Federal Emergency Management Agency

New York Hurricane Sandy (DR-4085)

Incident period: 10/27/2012 to 11/09/2012
Major Disaster Declaration declared on 10/30/2012

Updates and Articles, Blogs, and News Releases

March 11, 2013
News Release
NEW YORK – Ang isang Disaster Recovery Center ay lumilipat sa isang bagong lokasyon. Ang isa pang center ay winawakasan ang serbisyo nito.   Ang center sa Lindenhurst Memorial Library, 1 Lee Avenue sa Lindenhurst, NY,11757, ay maghihinto ng serbisyo sa lokasyong iyon sa alas-3 ng hapon, Sabado, Peb. 23, at muling magbubukas sa alas-9 ng umaga, Martes, Peb. 26, 2013 sa Copiague Memorial Public Library, 50 Deauville Blvd., Copiague, NY, 11726.  
March 11, 2013
News Release
NEW <?xml:namespace prefix = st1 />YORK – Magagawang bumisita ng mga nakaligtas sa Hurricane Sandy sa New York sa mga disaster recovery center na nasa Recreation Center and Ice Arena, 700 Magnolia Blvd., Long Beach, NY, 11561, at nasa Freeport Recreation Center, 130 East Merrick Rd., Freeport, NY, 11520 sa mas pinahabang panahon.  
March 8, 2013
News Release
New York – Inaprubahan ng Federal Emergency Management Agency, sa kahilingan ng Estado ng New York, ang karagdagang 14 na araw para sa programang Transitional Sheltering Assistance (TSA), na nagpapahintulot sa mga kwalipikadong nakaligtas mula sa Hurricane Sandy na hindi makabalik sa kani-kanilang mga tahanan na makatuloy sa mga lumalahok na hotel.  
March 8, 2013
News Release
New York – Inaprubahan ng Federal Emergency Management Agency, sa kahilingan ng Estado ng New York, ang karagdagang 14 na araw para sa programang Transitional Sheltering Assistance (TSA), na nagpapahintulot sa mga kwalipikadong nakaligtas mula sa Hurricane Sandy na hindi makabalik sa kani-kanilang mga tahanan na makatuloy sa mga lumalahok na hotel.  
March 6, 2013
News Release
  NEW YORK – Ang mga nakaligtas na may pangangailangan sa pagkarating ng tahanan dahil sa Bagyong Sandy, lalo na ang mga matatanda at may mga kapansanan, ay hinihikayat na maikpagusap sa  Federal Emergency Management Agency.  Ang FEMA ay maaaring makatulong kung ang mga elebaytor o kuryente ay hindi umaandar nang wasto, kahit ang kaayusan ay hindi papagtuluyin ng pagkawasak.  
March 6, 2013
News Release
  New York – Inilunsad ng Federal Emergency Management Agency, sa pakikipagtulungan sa National Oceanic and Atmospheric Administration, ang ikalawa nitong taunang National Severe Weather Preparedness Week. Ang linggong ito ay nakatuon sa pagkahanda mo, ng iyong pamilya at ng iyong komunidad sa pagkakataong may sakuna.  

Pages

Main Content
State/Tribal Government: 
Back to Top