Federal Emergency Management Agency

New York Hurricane Sandy (DR-4085)

Incident period: 10/27/2012 to 11/09/2012
Major Disaster Declaration declared on 10/30/2012

Updates and Articles, Blogs, and News Releases

March 1, 2013
News Release
  ATLANTA – Pinahabaan ng U. S. Small Business Administration ang deadline para sa mga nakaligtas sa Hurricane Sandy sa New York na ibalik ang mga application para sa pisikal na pagkasira sa Mar. 29, 2013.  
February 27, 2013
News Release
  NEW YORK – Inaprubahan ng Federal Emergency Management Agency, sa kahilingan ng estado ng New York, ang 30-araw na palugit para sa mga nakaligtas na magrehistro para sa pederal na tulong pangsakuna.  
February 4, 2013
News Release
NEW YORK – Inanunsiyo ng Estado ng New York at ng Federal Emergency Management Agency ang pag-apruba sa mahigit $80 milyon ng mga kaloob na Pampublikong Tulong para matulungan ang mga komunidad sa paglilinis at pagbangon mula sa Hurricane Sandy.
February 4, 2013
News Release
NEW YORK – Ang mga pagsusumikap sa pag-aalis ng mga labi pagkatapos ng Bagyong Sandy sa New York ay malapit nang matapos. Mahigit sa 95 porsiyento ng mga labi ang naalis sa loob ng 95 araw ng pagtama ng bagyo sa New York.
February 1, 2013
News Release
NEW YORK – Ang proteksyon mula sa hinaharap na malalang pagkawasak dahil sa klima ay maaaring mag-umpisa sa mababang interest sa utang dahil sa sakuna ng U.S. Small Business Administration  para sa mga karapatdapat na may-ari ng tahanan, mga may negosyo at mga pribadong samahang hindi pangkalakalan.

Pages

Main Content
State/Tribal Government: 
Back to Top