Federal Emergency Management Agency

New York Hurricane Sandy (DR-4085)

Incident period: 10/27/2012 to 11/09/2012
Major Disaster Declaration declared on 10/30/2012

Updates and Articles, Blogs, and News Releases

February 1, 2013
News Release
NEW YORK – Lahat ng Disaster Recovery Center sa New York ay hihinto sa pagbibigay ng serbisyo nang Linggo simula sa Peb. 3, 2013. Ang mga nakaligtas sa Hurricane Sandy sa New York ay patuloy pa rin na makatatanggap ng serbisyo nang Lunes hanggang Sabado sa anumang recovery center.
February 1, 2013
News Release
NEW YORK – Ang mga nakaligtas sa Hurricane Sandy na nagkukumpuni ng kanilang mga bahay na pinagtutuunan ang pag-iwas sa pinsala mula sa mga bagyo sa hinaharap ay maaaring gumawa ng ilang hakbang upang muling magtayo ng mas mahusay at mas ligtas na gusali.Kung muli kang nagtatayo ng gusali sa isang lugar na mataas ang panganib na magbaha, maaaring kailanganin mong itaas ang iyong bahay upang matugunan ang mga regulasyon ng komunidad sa pinakamababang elevation para sa construction. Maiiwasan nito ang malalang pagkasira dahil sa lagay ng panahon sa hinaharap.
January 26, 2013
News Release
NEW YORK – Ang mga nakaligtas sa Bagyong Sandy sa New York ay mayroong hanggang alas-6 ng gabi sa Sabado, Pebrero 2, 2013, upang makatanggap ng tulong sa tatlong Disaster Recovery Center sa Queens at Brooklyn.
January 26, 2013
News Release
NOVA YORK – A Agência Federal de Gerenciamento de Emergências, a pedido do Estado de Nova York, aprovou uma prorrogação de 30 dias para os sobreviventes se registrarem para assistência federal de desastre. O novo prazo para cadastramento para os sobreviventes do furacão Sandy em Nova York é 27 de fevereiro. A FEMA também aprovou uma extensão de 14 dias para o programa de Assistência de Acomodação Temporária (Transitional Sheltering Assistance - TSA).
January 25, 2013
News Release
NEW YORK – Ang mga nakaligtas sa Bagyong Sandy sa New York ay mayroong hanggang alas-3 ng hapon sa Linggo, Enero 27, 2013, upang bisitahin ang Disaster Recovery Center sa Holy Family Roman Catholic Church, 9719 Flatlands Ave., Brooklyn, NY, 11236.
January 24, 2013
News Release
NEW YORK – Simula nang maapektuhan ng Bagyong Sandy ang Estado ng New York, mahigpit na nakikipagtulungan ang mga boluntaryong ahensiya at mga grupong may ugnayan sa komunidad at pananampalataya sa mga taga-New York upang tumulong matugunan ang kanilang mga pangangailangan — at maaaring hiniling ng ilang mga ahensiya na magparehistro sa kanila ang mga nakaligtas.

Pages

Main Content
State/Tribal Government: 
Back to Top