Channel Drive
Far Rockaway, NY 11694
Oras: alas-8 ng umaga hanggang alas-8 ng gabi, Lunes hanggang Linggo

County Courthouse
401 Main Street
Islip, NY 11757
Oras: alas-9 ng umaga hanggang alas-8 ng gabi Lunes hanggang Linggo

Our Lady of Solace Gymnasium
2866 W. 17th Street
Brooklyn, NY 11224
Oras: alas-8 ng umaga hanggang alas-8 ng gabi, Lunes hanggang Linggo

Ikea
1 Beard Street
Brooklyn, NY 11231
Oras: alas-9:30 ng umaga hanggang alas-8 ng gabi, Lunes hanggang Linggo

Holy Family R.C. Church
9719 Flatlands Avenue
Brooklyn, NY 11236
Oras: alas-8 ng umaga hanggang alas-8 ng gabi, Lunes hanggang Linggo

Community Church of the Nazarene
1414 Central Avenue
Far Rockaway, NY 11691
Oras: alas-8 ng umaga hanggang alas-8 ng gabi, Biyernes hanggang Lunes
 
Mount Loretto CYO
6581 Hylan Boulevard
Staten Island, NY 10309
Oras: alas-8 ng umaga hanggang alas-8 ng gabi, Lunes hanggang Linggo

Mount Manresa Jesuit House
239 Fingerboard Road
Staten Island, NY 10305
Oras: alas-8 ng umaga hanggang alas-8 ng gabi, Lunes hanggang Linggo

Riverhead County Center
300 Center Drive
Riverhead, NY 11901
Oras: alas-9 ng umaga hanggang alas-8 ng gabi, Lunes hanggang Linggo
Fort Tilden Park
1-199 Rockaway Point Boulevard
Breezy Point, NY 11697
Oras: alas-8 ng umaga hanggang alas-8 ng gabi, Lunes hanggang Linggo

Mastic Recreation Community Center
15 Herkimer Street
Mastic, NY 11950
Oras: alas-9 ng umaga hanggang alas-8 ng gabi, Lunes hanggang Linggo

Lindenhurst Library
1 Lee Avenue
Lindenhurst, NY 11757
Oras: alas-9 ng umaga hanggang alas-8 ng gabi, Lunes hanggang Linggo

Westchester County Center
198 Central Avenue
White Plains, NY 10606
Oras: alas-8 ng umaga hanggang alas-8 ng gabi, Lunes hanggang Linggo

Coffey Park
85 Richards Street
Brooklyn, NY 11231
Oras: alas-8 ng umaga hanggang alas-8 ng gabi, Lunes hanggang Linggo

New Cassel Community Center Garden
141 Garden Street
Westbury, NY 11590
Oras: alas-8 ng umaga hanggang alas-8 ng gabi, Lunes hanggang Linggo

American Legion
209 Cross Bay Boulevard
Broad Channel, NY 11693
Oras: alas-8 ng umaga hanggang alas-8 ng gabi, Lunes hanggang Linggo

Provident Bank Park
1 Provident Bank Park Drive
Pomona, NY 10970
Oras: alas-8 ng umaga hanggang alas-8 ng gabi Lunes hanggang Linggo
Borough Hall
10 Richmond Terrace
Staten Island, NY 10301
Oras: alas-8 ng umaga hanggang alas-5:30 ng hapon, Lunes hanggang Linggo

Gerritsen Little League Field
2671 Gerritsen Avenue
Gerritsen Beach, NY
Oras:  alas-8 ng umaga hanggang alas-8 ng gabi, Lunes hanggang Linggo

12th Judicial District
851 Grand Concourse
Bronx, NY 10451
Oras: alas-8 ng umaga hanggang alas-5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes 

Social Security Building
Gravesend
10 Bouck Court
Brooklyn, NY 11223
Oras: alas-8 ng umaga hanggang alas-8 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes

Storefront
1001 Beach 20th Street
Far Rockaway, NY 11691
Oras: ala-1 ng hapon hanggang alas-8 ng gabi, Lunes hanggang Linggo

Kia in Staten Island
1976 Hylan Boulevard
Staten Island, NY 10306
Oras: alas-8 ng umaga hanggang alas-8 ng gabi, Lunes hanggang Linggo

Last Updated: 
11/17/2012 - 11:47
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: 
Back to Top