Federal Emergency Management Agency

New York Hurricane Sandy (DR-4085)

Updates and Articles, Blogs, and News Releases

January 16, 2013
News Release
NEW YORK – Habang papalapit ang Ene. 28, 2012 na deadline upang magparehistro para sa tulong ng FEMA sa New York, gusto ng mga opisyal sa pagbangon na matiyak na nasa mga nakaligtas ang lahat ng impormasyong kailangan nila tungkol sa tulong sa sakuna.
January 16, 2013
News Release
NEW YORK – Sususpindihin ang Serbisyo sa mga Disaster Recovery Center sa New York sa Lunes, Enero 21, 2013 bilang paggunita sa holiday na Martin Luther King Jr. Ang mga center ay magsisimula muli na magbigay ng tulong sa mga nakaligtas sa Bagyong Sandy sa Martes, Enero 22, 2013.
January 16, 2013
News Release
New York – Inaprubahan ng Federal Emergency Management Agency, sa kahilingan ng Estado ng New York, ang karagdagang 14 na araw para sa programang Transitional Sheltering Assistance (Tulong sa Pansamantalang Pabahay), na nagpapahintulot sa mga kwalipikadong nakaligtas mula sa Hurricane Sandy na hindi makabalik sa kani-kanilang mga tahanan na makatuloy sa mga lumalahok na hotel o motel.
January 14, 2013
News Release
NEW YORK – Ang mga nakaligtas sa Bagyong Sandy sa New York ay mayroong limitadong oras para bisitahin ang apat na mga Disaster Recovery Center.
November 17, 2012
News Release
NEW YORK – Ang Federal Emergency Management Agency (Ahensiya sa Pederal na Pangangasiwa sa Emerhensya) ay mayroong 31 Disaster Recovery Center sa New York upang tulungan ang mga nakaligtas mula sa Bagyong Sandy. Tandaan na ang mga kondisyon sa mga indibiduwal na lugar ay maaaring mag-iba at maapektuhan ang mga oras ng pagbubukas. Ang mga pinakabagong lokasyon at oras ay:

Pages

Incident period: 10/27/2012 to 11/09/2012
Major Disaster Declaration declared on 10/30/2012
Main Content
State/Tribal Government: 
Back to Top